Zondagsbrief van 23 juni 2019 Zondagsbrief van 23 juni 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
   
Voorganger: Ds. P. Verhoeff
Organist/pianist: Mw. Leni Brinkman
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Werelddiaconaat – Vluchtelingen Nigeria. 20 juni is Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in het eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko Haram. De afgelopen 10 jaar zijn 20.000 mensen door Boko Haram vermoord en 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Ook in gebieden waar het Nigeriaanse leger Boko Haram bestrijdt is het niet veilig. De vluchtelingen strijken neer in dorpen van mensen, die zelf ook moeite hebben om rond te komen. Door geweld, vernielingen, slechte weersomstandigheden en armoede is er een enorm tekort aan voedsel. Via Nigeriaanse kerken en hun hulporganisaties kan Kerk in Actie voedselhulp bieden en vluchtelingen helpen trauma’s te verwerken. Zonder noodhulp breekt er hongersnood uit in Noordoost- Nigeria.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal werk

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Douwe Dusselaar is al enkele jaren ernstig ziek. Met thuiszorg heeft hij zich, als alleenstaande, redelijk op de been kunnen houden. Kort geleden moest hij noodgedwongen enkele weken in de Raatstede worden opgenomen. Nu is hij weer thuis. Hij gaat het weer proberen!
Mevr. Margreet Heere is verhuisd van Westerhout Alkmaar naar de Mieuwijdt, Mieuwijdt 14, 1484 EE Graft..   
Mevr. Truus Harlaar verblijft in de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen.

Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Bericht van de kookgroep
Vóór de zomervakantie gaan we nog een keer voor u koken, we willen er weer een heel gezellige avond van maken en hopen op veel gasten. De maaltijd vindt plaats op vrijdag 5 juli in de Brink. We gaan eten om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. Vandaag en komende zondag liggen er intekenlijsten klaar zodat u zich op kunt geven om te komen eten.
De kosten zijn zoals altijd 5 euro per persoon, een drankje kost een euro. De opbrengst is ook deze keer nog voor Samen voor Kenia.
Hartelijke groet, de kookgroep.

ALGEMEEN
Vakantieperiode 
In de periode van 16 juni tot 1 juli zal het pastoraat worden waargenomen door ds. Fokko Omta uit nieuwe Niedorp.
Vanaf 1 juli is ds. Marius Braamse weer beschikbaar. In deze vakantie periode zal ouderling Sylvia Dijkstra aanspreekpunt zijn bij eventuele afscheidsdiensten.  
Henco van Capelleveen

 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl In sommige diensten worden foto’s gemaakt.
terug