zondagsbrief van 2 juni 2019 zondagsbrief van 2 juni 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra

M.m.v.:
De Cantorij o.l.v. Coby Moens
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor algemeen diaconaal werk. Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten. Zo schenkt de diaconie aandacht aan directe hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld; maar ook aan duurzame ontwikkeling en bestrijding van armoede en uitsluiting.
Missionair Gemeente zijn.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair Gemeente zijn.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Martha Nuis  is na haar revalidatie weer thuis.
Mevr. Margreet Heere verblijft nog steeds in Westerhout Alkmaar.   
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen .
Mevr. Sep Groen is vanuit  het ziekenhuis naar de Magnushof gegaan om daar verder te herstellen en te revalideren.  Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen.
Mevr. Sigrid Backer is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij is weer thuis
Dhr. Piet Mol  is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Onderzoeken zijn gaande naar de oorzaak van zijn klachten.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

ALGEMEEN

Start van het beroepingswerk
Afgelopen dinsdag kregen we het verheugende nieuws dat het CCBB akkoord is gegaan met de solvabiliteitsaanvraag voor de PG te Heerhugowaard. We krijgen de ruimte om een predikant te beroepen tot 1.0 fte. De advertentie kan gepubliceerd worden en op de website komt alle informatie  te staan over deze vacature. Ook de beroepingscommissie kan eindelijk aan de slag. Ik wens de commissie veel succes en uiteraard ook veel wijsheid toe!

Diny Kotterer, voorzitter
terug