Zondagsbrief van 9 juni 2019 Zondagsbrief van 9 juni 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
Mw. Diny Kotterer
Bij de bloemschikking van vandaag:
Jezus zei: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ (Johannes 20 vers 21)
De bol geeft de aarde aan waarover de discipelen werden uitgezonden. De rode bloemen staan voor de discipelen en de verspreiding van Gods woord.
De stronk geeft de vier windstreken weer. Het rode lint is het vuur van de Geest dat zich verspreidt.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Pinksterzending. In de Chinese provincie Yunnan wonen 800.000 christenen waarvan 85% tot etnische minderheidsgroepen behoren. Veel van deze etnische minderheden hebben geen Bijbel in hun eigen taal. Ze hebben slechts een Han-Chinese vertaling van de Bijbel tot hun beschikking. Een van die groepen is de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen, waarvan 60% christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Vijf leden van een lokale gemeente werken aan de vertaling van de Bijbel. Het Nieuwe Testament is al af. Ze werken nu aan het Oude Testament en zijn bij 1 Samuel aangekomen. Kerk in Actie steunt naast de Bijbelvertaling voor de Witte Yi ook een alfabetiseringsprogramma voor hen.  Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat ook de overige boeken van het Oude Testament vertaald worden en steunt u wereldwijd zendingsprojecten van Kerk in Actie.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Het orgelfonds

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Wil van der Horst is in het ziekenhuis in Alkmaar aan haar heup geopereerd. Zij is weer thuis om verder te herstellen en te revalideren.
Mevr. Annie Hilbrands is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar , de geplaatste stand moet haar de nodige verlichting geven.   
Mevr. Margreet Heere verblijft nog steeds in Westerhout Alkmaar.   
Mevr. Truus Harlaar verblijft in  de Magnushof in Schagen. Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen .
Mevr. Sep Groen is vanuit  het ziekenhuis naar de Magnushof gegaan om daar verder te herstellen en te revalideren.  Haar adres is Jacob Ruysdaellaan 30 1741 KW Schagen.
 
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Bericht van Samen voor Kenia!
Op zaterdag 15 juni hebben we onze laatste grote actie, Het Benefietconcert! Er komen verschillende artiesten belangeloos optreden, waaronder the Terples  familieband, Adinde Broersen popzangeres, Renee Spijker Singer- songwriter, Red Wings coverband, we hebben Joost de Vries Hollandse zanger, en er is een mystery guest!! Het gaat een fantastische avond worden die u beslist niet mag missen! Er zijn nog kaarten verkrijgbaar, deze zijn 7,50 euro per stuk, dat is toch geen geld voor zo’n leuke avond! Vandaag staan er jongeren in de Brink om kaarten te verkopen. Haast u want vol is vol!
 
Bericht van de kookgroep,
  Vóór de zomervakantie gaan we nog een keer voor u koken, we willen er weer een heel gezellige avond van maken en hopen op veel gasten. De maaltijd vindt plaats op vrijdag 5 juli in de Brink. We gaan eten om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. De komende zondagen liggen er intekenlijsten klaar zodat u zich op kunt geven om te komen eten. De kosten zijn zoals altijd 5 euro per persoon, een drankje kost een euro. De opbrengst is ook deze keer nog voor Samen voor Kenia.
Hartelijke groet, de kookgroep.

ALGEMEEN
Start van het beroepingswerk
We kregen vorige week het verheugende nieuws dat het CCBB akkoord is gegaan met de solvabiliteitsaanvraag voor de PG te Heerhugowaard. We krijgen de ruimte om een predikant te beroepen tot 1.0 fte. De advertentie kan gepubliceerd worden en op de website komt alle informatie komt te staan over deze vacature. Ook de beroepingscommissie kan eindelijk aan de slag. Ik wens de commissie veel succes en uiteraard ook veel wijsheid toe!

Diny Kotterer, voorzitter
 
terug