Zondagsbrief 7 juli 2019 Zondagsbrief 7 juli 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: diaconie
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra
M.m.v.: Lyrics en Keniagroep

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Binnenlands Diaconaat – Kinderen in armoede. Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomer vakantie hun klasgenootjes  uitvliegen naar zonnige  oorden, blijven zij  achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier.  Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke  cadeautjes en kortingsbonnen voor  bijvoorbeeld een ijsje, het zwembad of een  pretpark in de buurt.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair Gemeente zijn.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Truus Harlaar is van de Magnushof overgeplaatst naar het Forum, Stationsplein 39, 1703 WD Heerhugowaard
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

Bedroefd maar ook dankbaar wil ik meedelen, dat maandag 24 juni mijn dierbare vader Dick ten Napel is overleden. Mijn vader heeft de rijk gezegende leeftijd van 97 jaar (bijna 98) bereikt. Mijn ouders hebben van 1976 tot hun verhuizing in 2001 naar Heerenveen, deel uitgemaakt van de (toen nog) Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard. Hij was ook al die tijd actief in de kerk en kerkenraad. Velen van u zullen hem nog kennen uit die tijd.
Mijn ging vader de laatste tijd wel achteruit, wat niet vreemd is op die leeftijd. Eric ten Napel.
ALGEMEEN
Vriendenconcert Echo
De 9e juli hebben we weer onze openbare repetitie, ook wel vriendenconcert genoemd. Het is voor ons de laatste repetitie vóór de grote vakantie en dit doen we graag samen met gasten. We zingen veel van ons repertoire wat we afgelopen seizoen hebben ingestudeerd. Maar ook wat we al langer kennen en nog graag zingen. Dit keer wordt het een muzikale reis door Europa.
De toegang  is gratis. Wel hebben we een mandje voor een vrije donatie bij de uitgang staan. U bent van harte welkom op 9 juli om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

De bloemschikking van vandaag symboliseert de verbondenheid tussen Kenia en Nederland met hulp van God. 
De weegschaal symboliseert de groep jongeren en hun begeleiding die het evenwicht tussen Nederland en Kenia proberen te verbeteren. 
Aan de ene kant bloemen in rood, wit, blauw en oranje, de kleuren van Nederland. 
Aan de andere kant bloemen in rood, wit, groen en zwart , de kleuren van Kenia. 
Boven in de weegschaal een Witte bloem die symbool staat voor God. 
Het kruis van de weegschaal omwikkelt met hedera staat voor ons geloof in God en mensen en de verbondenheid tussen ons, de mensen in Kenia en God.
terug