Mededelingenblad 21 januari 2018 Mededelingenblad 21 januari 2018


 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de kerst of zomerattenties, en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Oecumene.
 
DE GEMEENTE
Mevr. Mats de Jong is vorige week aan haar knie geopereerd in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij verblijft nu in de Magnushof in Schagen voor herstel en revalidatie. 
Dhr. Wim Leegwater is opgenomen in zorgcentrum Vrijwaard in Den Helder om aan te sterken en te revalideren. 
 Mevr. Henny Meijer  heeft deze week in het ziekenhuis in Alkmaar een grote operatie ondergaan. Een dezer dagen mag zij weer naar huis terug keren om daar verder te herstellen.
 
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
AGENDA
Op zondag 4 februari 2018 is de zangdienst in de Ontmoetingskerk aan de Middenweg 168 te Heerhugowaard,
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
 
 Voorganger is ds. Jacqueline Geertse uit Heerhugowaard.
Thema van de dienst is “En God zag dat het goed was “.
 Muzikale medewerking wordt verleend door  Mannenkoor “de Lofstem “uit Broek op Langedijk o.l.v. dhr Aldert Fuldner die tevens de organist is.
Het belooft weer een mooie zangdienst  te worden , waarin iedereen heerlijk mee mag zingen, ook u bent van harte uitgenodigd! 
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
 
de zangcommissie.

 
Mededelingenblad 14 januari 2018 Mededelingenblad 14 januari 2018

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
Vandaag is er tevens Jeugdkerk  in de Tempel
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Voedselbank. De voedselbank is de liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel. Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel (dat op het punt staat om vernietigd te worden) en vraag (gezinnen die het voedsel nodig hebben) worden op deze manier bij elkaar gebracht. Om klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt Voedselbanken Nederland samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat een deel van de Nederlandse armen niet verhongeren, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
 
DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
AGENDA
Maaltijd.
Op vrijdag 19 januari is er weer een maaltijd in de Brink.
Zoals altijd gaan de deuren open om 18.00 uur en wordt het eten om 18.30 uur op tafel gezet. De prijs is € 5,00 en de drankjes € 1,00.
Er zullen weer inschrijfformulieren in Brink liggen. U kunt zich ook opgeven bij Rita Nieuwdorp, tel 5713873, email 
Tot ziens,  groet van de kookploeg.  

 
Mededelingenblad 7 januari 2018 Mededelingenblad 7 januari 2018

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.
 
Zoals u in de  'Op weg'  hebt kunnen lezen is met ingang van vandaag de aanvangstijd voor de ochtenddienst in de Ontmoetingskerk 10.00  uur.
 
Na afloop van de dienst is er vandaag een nieuwjaarsreceptie in de Brink.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor het Hospice. Het hospice is een instelling met een huiselijke sfeer die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Ongeneeslijk zieken kunnen hier tot aan hun dood worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit als beter ervaren dan een ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende verpleegkundig personeel aanwezig is. Doel van de hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk
 
DE GEMEENTE
Mw. Mats de Jong, is afgelopen vrijdag geopereerd aan haar knie.
Dhr. Ed Huisman, is aan zijn voet geopereerd. De operatie is geslaagd en hij neemt een periode rust om thuis te revalideren.
Wij wensen alle zieken in het ziekenhuis maar ook thuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Maaltijd.
Op vrijdag 19 januari is er weer een maaltijd in de Brink.
Zoals altijd gaan de deuren open om 18.00 uur en wordt het eten om 18.30 uur op tafel gezet.
De prijs is € 5,00 en de drankjes € 1,00.
Er zullen weer inschrijfformulieren in Brink liggen.
U kunt zich ook opgeven bij Rita Nieuwdorp, tel 5713873, email:  
Tot ziens,  groet van de kookploeg. 

 
Mededelingenblad 31 december 2017 Mededelingenblad 31 december 2017

9.30 uur      Ontmoetingskerk        ds. J. Geertse                               
In plaats van een avondgebed op de laatste dag van het jaar houden we deze zondag een ochtenddienst.     
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk.
Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten.
De 2e collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk.
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Gerrit Snijders is net voor kerstdagen in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen. Hij is daar succesvol behandeld aan een complicatie van de dotterbehandelingen die hij een tijd geleden heeft ondergaan. De verwachting is dat hij komende week weer thuis is.
 
AGENDA
Vakantie
Komende week van 1 januari tot 8 januari heb ik een week vrij. Waar nodig kunt u contact opnemen met Jacqueline Geertse, zij zal mij deze week vervangen.
Ik wil u hierbij allen een goed en gezond nieuw jaar toewensen en u bedanken voor alle mooie kaarten en lieve groeten.
Henco van Capelleveen
Het kerkelijk bureau is in verband met vakantie niet op 2 januari maar op 9 januari geopend.
Wouter Bandstra
 
Aanvang kerkdiensten
Zoals u in de ‘Op weg’ hebt kunnen lezen beginnen vanaf volgende week alle morgendiensten om 10.00 uur.

 
Mededelingenblad 24 december 2017 Mededelingenblad 24 december 2017

4e zondag van Advent
 
9.30 uur      Ontmoetingskerk        Ds. H.C. van Capelleveen 
                    organist: mw. Ina Terpstra i.p.v. hr. Bob Nuis
18.00 uur   Ontmoetingskerk        Ds. J. Geertse - Kinderkerstfeest
22.00 uur   Ontmoetingskerk        Ds. H.C. van Capelleveen
Kerstnachtdienst, m.m.v. Cantorij  
                  
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat.
Op de vlucht met Kerst. Een schrikbeeld, maar voor meer dan vier miljoen Syriërs een feit. Zij ontvluchtten hun thuisland om elders een veilig heenkomen te zoeken. De helft van hen is kind. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Geef hen hoop, juist met Kerst, en geef aan de collecte!
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel de Eredienst.
 
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Tineke Demmers heeft afgelopen week een heupoperatie ondergaan in het ziekenhuis in Alkmaar. De verwachting is dat zij nu weer thuis is om daar verder te herstellen en te revalideren.
Mevr. Lenie Hoogvliet heeft afgelopen week een dotterbehandeling ondergaan en mocht de volgende dag weer naar huis.
Dhr. Piet Mol heeft in het Academisch Centrum Amsterdam een operatieve  ingreep aan zijn oog ondergaan. Hij mocht dezelfde dag weer terugkeren naar huis.
Mevr. Oosterink, mocht na weken revalidatie in Westerhout deze week weer naar haar kamer in Hugowaard terug.
 
Wij wensen alle zieken thuis in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe.
 
AGENDA
Kinderkerstfeest
Vanavond zal weer het jaarlijkse kinderkerstfeest plaatsvinden! U bent om 18.00 u van harte welkom in onze prachtige sfeervolle kerk, waar door onze jeugd het kerstspel “de kerststal van Franciscus” zal worden opgevoerd. Franciscus had namelijk een droom! Het kerstverhaal is niet zomaar een verhaal van lang geleden, maar een verhaal vol leven – voor iedereen! We staan in een mooie, toegankelijke kinderdienst stil bij de geboorte van Jezus en nodigen iedereen – jong en oud – hier bij te zijn! Tijdens het kinderkerstfeest is er oppas beschikbaar voor de allerkleinsten. Na de dienst staat de warme chocolademelk met wat lekkers klaar!
 
De dienst op zondag 31 december
In plaats van een avondgebed op de laatste dag van het jaar houden we deze zondag een  ochtenddienst. Deze begint op de gewone tijd van 9.30 uur.
 
Vakantie
Tussen Kerst en Oud en Nieuw heb ik (behalve de dienst op zondag) een weekje vrij. Voor crisispastoraat kunt u zich richten tot mijn collega ds. Henco van Capelleveen.
Jacqueline Geertse.

 
Mededelingenblad 17 december 2017 Mededelingenblad 17 december 2017

3e zondag van Advent
 
   9.30 uur   Ontmoetingskerk        Ds. H.C. van Capelleveen        
19.00 uur   Ontmoetingskerk        Ds. H.C. van Capelleveen,  Kerstzangdienst
m.m.v Interkerkelijk koor Vergutas o.l.v. dhr. Johan Paul de Groot
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat.
3e Advent: Geef hoop aan een kind op de vlucht – Libanon.
(Op deze zondag zal, voorafgaand aan de collecte, een power point presentatie worden gedaan over het project.)
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk.
 
UIT DE GEMEENTE
Marcel Molenaar is vorige week behandeld voor galstenen en na een lange tijd van aanhoudende vermoeidheid knapt hij nu weer op. Goed nieuws dus!
 
AGENDA
Moldavie
Deze maand doen we 1 actie voor ons project voor de ouderen van Moldavie. Op omroep Max zijn momenteel vaak filmpjes te zien over de ouderen daar. We zien daar weer hoe de mensen daar in schrijnende omstandigheden moeten leven.
Er zijn door een aantal dames, Rita, Marlies, Gerda, Marijke en Els
appelflappen gebakken, die voor een vrijwillige bijdrage genuttigd kunnen
worden. Warm aanbevolen!
Groetjes, Els
 
Kerstzangdienst
Vanavond is er een Kerstzangdienst, aanvang 19.00  uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen.
Voorganger Ds. Henco van Capelleveen uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is “ Licht der wereld “.
Muzikale medewerking verleend Interkerkelijkkoor “Vergutas “uit Heerhugowaard o.l.v. dhr.  Johan Paul de Groot.
Organist en pianist dhr.  Johan Paul de Groot en dhr. Edwin Hinfelaar.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma, Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn, Telnr. 5716179
      
24 dec. Kinderkerstfeest
Op kerstavond 24 december zal weer het jaarlijkse kinderkerstfeest plaatsvinden! U bent om 18.00 u van harte welkom in onze prachtige sfeervolle kerk, waar door onze jeugd het kerstspel “de kerststal van Franciscus” zal worden opgevoerd. Franciscus had namelijk een droom! Het kerstverhaal is niet zomaar een verhaal van lang geleden, maar een verhaal vol leven – voor iedereen! We staan in een mooie, toegankelijke kinderdienst stil bij de geboorte van Jezus en nodigen iedereen – jong en oud – hier bij te zijn! Tijdens het kinderkerstfeest is er oppas beschikbaar voor de allerkleinsten. Na de dienst staat de warme chocolademelk met wat lekkers klaar!
 
De dienst op zondag 31 december
In plaats van een avondgebed op de laatste dag van het jaar houden we deze zondag een  ochtenddienst. Deze begint op de gewone tijd van 9.30 uur.
 
ALGEMEEN
Het kerkelijk bureau is in verband met vakantie niet op 2 januari maar op 9 januari geopend.
Wouter Bandstra

 
Mededelingenblad 10 december 2017 Mededelingenblad 10 december 2017

2e zondag van Advent
 
9.30 uur      Ontmoetingskerk        Ds. J. Geertse  - Jeugddienst
                     
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen. Ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat.
Geef hoop aan een kind op de vlucht – Griekenland. Op het Griekse eiland Lesbos zijn duizenden vluchtelingen gestrand, op de vlucht voor geweld in Syrië. Door Europese afspraken mogen ze niet verder reizen en kunnen meer dan vijfduizend mensen niet verder, en ook niet terug. Stichting Mosaik helpt hen in deze onzekere tijd met taallessen, computerlessen en sportactiviteiten, voor kinderen en volwassenen. Ook zijn er creatieve activiteiten, zoals koor, theater, verhalen vertellen, en allerlei handvaardigheid in een centrum buiten de vluchtelingenkampen. Vluchtelingen voelen zich er welkom en veilig. Kinderen kunnen er ook naar school, en in de weekenden meedoen met een koor en of met theater. Het is voor hen goed om even weg te zijn uit het vluchtelingenkamp
De 2ecollecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraat.
 
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Frouk Welbedacht heeft afgelopen week een operatieve ingreep ondergaan in het ziekenhuis in Den Helder. Zij is weer thuis. Komende tijd zal het herstel om rust en geduld vragen.
Mevr. Oosterink herstelt en revalideert naar tevredenheid en het laat zich aanzien dat zij voor de kerst weer naar huis kan terug keren. Tot dan is haar adres : Zorgcirkel Westerhout Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. Kastanjehof 13
Mw.  H.A. Weijers - Keijzer  is afgelopen woensdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze herstelt wonderbaarlijk goed! Ze moet nog wel veel rust houden..
Marcel Molenaar is afgelopen vrijdag weer behandeld voor galstenen. Als alles goed is gegaan hoopt hij vandaag weer thuis te komen en weer fit te worden.   
 
AGENDA
Inzamelingsactie voedselbank Alkmaar e.o.
U hebt het al uitgebreid in de Op Weg van november kunnen lezen: vrijdag 15 en zaterdag 16 december van 13.00 tot 16.00 uur wordt de jaarlijkse grote inzamelingsactie weer gehouden. Het verzoek is om wat extra boodschappen te doen en die te brengen naar het schooltje achter de Kunstkerk aan de Stationsweg. Er is behoefte aan houdbare spullen, zoals pasta, macaroni, rijst, crackers e.d., pastasaus, kerriesaus, ragout, blik soep, blik/pot groente, vis of vlees in blik, koffie, thee, frisdrank, olie, meel, suiker, broodbeleg als jam, chocopasta, pindakaas e.d. Al enige jaren zamelen de gezamenlijke kerken en moskeeën ook geld in om de gezinnen met opgroeiende kinderen die gebruik maken van de voedselbank een kledingbon te kunnen geven. Meestal is er voor kleding geen financiële ruimte meer, zelfs vaak niet voor tweedehands kleding. U kunt een gift voor dit doel overmaken op rekeningnummer NL16 ABNA 0472263978, t.n.v. Platform Armoedebestrijding HHW, o.v.v. kinderkledingactie.
 
Zondag 17 dec. 2017 is er een Kerstzangdienst, aanvang 19.00  uur.
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen.
Voorganger Ds. Henco van Cappelleveen uit Heerhugowaard. Thema van de dienst is “ Licht der wereld “.
Muzikale medewerking verleend Interkerkelijkkoor “Vergutas “uit Heerhugowaard o.l.v. dhr Johan Paul de Groot.
Organist en pianist dhr Johan Paul de Groot en dhr. Edwin Hinfelaar.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
ALGEMEEN
Actie Kerkbalans
Het landelijke thema voor de actie Kerkbalans 2018 is: “Geef voor je kerk”. Dit heeft ons er toe gezet om dit om te draaien in “Wat geeft de kerk mij / de kerk geeft mij”. Wij nodigen hierbij iedereen uit om dit in een paar woorden/zinnen te beschrijven. Bij het koffiedrinken vindt u op de tafels briefjes om uw bijdrage op te schrijven. Hierbij kan het zijn dat uw bijdrage gebruikt wordt in de komende folder voor actie Kerkbalans.
Heel hartelijk dank, Annemarie Kat & Siem Pols.
Groetenactie Amnesty International
Vandaag kunt u bij de uitgangen uitgebreide info krijgen over onze jaarlijkse groetenactie. Hierin vindt u gegevens over (door Amnesty International geadopteerde) mensen die om allerlei met de mensenrechten samenhangende redenen in de verdrukking zitten. U wordt daarmee uitgenodigd aan één of meer van deze een groet te schrijven. Alle benodigde gegevens, zoals adressen en tarieven vindt u in de papieren.
Hopelijk doet u allen mee!
Meer info over Amnesty:   https://heerhugowaard.amnesty.nl.
 
 
Het kerkelijk bureau is in verband met vakantie niet op 2 januari maar op 9 januari geopend.
Wouter Bandstra