zondagsbrief van 1 september 2019 zondagsbrief van 1 september 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. C. van Duinen uit Schermerhorn
Organist/pianist:
Mw. Jeannette Zuidema

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerkwebradio. De KerkWebRadio is bestemd voor diegene die zelf niet meer, of tijdelijk niet meer, in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De KerkWebRadio heeft een bijzonder goede geluidskwaliteit, tijdelijke aansluitingen zijn snel te realiseren en is ook via internet te beluisteren.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Werk.

ALGEMEEN

In de Op Weg van september staat ds. Jacqueline Geertse per abuis nog bij de predikanten. Dit moet zijn:
ds. M. Braamse, interim-predikant. tel. 06-53929286.
E-mail: marius.braamse@gmail.com Geen vaste spreekuren, Geen vaste vrije dag. U kunt eventueel ook inspreken op de voicemail.
Ook dit jaar gaat Echo  de Christmas Carols weer uitvoeren. Dit Festival of Lessons and Carols vindt plaats op 15 december in Warmenhuizen en op 17 december hier in de Ontmoetingskerk in Heerhugowaard.
Hebt u altijd al eens mee willen zingen dan bent u van harte uitgenodigd om de repetities bij te wonen en mee te zingen als project lid. De repetities zijn op de dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur hier in de Ontmoetingskerk.
Alle stemmen zijn welkom, ook de mannenstemmen!!
Graag tot dinsdag, namens het bestuur van Echo.
terug