Zondagsbrief 26 mei 2019 Zondagsbrief 26 mei 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Diny Kotterer
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerkwebradio. Sinds jaar en dag is er de mogelijkheid voor gemeenteleden die niet gemakkelijk naar de kerk kunnen komen, om de kerkdiensten te volgen middels de kerktelefoon. Ondertussen is dit vernieuwd, nu de Kerkwebradio. De Kerkwebradio heeft een bijzonder goede geluidskwaliteit, tijdelijke aansluitingen zijn snel te realiseren en is ook via internet te beluisteren.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Kindernevendienst.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Martha Nuis is voor revalidatie opgenomen in Magentazorg - Revalidatie Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Alkmaar.
Mevr. Margreet Heere verblijft nog steeds in Westerhout Alkmaar.   
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen .
Mevr. Sep Groen moet in verband met complicaties langer in het ziekenhuis in Alkmaar blijven.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 

AGENDA
Volgende week ben ik drie dagen van 27 mei tot en met 29 mei in verband met studie afwezig. Ds. John Bijman van St. Pancras zal mij in noodgevallen vervangen. Henco van Capelleveen

Vanmiddag om 15 uur is de bevestiging van ds. Jacqueline Geertse in Schoondijke in Zeeuws Vlaanderen. Een aantal gemeenteleden is daar bij aanwezig.

Vanavond is er een zangdienst, aanvang 19:00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen. voorganger is ds. Tineke van Lente uit Hoorn het thema van de dienst is"Waakzaamheid". Muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor "Columba"uit Broek op Langedijk o.l.v. Conny Kriek. Heeft u geen vervoer? Dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, tel.nr: 5717401 of naar Sienie v.d. Horn tel.nr: 5716179. U bent van harte uitgenodigd. De zangdienstcommissie

ALGEMEEN

Een samenvatting van de jaarrekening 2018 van het College van Kerkrentmeesters en van het College van Diakenen ligt vandaag en volgende week bij beide uitgangen. Als u wilt, kunt u deze samenvatting meenemen. Bent u geïnteresseerd in de gedetailleerde toelichting op de cijfers dan kunt u dat melden bij de penningmeester.
U wordt in de gelegenheid gesteld om op de jaarrekeningen te reageren direct na de dienst van 26 mei a.s. in één van de zalen van De Brink.
 
terug