zondagsbrief 4 augustus 2019 zondagsbrief 4 augustus 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. mw. Annerien  Groenendijk, geestelijk verzorger NoordWest Ziekenhuis in Alkmaar

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor  Kerk in Actie – Kerken staan op tegen armoede. Wereldwijd leven veel mensen in armoede, ook in Nederland. Kerken over de hele wereld voorzien mensen in hun eerste levensbehoeften, helpen hen aan eigen inkomsten. Zij laten hun stem horen bij onrecht en geven mensen weer hoop voor de toekomst. Kerk in Actie ondersteunt kerken in Nederland en andere landen om dit diaconale werk te verrichten. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Orgelfonds.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Binne de Groot  is opgenomen in het  Noord West ziekenhuis Hij ligt op afdeling 149.
Dhr. Joop Kouwen is na een ziekenhuisopname overgegaan naar woonzorggroep Molenweid in Wieringerwaard om daar aan te sterken. Zijn adres is: Patrijzenlaan 31, 1766 JT Wieringerwaard
terug