Zondagsbrief 6 oktober 2019 Zondagsbrief 6 oktober 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Mw. Bettine Siertsema uit Amsterdam
Organist/pianist:Mw. Ina Terpstra
M.m.v.:Mw. Ali Gootjes en mw.Saskia Balder doventolk

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. Bij diaconaat gaat het om het helpen van mensen die door ziekte of handicap in een isolement geraakt zijn; die gevangen zijn in armoede of schulden, die in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden en de hand op moeten houden; die dak- of thuisloos zijn. Geen aandacht of hulp omdat de ander zo aardig is of omdat wij voor hem of haar sympathieke gevoelens hebben, maar liefde ook als dit niet het geval is. Dat vraagt bereidheid om telkens weer gevoelsmatige drempels te overwinnen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Kerk en Israël.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Ed Gerritsen is in het ziekenhuis in Alkmaar geopereerd. Hij is weer thuis en werkt daar aan zijn herstel. Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Vanavond is er een zangdienst, aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 min voor de dienst beginnen we al te zingen Voorganger is  Ds. Alrik Vos uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is  “ Goede redenen om enthousiast te geloven, Ook als je niks van God merkt". Muzikale medewerking wordt verleend door het “Nieuwedieper Visserskoor” uit Den Helder, o.l.v. dhr. Alfred de Jong.Organist is Dub de Vries. Heeft u geen vervoer? Dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, tel. 5717401 of naar Sienie v. d. Horn tel. 5716179. U bent van harte uitgenodigd om mee te komen zingen.
de zangcommissie
ALGEMEEN
Noodkreet vanuit de cantorij!
Binnenkort bestaat de baspartij van de cantorij nog maar uit één persoon. Vandaar deze noodkreet: KOM ONS HELPEN! Is het een bezwaar om elke week te komen en gebonden te zijn? Misschien is projectmatig meezingen dan wellicht een optie? Denk aan het zingen voor Kerst, Pasen, Pinksteren en de Gedachteniszondag.
Probeer het eens een paar keer en beslis dan. Natuurlijk zijn sopranen, alten en tenoren ook welkom. De cantorij zingt elke donderdagavond van 19.45 uur - 21.45 uur in een lege kerk, maar met een prachtige akoestiek.
Dus nogmaals: KOM ONS HELPEN a.u.b!

Komende week worden de beeldschermen in de kerk opgehangen en geïnstalleerd. Het kan dus zijn dat de komende zondagen het systeem wordt uitgetest in de kerkdiensten.
terug