Zondagsbrief 28 april 2019 Zondagsbrief 28 april 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Jacqueline Geertse
Organist/pianist:
Mw. Leni Brinkman

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Amnesty International. Amnesty International zet zich in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Aanvankelijk werd vooral actiegevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de ‘privésfeer’, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001 vallen ook schendingen van sociaaleconomische rechten onder Amnesty’s mandaat.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal werk

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Joop Heere, en mevr. Margreet Heere verblijven beide in Westerhout. Hun adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01 en 102
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30
1741 KW Schagen .
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 ALGEMEEN
Vakantie
Komende week van 30 april tot 5 mei heb ik vakantie. Ds. Jacqueline Geertse zal mij vervangen.
Henco van Capelleveen

Wisseling van kunst aan de muur.
Zoals u kunt zien zijn de staties weer weggehaald en  opgeborgen tot volgend jaar.
Nu hangen er vier kleurrijke  krijttekeningen, ook van Rien van Holland.
De titels:     Jezus en zijn moeder,   Jezus en zijn volgelingen,    Jezus en Johannes  en Jezus en Zacheus .
De moeite waard om eens van dichtbij te bekijken…
Taakgroep Vieren.
Afscheid op 12 mei
Zoals u weet, zijn de voorbereidingen van het afscheid van ds. Jacqueline Geertse in volle gang. Voor een afscheidscadeau kunt u uw bijdrage kwijt in een speciale doos bij de uitgang. Niet iedereen vindt
dat handig; men wil liever geld overmaken. Dat kan natuurlijk ook. U kunt dat doen op bankrekening
NL 30 RABO 0326906878 t.n.v. Protestantse gemeente Heerhugowaard. Graag vermelden: “afscheid ds. Jacqueline Geertse”
Veiling Samen voor Kenia
Een gezellige avond met mooie koopjes, unieke objecten en diensten! Doe een mooi bod en steun het project. 
Elke zondag na de dienst kunt u de speciale kunstwerken van de Samen voor Kenia jongeren bewonderen. Deze unieke kunstwerken kunt u kopen tijdens de veiling. Kom ook! zaterdag 25 mei 20.00uur in De Brink. Verdere info over alle andere activiteiten in mei van Samen voor Kenia zie Op Weg en website.
Op zaterdag 11 mei, organiseert de PG Alkmaar in samenwerking met 15 jongeren die komende zomer naar Ghana gaan voor een werkvakantie (vanuit de PG Alkmaar) een cabaretavond met cabaretier Timzingt  zie Op Weg en  website.
 
terug