Zondagsbrief van 3 maart 2019 Zondagsbrief van 3 maart 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.Voorganger:
Ds. J.J.F. Van Melle uit Oudorp

Organist:
Mw. Diny Kotterer

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor voor Noah’s Ark. Het Kinderhuis is het epicentrum van het dagelijks leven in Noah’s Ark in Uganda: hier wonen, werken, slapen, eten, wassen en kinderen die anders geen thuis zouden hebben. Zo’n 150 kinderen wonen in het grote kinderhuis, de oudste 50 kinderen wonen in losstaande  Family Units. De kinderen worden 24 uur per dag verzorgd door Ugandese verzorgsters (aunties). Ze spelen met de kinderen, eten met hen aan tafel en leren de kinderen met elkaar om te gaan. In de Noah’s Ark Courant kunt u meer lezen over de historie en opvang van de kinderen in Noah’s Ark.  

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Algemeen kerkenwerk

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Piet Hemstede is ter observatie opgenomen in Geriant, zijn adres is: Titanialaan 15A 1702 AZ Heerhugowaard afd. 1 kamer 6
Mevr. Annie Hilbrands is weer thuis in afwachting van de komende behandelingen.
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
 
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag

AGENDA

Op 17 maart is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. Niels Gillebaard uit de Rijp, het thema van de dienst is "Het leven vieren". Muzikale medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Gospelkoor Revival uit Zaandijk.o.l.v. dhr. Chris de Kroon. Organist: Ina Terpstra. Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma tel. 5717401 of Sienie van der Horn, tel. 5716179, wij halen u graag op.
De zangdienst commissie

ALGEMEEN
Rectificatie: In de Op Weg van maart staat dat de bijeenkomst van Passage, waaraan ds. Van Capelleveen zijn medewerking verleent, op 13 maart is, maar dit moet donderdag 21 maart zijn. Verdere informatie zie het kerkblad.
Beroepingswerk en afscheid
Na de kerkdienst op 17 februari jl. heeft ds. Jacqueline Geertse de aanwezigen verteld dat zij een beroep heeft aangenomen naar de Protestantse gemeente ‘de Verbinding’ in Breskens e.o. Terug naar het Zeeuwse land: voor haar een mooie, nieuwe kans. Voor ons betekent het werk aan de winkel en daarbij is het van belang de juiste procedure te volgen. Henco zal dit voor ons, als consulent, in de gaten houden. Naast het starten van de beroepingsprocedure komen meteen  praktische zaken om de hoek kijken zoals bv. het overnemen van de kerkdiensten. Janneke Kiesewetter is daarmee aan de slag gegaan en heeft op dit moment de meeste diensten al weer kunnen invullen. Een goed bericht! Daarnaast de zorg voor het pastorale werk. Ook voor dit werk hebben we inmiddels iemand gevonden.  Zodra de formele afwikkeling daarvan rond is, zal ik u hierover verder informeren.

En dan het beroepingswerk zelf. Er wordt een beroepingscommissie gevormd. Peter Mol en Siem Pols hebben laten weten de taak als voorzitter en secretaris op zich te willen nemen. Zij gaan nu actief gemeenteleden benaderen en hen vragen plaats te nemen in deze commissie.
Verder wordt gewerkt aan een profielschets van de gemeente én aan een profielschets van de te beroepen predikant(e). Binnen het College van Kerkrentmeesters wordt uiteraard ook bekeken welke (financiële) mogelijkheden we hebben. Zodra dit allemaal duidelijk is, gaan we een advertentie plaatsen.
Wellicht weet u namen van predikanten die u geschikt lijken voor onze gemeente? Dan kunt u dit aan mij doorgeven. Ik hoor het graag.

In de dienst van 12 mei a.s. zal Jacqueline hier afscheid nemen. We bieden haar aansluitend een afscheidsreceptie aan. Zij zal op zondag 26 mei in haar nieuwe gemeente worden bevestigd.
Namens de kerkenraad,
Diny Kotterer


Een leuk team, enorm veel voldoening, een kort lopend project, veel vrijheid, ongekende mogelijkheden, creativiteit en enthousiasme zijn zeer welkom.
Klinken deze punten als muziek in uw oren? Kom ons dan versterken in de Rommelmarkt Commissie! Wij zijn op zoek naar meedenkers, handen uit de mouwen types en bovenal mensen die het leuk vinden om de jaarlijkse Rommelmarkt tot een succes te maken! Interesse of vragen? Bel dan naar Marion Jolen:  06-30871934
Verdere gegevens over de rommelmarkt: zie het kerkblad van maart.
 
terug