Zondagsbrief 29 september 2019 Zondagsbrief 29 september 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. B. Seelemeijer uit Heerhugowaard

Organist/pianist:
  Bob Nuis

COLLECTES                                                                                                   De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Moldavië – Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen. Na het Project Moldavië in 2016 en 2017 vragen we deze zondag toch weer aandacht voor dit land. Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, dan gebeurt er ineens heel veel in je leven. Zekerheden vallen weg, toekomstplannen worden ruw verstoord en allerlei emoties komen op. Ook is er zorg nodig. In Moldavië is er vaak geen zorg voor handen. Home Care geeft hier zorg aan sociaal kwetsbare mensen en komt op voor hun rechten, door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieke mensen en het ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen ze voor medische hulpmiddelen zoals krukken of rolstoelen. Hoofddoel is het tegengaan van pijn en lijden en het verhogen van de levenskwaliteit van patiënten met een chronische ziekte en hulp aan hun familie, vrienden of vrijwilligers. Mensen worden ondersteund op fysiek gebied, maar ook op emotioneel, spiritueel en sociaal vlak.                                                                              De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk.   
Oproep
Voor een moeder met twee kinderen die in de daklozenopvang in HHW verblijft, ben ik op zoek naar een paar spullen die hun verblijf iets aangenamer kan maken.
Bijv. tweezitsbank, elektrische kookplaat (ze moet de keuken delen met nog 2 andere mensen), koffiezetapparaat, kapstok, schoenenkast of -rek, t.v., kastje voor schoonmaakspullen en toiletartikelen en kleine vriezer.
Als u een of meer van deze spullen over hebt, kunt u contact opnemen met Anneriek Uchibori,
tel. 06-34154906.

UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
AGENDA
Zondag  6 oktober 2019  is er een zangdienst, aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 min voor de dienst beginnen we al te zingen Voorganger is  Ds. Alrik Vos uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is  “ Goede redenen om enthousiast te geloven, Ook als je niks van God merkt". Muzikale medewerking wordt verleend door het “Nieuwedieper Visserskoor” uit Den Helder, o.l.v. dhr. Alfred de Jong. De organist is dhr. Dub de Vries. Heeft u geen vervoer? Dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, tel. 5717401 of naar Sienie v. d. Horn tel. 5716179. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen.

ALGEMEEN
Op 20 september hebben we weer een maaltijd gehouden in de Brink. We hadden maar liefst 75 gasten en het was dus gezellig druk. Bovendien hield Rob Posthumus zijn voorstelling Dwars door de bijbel. De opbrengst ws €254,20. Een mooi bedrag dat gaat naar een diaconaal project Mary’ meals,                           hartelijk dank daar namens de kookgroep.
Noodkreet vanuit de cantorij!
Binnenkort bestaat de baspartij van de cantorij nog maar uit één persoon. Vandaar deze noodkreet: KOM ONS HELPEN! Is het een bezwaar om elke week te komen en gebonden te zijn? Misschien is projectmatig meezingen dan wellicht een optie? Denk aan het zingen voor Kerst, Pasen, Pinksteren en de Gedachteniszondag.
Probeer het eens een paar keer en beslis dan. Natuurlijk zijn sopranen, alten en tenoren ook welkom. De cantorij zingt elke donderdagavond van 19.45 uur - 21.45 uur in een lege kerk, maar met een prachtige akoestiek.
Dus nogmaals: KOM ONS HELPEN a.u.b!
terug