Zondagsbrief 26 januari 2020 Zondagsbrief 26 januari 2020
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Alex van Heusden, Amsterdam
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra
   

LIEDEREN EN LEZINGEN
aanvangslied NLB 66: 1, 2 en 3
kyrië NLB 301k
glorialied NLB 362: 1, 2 en 3
schriftlezing Romeinen 8: 18-39
voor de verkondiging NLB 611: 1, 2 en 4
na de verkondiging NLB 686: 1, 2 en 3
kinderlied NLB 531: 1 en 3
slotlied NLB 1001: 1, 2 en 3

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor: de KerkWebRadio.  De KerkWebRadio is bestemd voor diegenen die zelf niet meer, of tijdelijk niet meer, in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De KerkWebRadio heeft een bijzonder goede geluidskwaliteit, tijdelijke aansluitingen zijn snel te realiseren en is ook via internet te beluisteren. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd- en Jongerenwerk

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Ad van den Hoek is vorige week in het
VUmc geopereerd aan zijn hart. Hij herstelt goed van deze operatie en is weer thuis.

AGENDA
 Fancy Fair
Zondag 2 februari, na de dienst, heten wij u, van 11 tot 13 uur, welkom op de Fancy Fair in De Brink. De opbrengst gaat naar Mary’s Meals.
Mary’s Meals verzorgt elke schooldag één goede maaltijd aan 's werelds armste kinderen. Bij Mary’s Meals hebben ze één doel voor ogen – elk kind dagelijks een voedzame maaltijd geven op een plek van onderwijs.
Deze maaltijden brengen hongerige kinderen naar de klas en veranderen hun leven ingrijpend. Hun lege magen worden gevuld, zodat ze energie krijgen en de kans om te leren. Het onderwijs biedt hen de kans op een betere toekomst. De maaltijden ondersteunen ook gezinnen die het moeilijk hebben om hun eigen kinderen te voeden, terwijl ze ook de landelijke economie een boost geven. Voor slechts € 18, 30 kan een kind het hele jaar dagelijks een voedzame maaltijd krijgen.

Wat is er allemaal te doen op de Fancy Fair? Er zijn veel producten te koop, van kaarsen, bloemstukjes tot zelfgehaakte of -gemaakte producten.
Naast deze zaken zijn er veel versnaperingen te koop, denk aan lekkernijen zoals hotdogs, cupcakes, zelfgemaakte soep of tosti’s! En niet te vergeten: het rad van avontuur! Er zijn veel leuke en mooie prijzen te winnen. Genoeg redenen om na de dienst naar De Brink te komen: kijk, koop en doe mee!

Zangdienst
Zondag 9 februari is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. Jolien van Zelderen uit Broek op Langedijk,
muzikale medewerking verleent Oecumenische Zanggroep Echo uit Heerhugowaard o.l.v. Dhr. Edwin de Ruijter, pianist Mw. Joke Tuinema.
Organist is Mw. Diny Kotterer.
Als u met vervoer zit: wij halen u graag op. U kunt bellen naar Cobi Bergsma tel. nr: 5717401 of naar Sienie v. d. Horn tel. nr: 5716179.
De zangcommissie 

BEELD EN GELUID
Vorige week hebben we voor het eerst de orde van dienst op de schermen laten zien. We hebben veel positieve geluiden gehoord. Hartelijk dank daarvoor. Met uw opmerkingen proberen we, waar mogelijk, iets te doen. 
Als extra mogelijkheid willen we u het volgende aanbieden: mocht u, om welke reden ook, moeite hebben met het op de schermen kijken en een tablet of smartphone hebben, dan is het mogelijk de presentatie daar op te ontvangen. U kunt dan vanaf uw tablet, c.q. smartphone  meekijken en
-doen. U dient zich dan wel aan te melden via info@pkn-heerhugowaard.nl, dan ontvangt u op zaterdag de presentatie via uw e-mailadres. Als u deze opslaat op uw tablet, kunt u hem in de kerk (en dat kan natuurlijk ook thuis!) openen.
Als u vandaag de presentatie voor het eerst ziet: ook úw mening horen we graag. De taakgroep Vieren is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de presentatie. Zij bepaalt de richtlijnen en uitgangspunten wat wel en niet wenselijk is om te presenteren. Bij de leden van de taakgroep kunt u uw opmerkingen kwijt, maar ook bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
ook namens het Beamteam,
Nel Huibers-Kouwen
Coördinator Communicatie

ALGEMEEN
Gezamenlijke maaltijd
Vrijdag 17 januari hebben we opnieuw een maaltijd verzorgd in De Brink. Op het menu stond dit keer maaltijdsoep. We hebben drie verschillende soepen gekookt, in totaal 6 hele grote pannen. Er waren 75 gasten dus we waren even bang dat we tekort hadden, maar het is goed gekomen: de pannen waren schoon leeg. De opbrengst was een mooi bedrag: € 366,50.
Tot de volgende maaltijd, hartelijke groet van de kookgroep.
terug