Zondagsbrief 30 juni 2019 Zondagsbrief 30 juni 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. Jos Timmerman  Geestelijk Verzorger Noordwest Ziekenhuisgroep loc Alkmaar

Organist/pianist:
Mw. Jeannette Zuidema
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Algemeen diaconaal werk. Armoede signaleren en bestrijden is een kerntaak van de diaconie. Samen met anderen bieden diaconieën hulp via voedselbanken en noodfondsen, vooral aan mensen met schulden en mensen die lang moeten rondkomen van een laag inkomen. Door gesprekken met verantwoordelijke overheidsbeleidsmakers en -bestuurders kunnen diaconieën helpen het lokaal armoedebeleid te verbeteren. De tweede collecte is bestemd voor

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Algemeen kerkenwerk.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Margreet Heere verblijft momenteel in Zorgcirkellokatie Mieuweidt, Mieuweidt 14 1484 EE Graft. Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

Bericht van de kookgroep
Vóór de zomervakantie gaan we nog een keer voor u koken, we willen er weer een heel gezellige avond van maken en hopen op veel gasten. De maaltijd vindt plaats op vrijdag 5 juli in de Brink. We gaan eten om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. Vandaag en komende zondag liggen er intekenlijsten klaar zodat u zich op kunt geven om te komen eten.
De kosten zijn zoals altijd 5 euro per persoon, een drankje kost een euro. De opbrengst is ook deze keer nog voor Samen voor Kenia.
Hartelijke groet, de kookgroep.

Vakantie
In de periode van 16 juni tot 1 juli zal het pastoraat worden waargenomen door ds. Fokko Omta uit nieuwe Niedorp.
Vanaf 1 juli is ds. Marius Braamse weer beschikbaar en 15 juli ben ik weer terug. In deze vakantie periode zal ouderling Sylvia Dijkstra aanspreekpunt zijn bij eventuele afscheidsdiensten.  
Henco van Capelleveen
terug