Zondagsbrief van 24 februari 2019 Zondagsbrief van 24 februari 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
De heer Kees Bos wordt benoemd als kerkrentmeester, de ambtsperiode van mevrouw Maartje Robijn, als jeugdouderling, wordt met 1 jaar verlengd en mevrouw Renee Ronduite neemt afscheid als ouderling-scriba.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist:
  Bob Nuis
lector
dhr Auke Tanja

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor het Werelddiaconaat - Opvang en scholing voor verstandelijk gehandicapte kinderen. In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme staat in de stad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte passend onderwijs krijgen. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair werk

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Tineke Demmers mocht  afgelopen week uit het ziekenhuis naar huis terugkeren.    
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
 Atti ter Haar is opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege hart- en ademhalingsproblemen. Ze is nu weer thuis en ze knapt aardig op. Mw. Annie Hilbrands is voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis, Noordwestgroep Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar. Dinsdag krijgt ze de uitslag en dan mag ze ook weer naar huis.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Komende dinsdag 26 februari is de tweede bijeenkomst van de themamiddagen. We zullen spreken over het begrip dankbaar.
Om 14.30 uur bent u welkom in de Brink. Heeft u de eerste bijeenkomst niet bij kunnen wonen, u kunt zonder problemen nu aanschuiven. HvC


ALGEMEEN
Een leuk team, enorm veel voldoening, een kort lopend project, veel vrijheid, ongekende mogelijkheden, creativiteit en enthousiasme zijn zeer welkom.
Klinken deze punten als muziek in uw oren? Kom ons dan versterken in de Rommelmarkt Commissie! Wij zijn op zoek naar meedenkers, handen uit de mouwen types en bovenal mensen die het leuk vinden om de jaarlijkse Rommelmarkt tot een succes te maken! Interesse of vragen? Bel dan naar Marion Jolen:  06-30871934

Beste mensen,
Hierbij een bericht over kerkrijden.
Mensen, die ouderen met verminderde mobiliteit, met hun auto naar de kerkrijden en weer thuis brengen doen daar veel goed werk mee want        het meemaken van de zondagse diensten en daarna de sociale contacten tijdens het koffie drinken blijken, met name voor deze mensen,  van grote waarde.
In de samenleving en ook in onze kerk neemt het aantal mensen met verminderde mobiliteit steeds meer toe.
 Elke zondag rijden er drie auto’s om mensen te halen en te brengen maar dat behoeft uitbreiding naar vier auto’s.
Vier auto’s per zondag betekent uitbreiding met minimaal vier chauffeurs.
Maar!!, ook iedere zondag zijn er twee â drie mensen die niet naar de kerk kunnen omdat zij niet/nog niet gebruik kunnen maken van onze diensten.
Zij staan op de wachtlijst.
Daarom:  Dames en Heren Autobezitters meld U aan.
U gaat het merken het is altijd weer dankbaar werk.
 Ik hoor graag uw reactie.

 Theunis Talsma
bel of mail mij; th.talsma @hetnet.nl  of tel. 5713387

Van 24 februari tot en met 3 maart ben ik een weekje vrij. Voor crisispastoraat verwijs ik naar mijn collega, ds. Henco van Capelleveen.
terug