Zondagsbrief 27 oktober 2019 Zondagsbrief 27 oktober 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Leden van de Taakgroep Vieren
Organist/pianist: Mw. Jeannette Zuidema
M.m.v.: Mw. Marjoke Berendsen, blokfluit
   

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de zomer- of kerstattenties, maar ook Schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken. Gezamenlijk pakken de diaconieën het op en geven daar hulp waar het nodig is.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd en jongerenwerk.

De collecte in de Kindernevendienst is bestemd voor Mary’s meals.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Offinga verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Alkmaar. Een longontsteking verhinderde dat hij naar een revalidatiecentrum  zou gaan.
Dhr. Piet Mol is volop bezig met zijn kuur van bestralingen.  
Mw. Truus Harlaar is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij moest vrijdag een operatie aan haar been ondergaan.
Mw. M. Sloot ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zij is herstellende van een ingrijpende operatie aan haar darmen (darmperforatie en het verwijderen van een kwaadaardig gezwel). Zij laat u allen hartelijk groeten en geeft aan dat de blijken van meeleven haar heel veel goed doen. Er wordt nu gezocht naar een revalidatieplek voor verder herstel. 
Wij wensen alle zieken thuis in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun mag zijn.
terug