Zondagsbrief zondag 21 april 2019 Pasen Zondagsbrief zondag 21 april 2019 Pasen

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Jacqueline Geertse

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra

M.m.v.:
Cantorij o.l.v. mw. Ali Gootjes
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Stichting Exodus. Een nieuwe kans voor ex-gedetineerden. Exodus Nederland is de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en hun familieleden. De (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de elf Exodushuizen verspreid in het land, bij de ambulante hulpverlening of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk. De familieleden ondersteunen de stichting met vrijwilligers.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair Gemeente zijn

UIT DE GEMEENTE
Uit de gemeente:
Dhr. H. Spuij heeft door een val afgelopen week een paar dagen in het ziekenhuis in Alkmaar moeten verblijven.
Mevr. Truus Harlaar, Gerard Douplantsoen 100, verblijft nu in de Magnushof te Schagen 

AGENDA
Vanavond is de Paaszangdienst. Aanvang 19 uur; 10 minuten  voor aanvang wordt er met zingen begonnen. Voorganger: ds. A.A van Kampen uit Wieringerwaard. Medewerking wordt verleend  door Oec. Zanggroep Echo. Verdere informatie: zie de  Op Weg van april.

Op vrijdag 26 april is er weer een gezamenlijke maaltijd in de Brink, deze maaltijd wordt zoals altijd verzorgd door de vaste kookgroep, we hopen ook weer op hulp van enkele jongeren uit de Keniagroep.
De inschrijflijsten liggen klaar in de Brink op 14 en 21 april. De maaltijd begint om 18.30 uur, u bent welkom vanaf 18.00 uur.
Vriendelijke groet, de kookgroep.

Veiling Samen voor Kenia
Een gezellige avond met mooie koopjes, unieke objecten en diensten! Doe een mooi bod en steun het project. 
Elke zondag na de dienst kunt u de speciale kunstwerken van de Samen voor Kenia jongeren bewonderen. Deze unieke kunstwerken kunt u kopen tijden de veiling.
Kom ook! zaterdag 25 mei 20.00uur in De Brink

ALGEMEEN
Klik hier als u tekst wilt invoeren.Afscheid op 12 mei
Zoals u weet, zijn de voorbereidingen voor het afscheid van ds. Jacqueline Geertse  in volle gang. Voor een afscheidscadeau kunt u uw bijdrage kwijt in een speciale doos bij de uitgang.  Niet iedereen vindt dat handig; men wil liever geld overmaken. Dat kan natuurlijk ook. U kunt dat doen op bankrekening  NL 30 RABO 0326906878 t.n.v. Protestantse gemeente Heerhugowaard. Graag vermelden: “afscheid ds. Jacqueline Geertse”


Bloemengroet,
De door u meegebrachte bloemen voor de gevangenen worden tijdens de dienst naar de gevangenis gebracht en na de dienst naar het Exodushuis. U kunt eventueel nog na de dienst geld in een van de bussen gooien om nog bloemen te kopen voor het Exodushuis als u vergeten bent om ze  mee te nemen.
Heel  hartelijk dank.  De diaconie
terug