Zondagsbrief 2 februari 2020 Zondagsbrief 2 februari 2020
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: mw. Diny Kotterer
M.m.v.: Jeugdmuziekgroep
   
     
LIEDEREN EN LEZINGEN
aanvangslied NLB 276: 1, 2 en 3
Kyrië NLB 598
glorialied Sela: Laat ons samen een zijn
Schriftlezing Matt. 5: 1-10
voor de verkondiging NLB 838: 1, 2 en 3
na de verkondiging NLB 718: 1, 2 en 4
lied Sela: Samen eten wij
kinderlied “Believer” door de Jeugdmuziekgroep
slotlied NLB 425

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Mary’s Meals. Tijdens de dienst krijgt u hierover meer informatie te horen en te zien.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst.
Kindernevendienst: Mary’s Meals

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Dirk Kotterer is afgelopen week aan zijn knie geopereerd in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Hij is weer thuis om daar verder te herstellen en te revalideren.


AGENDA
Leerhuis
Komende woensdag 5 februari gaat het leerhuis van start. De ochtendgroep begint om 9.30 uur en de avondgroep om 20.00 uur.

Gastpredikant 9 februari
In de ochtenddienst van 9 februari gaat voor ds. C. Mataheru uit Hoorn.
(Zijn naam was nog niet bekend bij het maken van het februari-nummer van Op Weg.)

Zangdienst
Zondag 9 februari is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is ds. Jolien van Zelderen uit Broek op Langedijk, muzikale medewerking verleent Oecumenische Zanggroep Echo uit Heerhugowaard o.l.v. dhr. Edwin de Ruijter, pianist mw. Joke Tuinema.
Organist is mw. Diny Kotterer.
Als u met vervoer zit: wij halen u graag op. U kunt bellen naar Cobi Bergsma tel. nr: 5717401 of naar Sienie v. d. Horn tel. nr: 5716179.
De zangcommissie

ALGEMEEN
Na de dienst bent u van harte welkom op de Fancy Fair in De Brink.
De opbrengst gaat naar Mary’s Meals.
terug