zondagsbrief 31 maart 2019 zondagsbrief 31 maart 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Diny KottererCOLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor  Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het wijkwerk, de zomer- en kerstattenties en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair werk

UIT DE GEMEENTE
Uit de gemeente:
Dhr. Joop Heere is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Onderzoeken en herstel zullen een paar dagen duren.
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  een revalidatie centrum om verder te herstellen. Haar adres is: Molenweid Patrijzenlaan 311766 JT Wieringerwaard
Dhr. Piet Hemstede is weer thuis.
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
 Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
AGENDA
Dinsdag 2 april organiseren we in de Brink een middag over het levenstestament. Notaris Vincent Kuijvenhoven zal ingaan op de vraag waarom een levenstestament belangrijk is en huisarts Dick Bink vertelt welke medische zaken je op kunt nemen in een levenstestament. U hoeft zich niet op te geven, iedereen is van harte welkom. We beginnen om 14.30 uur en na de inleidingen is er volop ruimte om vragen te stellen. Henco van Capelleveen  

ALGEMEEN
Beroepingswerk
Binnenkort zal de beroepingscommissie hun eerste vergadering houden. Zij hebben er veel zin in en staan in de startblokken. Het is alleen nog wachten op de solvabiliteitsverklaring van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB). Als die is afgegeven zal de advertentie
geplaatst worden en ook met de profielschets op onze website verschijnen.
De beroepingscommissie bestaat uit:
Peter Mol (Vz), Renny Nieswaag, Dick Bink, Christiaan Welbedacht, Wies Spil, Marlies Schraa, Marlies van Steeg-Douma, Tiny van Leeuwen, Anneriek Uchibori, Eva Klercq, Martijn Molenaar en Siem Pols
(secr).Ook U kunt helpen. Dit kan door namen van predikanten schriftelijk door te geven aan de secretaris van de beroepingscommissie de heer S. Pols, Reuzenpandasingel 82, 1704 VP Heerhugowaard of per
mail: 
 De opgegeven naam moet wel voorzien zijn van een motivatie en
ondertekend zijn.
Namens het Moderamen
 
terug