zondagsbrief 8 september 2019 zondagsbrief 8 september 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. Bert Appers uit Castricum

Organist/pianist:
Mw. Diny Kotterer

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is Dovenpastoraat. Kerken werken samen in het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP zet zich in voor een kerk waarin dove en horende mensen zich samen thuis voelen. Daarbij richt het IDP zich zowel op gezamenlijke- als speciaal op doven gerichte kerkelijke activiteiten, vooral gedragen door vrijwilligers op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. In het werk worden zij ondersteund door vijf landelijke werkers: vier dovenpastores en een opbouwwerker. Deze landelijke werkers hebben daarnaast ook eigen taken op het gebied van pastoraat, opbouw, toerusting en missionair werk onder dove mensen. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugdwerk Protestantse Kerk

UIT DE GEMEENTE
Dhr. P. Passchier, Raatstede, is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. De verwachting is dat hij na een paar dagen weer naar huis mag terug keren. Dhr. en mevr. Binne en Tine de Groot zijn beide per 02 september verhuisd naar:Verzorgingshuis 't Rekerheem te Alkmaar

AGENDA
Op 20 september wordt er weer een maaltijd gehouden in de Brink, u heeft hierover al kunnen lezen in de Op Weg. We gaan op die avond niet alleen eten maar ook Bijbelverhalen horen, verteld door Kees Posthumus.
Het wordt dus een “Maal met een verhaal”.
We beginnen daarom iets eerder, de maaltijd start om 17.30 uur, inlooptijd vanaf 17.00 uur. de intekenlijsten liggen de komende zondagen in de Brink. U bent van harte uitgenodigd! De kosten voor de maaltijd zijn 5 euro.
De kookgroep.

ALGEMEEN
Het collectedoel van 15 september, dus volgende week zondag, is gewijzigd. De opbrengst van de diaconale collecte gaat naar Kerk in Actie – Noodhulp na zware regenval, aardverschuivingen en overstromingen aan miljoenen mensen in Zuid-Azië.
terug