Mededelingenblad 17 september 2017 Mededelingenblad 17 september 2017

Zondag 17 september 2017
 
9.30 Ontmoetingskerk, ds. H.C. van Capelleveen
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
UIT DE GEMEENTE
Anne Wondergem  is vorige weekend thuisgekomen uit het  Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam maar moest dinsdag weer worden opgenomen in het UMCG, in Groningen. Ze moest daar worden onderzocht en een behandeling ondergaan. Waarna ze op de IC moest bijkomen. Zoals het ernaar uitziet is ze toch weer opgeknapt en zou ze in het weekend weer thuis kunnen zijn.
Jaap Strijbis is na een lange periode van revalidatie in Heliomare weer thuisgekomen!
 
STARTZONDAG
Bij de koffie kunt u genieten van iets lekkers, gebakken door leden van de diaconie. De opbrengst hiervan is voor het project Moldavië.
Vanmiddag: wandelen+fietsen+ molenexcursie!
Rob Basten en zijn vrouw, eigenaars van de Twuyvermolen verwachten ons vanmiddag om 15.00 uur om ons na de koffie/thee rond te leiden.
We wandelen én fietsen er naar toe. De wandelaars worden om 14.00 uur bij de Kunstkerk aan de Stationsweg verwacht. De fietsers om 14.30 uur hier bij de Ontmoetingskerk.
 
COLLECTE
Diaconale collecte op de startzondag.
Wij collecteren vandaag weer voor ons project in Moldavië. Het afgelopen jaar was voor ons een geweldig jaar. Zoveel enthousiaste reacties over het project en het gevoel dat we er als gemeente de schouders onder hebben gezet en verschrikkelijk veel bereikt hebben. Na het eerste jaar hebben we al bijna 23000 euro voor dit doel verzameld. Het doel van 30000 euro gaan we zeker redden en misschien wel iets meer….zodat we de oudere in Taul Moldavië nog iets meer tijd geven om op eigen benen te kunnen staan. Het loopt daar allemaal wat minder gestructureerd als in ons land. Maar de dankbaarheid dat andere mensen zomaar iets voor je wilt doen is daar niets anders dan hier. Ik hoop dat we ook komend jaar weer enthousiast dit doel willen ondersteunen.
Namens de diaconie, Rob de Visser
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
 
AGENDA
Zondag 24 september is vredeszondag. In de eerste dienst om 9.30 uur zingt de cantorij.
De tweede dienst is een gezamenlijke dienst met de Evangelische  Broedergemeente. Aan deze tweede dienst om 11.00 uur verleent het Black gospelkoor X-Pression of Yoy van de Broedergemeente Amsterdam haar medewerking.
 
De Symbolische Schikking voor de Startzondag 2017 
Er is een schikking gemaakt waarin stenen en bloemen van diverse vormen, kleuren en grootte te zien zijn.
Veel activiteiten van onze gemeente zijn verbeeld in de schikking.
-In het hart van die gemeente staat, als bereikbaar en verheven middelpunt, de zonnebloem      als een verwijzing naar God.
De Levende deelt licht, warmte en wenkt mensen om zich te openen en van hun kleur te delen.
-Veel mensen dragen een steentje bij. Dat symboliseren de stenen.
-Onze predikanten leiden ons, het lampionplantje symboliseert hen.
-De goudsbloemen staan voor de diaconie, taakgroep kerk in de wereld en kerkrentmeesters.
-De kleine bloemetjes zoals de kamille staan voor de kinderen, kindernevendienst  en alle andere jeugdwerkers
-Het lampenpoetsersgras verbeeldt de kosters en de mensen van de schoonmaak.
-De organisten, de koren, de muziekgroepen ziet u terug in de noten
-Met de veelheid van diverse bloemen en kleuren hebben we al die andere taken en de diversiteit van onze gemeente gesymboliseerd
-De klimop  geeft de hechtheid van de gemeente aan, het houdt ons bijeen

 
Mededelingenblad 10 september 2017 Mededelingenblad 10 september 2017

zondag 10 september 2017
 
Ontmoetingskerk 9.30 uur, ds. J.Geertse
   “                          11.00 uur, ds.J.Geertse
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Algemeen diaconaal werk.
Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
De tweede collecte is de landelijke collecte bestemd voor JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, met de collecte 'Waar generaties elkaar ontmoeten’
 “Had u echt geen eten in de oorlog?” “Merkte u iets van God in die jaren?” Zomaar wat vragen die jongeren in een klein dorp in het oosten van het land stelden aan een ouder gemeentelid. Wat ontstaan er mooie gesprekken als jong en oud in de kerk elkaar echt ontmoeten.
Waar generaties elkaar ontmoeten
En wat jammer dat deze waardevolle ontmoetingen juist in de kerk, de plek die hiervoor bij uitstek geschikt is, in de praktijk zo weinig voorkomen. JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk, gelooft in een kerk waar generaties niet zonder elkaar kunnen. Waar jong en oud elkaar ontmoeten vanuit het geloof en dat ze elkaar keihard nodig hebben. Help ons zoveel mogelijk protestantse gemeenten te helpen dit daadwerkelijk te realiseren!
Het door PKN gratis beschikbaar gestelde 64 pagina's tellend boekje met echte geloofsverhalen. Verhalen van jongeren die geraakt zijn. Verhalen die raken. En die jong en oud verbinden door ze te delen.
Dit boekje dient te worden aangevraagd via de bestelkaart, die u bij de ingang van de kerk vanmorgen hebt ontvangen.
 
UIT DE GEMEENTE
-Dhr. Jille van Houten heeft afgelopen periode diverse bestralingen ondergaan. Volgende week begint hij aan de eerste chemokuur. Wij wensen hem alle sterkte toe. Anne Wondergem  ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. Ze ligt op de afdeling Grote kinderen, kamer 232. Het gaat weer wat beter met haar.
AGENDA
Keramiekmarkt 10 september
Wellicht heeft u er in de plaatselijke kranten er al wat over gelezen? Op zondag 10 september a.s. vindt  er namelijk een keramiekmarkt plaats bij de Kunstkerk aan de Stationsweg. Er zijn ook demonstraties van diverse technieken. We zijn door onze huurders van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen tussen 11.00 uur en 17.00 uur.
 
Startzondag 17 september
In ‘Op Weg’ hebt u gelezen dat u zich telefonisch of per e-mail kunt opgeven voor deelname aan het ontbijt op de Startzondag bij Gonny Groeneveld.
U kunt zich tevens aanmelden bij:
Rita Nieuwdorp, tel.: 5713873
e-mail:
Corrie de Waal, tel.: 5741408
e-mail:
Ook de inschrijfformulieren liggen weer klaar in de Brink!
Wij hopen op een geweldig grote opkomst!
Opgave voor deelname t/m 14 september a.s.
Het comité Startzondag.

 
Mededelingenblad 3 september 2017 Mededelingenblad 3 september 2017

zondag 3 september 2017
 
Ontmoetingskerk 10.00 uur, ds. J. Geertse, dienst van Schrift en Tafel.
Medewerking van de Cantorij.
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale  collecte is voor Kerkwebradio. Sinds jaar en dag is er de mogelijkheid voor gemeenteleden die niet gemakkelijk naar de kerk kunnen komen, om de kerkdiensten te volgen middels de kerktelefoon. Ondertussen is dit vernieuwd, nu de Kerkwebradio. De KerkWebRadio heeft een bijzonder goede geluidskwaliteit, tijdelijke aansluitingen zijn snel te realiseren en is ook via internet te beluisteren.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Werk en Kerkgroei.
 
UIT DE GEMEENTE:
Dhr. Frans Spaan is door een ernstige infectie een tijd in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen geweest. Hij is gelukkig weer thuis.
Dhr. Hans de Boer is afgelopen week opgenomen geweest in het Ziekenhuis in Alkmaar, ook hij is weer thuis.
 
Anne Wondergem  is afgelopen week weer opgenomen in het VU -Medisch centrum in Amsterdam vanwege problemen met haar bloedvaten. Het is onduidelijk hoe lang ze moet blijven.
 
 
 
 
 
 
AGENDA
Zondag 10 september - Jeugdkerk!
Hallo allemaal, graag nodigen we de jongeren tot 16, 17  jaar uit voor de jeugdkerk op 10 september om 11.00 uur in de Tempel.  
Thema: Moet je horen! We maken kennis met elkaar en praten door over een stukje uit de Bijbel. De moeite waard! Een jongere zei eens: "in de jeugdkerk hebben we het over dingen waar je het verder nergens over hebt".
Van harte welkom! Erna en Karel
 
Keramiekmarkt 10 september
Wellicht heeft u er in de plaatselijke kranten er al wat over gelezen? Op zondag 10 september a.s. vindt  er namelijk een keramiekmarkt plaats bij de Kunstkerk aan de Stationsweg. Er zijn ook demonstraties van diverse technieken. We zijn door onze huurders van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen tussen 11.00 uur en 17.00 uur.
 
Volgende week zondag 10 september beginnen de eerste diensten weer om 9.30 uur

 
Mededelingenblad 23 juli 2017 Mededelingenblad 23 juli 2017

zondag  23 juli  2017
 
Ontmoetingskerk 10.00 uur, ds. J. Geertse
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte voor het algemeen diaconaat.  Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten. Zo schenkt de diaconie aandacht aan directe hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld; maar ook aan duurzame ontwikkeling en bestrijding van armoede en uitsluiting.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel  de moderne muziek in onze kerk.
 
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Richtje van Dijk  verblijft in het verpleeghuis Oudtburgh in Bergen. Haar adres is: Molenweidtje 1
1862 BC Bergen.
-Dhr. Jaap Strijbis verblijft voor drie maanden in Heliomare om te revalideren. Zijn adres is: Heliomare afdeling 2b, Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee.
 
 
-Mevr. Jeltje Karman heeft  een ongeluk op de fiets  gehad en moest in het ziekenhuis worden opgenomen . Zij is geopereerd aan een jukbeenfractuur. Zij is weer thuis om daar van allerlei kwetsuren te herstellen.
-Mevr. Sylvia Dijkstra houdt na haar schouderoperatie heel veel pijn. Nader onderzoek moet de oorzaak daarvan aan het licht brengen.
-Mathijs Schraa is ongelukkig te val gekomen en heeft een enkel gebroken en de andere gekneusd.
-Mevr. Wies Spil wordt volgende week geopereerd aan haar hand/pols.
 
Dit is de laatste Mededelingen  voor de zomervakantie.
Wij wensen alle zieken thuis, in verpleeg en/of verzorgingshuis alle goeds toe. 
Een goede zomertijd voor u allen.
 
Vakantie
De komende weken van 24 juli tot en met 19 augustus ben ik met vakantie.  Jacqueline Geertse zal mij in die periode vervangen.
Henco van Capelleveen

 
Mededelingenblad 16 juli 2017 Mededelingenblad 16 juli 2017

zondag  16 juli  2017
 
Ontmoetingskerk 10.00 uur, ds. H.C. van Capelleveen 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is voor Voedselbank. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken zij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Met als motto: “Oog voor voedsel, hart voor mensen“.


De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Richtje van Dijk ,verblijft in het verpleeghuis Oudtburgh in Bergen. Haar adres is: Molenweidtje 1
1862 BC Bergen.
-Mevr. Jeltje Karman, heeft vorige week een ongeluk op de fiets  gehad en moest in het ziekenhuis worden opgenomen . Zij is geopereerd aan een jukbeenfractuur. Zij is weer thuis om daar van allerlei kwetsuren te herstellen.
-Mevr. Sylvia Dijkstra, houdt na haar schouderoperatie heel veel pijn. Nader onderzoek moet de oorzaak daarvan aan het licht brengen.
-Mathijs Schraa is ongelukkig te val gekomen en heeft een enkel gebroken en de andere gekneusd.  Komende week wordt hij in Alkmaar geopereerd.
-Mevr. Mats de Jong, mocht afgelopen week uit de Magnushof weer naar huis terugkeren.  
-Dhr. Jaap Strijbis, verblijft voor drie maanden in Heliomare om te revalideren. Zijn adres is: Heliomare afdeling 2b, Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee.
 
Wij wensen alle zieken thuis, in verpleeg en/of verzorgingshuis alle goeds toe.  
 

 
Mededelingenblad 9 juli 2017 Mededelingenblad 9 juli 2017


zondag  9 juli  2017
 
Ontmoetingskerk 10,00 uur, ds. H.C. van Capelleveen 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte  is voor Stichting Present. De missie van Present is een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo werkt Present bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen.
De vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals: opknappen van verwilderde tuinen, helpen bij verhuizingen, dagje uit met bewoners van een zorginstelling, schoonmaken en opruimen, schilderen van een verwaarloosde woning, koken en spelletjes doen in een vrouwenopvang.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kindernevendienst.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Mats de Jong  verblijft voor revalidatie na haar knieoperatie in de Magnushof. Adres: Jacob Ruijsdaellaan 30,
1741 KW Schagen.
-Dhr. Jaap Strijbis verblijft voor drie maanden in Heliomare om te revalideren. Zijn adres is: Heliomare afdeling 2b, Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee.
 
 
 
ALGEMEEN
Actie lopen voor Kenia.
Twee jaar geleden is de jeugd naar Kenia geweest.
Nu gaan de senioren ook en aan ons wordt gevraagd om via acties geld in te zamelen, voor een school in Kenia, waar nu 120 kinderen komen.
Deze school willen ze uitbreiden voor 400 kinderen.
 
Jan Bergsma loopt weer de 4 daagse van Nijmegen.
Wilt U hem sponsoren voor Kenia.
Na de dienst staat Jan met een lijst in de Brink.

 

 
Mededelingenblad 2 juli 2017 Mededelingenblad 2 juli 2017

zondag  2 juli  2017
 
Ontmoetingskerk 10,00 uur, ds. H.C. van Capelleveen 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Nationaal Fonds Kinderhulp. Kinderhulp helpt ongeveer 100.000 kinderen per jaar. Dat die hulp hard nodig is blijkt wel uit de laatste armoedecijfers:  1 op de 8 kinderen groeit in ons land op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en hebben volwassen zorgen. Vaak kunnen ze ook nergens meer aankloppen voor hulp. Deze kinderen wonen thuis, op een leefgroep of in een gezinshuis en worden bijgestaan door maatschappelijke organisaties. Wij ondersteunen ze met simpele dingen zoals contributie voor een sportclub, een fiets, een dagje uit, zwemlessen, opleiding of een cadeautje van Sinterklaas. Omdat ook zij geluk en een mooie toekomst verdienen!
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugdwerk Protestantse Kerk.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Mats de Jong verblijft voor revalidatie na haar knieoperatie in de Magnushof. Adres: Jacob Ruijsdaellaan 30,
1741 KW Schagen.
-Dhr. Jaap Strijbis verblijft voor drie maanden in Heliomare om te revalideren. Zijn adres is: Heliomare afdeling 2b, Relweg 51, 1949 EC Wijk aan Zee.
-Mevr. Sylvia Dijkstra is afgelopen week  geopereerd aan haar schouder. De verwachting is dat zij komende week weer thuis zal zijn om daar verder te herstellen.
-Mevr. Leni Hoogvliet heeft  afgelopen week in het ziekenhuis in Alkmaar een dotterbehandeling ondergaan. Zij is weer thuis en het gaat goed.
 
Actie lopen voor Kenia.
Twee jaar geleden is de jeugd naar Kenia geweest.
Nu gaan de senioren ook en aan ons wordt gevraagd om via acties geld in te zamelen, voor een school in Kenia, waar nu 120 kinderen komen.
Deze school willen ze uitbreiden voor 400 kinderen.
 
Jan Bergsma loopt weer de 4 daagse van Nijmegen.
Wilt U hem sponseren voor Kenia.
Na de dienst staat Jan met een lijst in de Brink.

 
mededelingenblad 25 juni 2017 mededelingenblad 25 juni 2017

Zondag  25 juni 2017
 
Ontmoetingskerk: 10.00 uur: Ds. H van Capelleveen,  doopdienst              
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk.
Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten. Zo is deze collecte o.a. voor financiële ondersteuning in noodsituaties.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk.
 
 Uit de gemeente:
Mevrouw Mats de Jong  is afgelopen week in het ziekenhuis in Alkmaar geopereerd aan haar knie. Zij gaat de komende weken revalideren in de Magnushof. Adres: Jacob Ruijsdaellaan 30,
1741 KW Schagen.
 
Wij wensen alle zieken thuis, verpleeg en/of verzorgingshuis alle goeds toe. 
 
                                                          
 
 
Tot en met 16 juli ben ik heerlijk op vakantie. Voor crisispastoraat verwijs ik u naar mijn collega                   ds. Henco van Capelleveen
 
ds. Jacqueline Geertse.
 

 
AGENDA:
De eerst volgende actie voor het Moldavië project is op de Startzondag.
De diakenen gaan ons dan (weer) verwennen met eigen gebakken taarten.
Werkgroep Moldavië
 

 
mededelingenblad 18 juni 2017 mededelingenblad 18 juni 2017

Zondag  18 juni 2017
 
Ontmoetingskerk: 10.00 uur: Ds. H van Capelleveen, dienst toegankelijk voor doven, vijf jongeren doen vandaag  belijdenis              
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel
 Kerk in Actie –Binnenlands diaconaat –Terugkeerhuis voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Mensen van wie de vreemdelingenbewaring wordt opgeheven, maar die nog niet direct naar hun land van herkomst kunnen of willen, dreigen op straat te komen. Ze mogen niet in Nederland blijven, maar zij zien ook geen perspectief in het land van herkomst. Zij hebben vaak negatieve gevoelens over hun terugkeer. Voor hen is het Transithuis. Hier wordt samen met de betrokkenen gewerkt om belemmeringen voor terugkeer weg te nemen. Dit houdt onder andere in: de opbouw van een sociaal netwerk in het land van herkomst, waardoor de terugkerende vreemdeling meer perspectief heeft na terugkeer. Ook wordt een plan gemaakt om inkomsten te verwerven en te wonen. Zo nodig wordt geregeld dat noodzakelijke gezondheidzorg of scholing mogelijk is.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
 

 
 
 
 
Uit de gemeente:
Betty Kraaij werd op straat getroffen door een hartinfarct Enkele    uren later was de operatie achter de rug: 3 stents. Ze is nu thuis, later volgt er eventueel een hartoperatie in Amsterdam.  
 Betty wil voorlopig rust.
Mw. J. Nijkamp is afgelopen week thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze is nog heel broos en heel voorzichtig aan knapt ze nog verder op.
Dhr. J. Strijbis  is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij moet nu gaan revalideren. Waar hij dat precies doet is nog niet duidelijk.
 
Wij wensen alle zieken thuis, verpleeg en/of verzorgingshuis alle goeds toe. 
 
                                                          
 
 
Tot en met 16 juli ben ik heerlijk op vakantie. Voor crisispastoraat verwijs ik u naar mijn collega                   ds. Henco van Capelleveen
 
ds. Jacqueline Geertse.
 

 
AGENDA:
Vandaag kunt u weer heerlijke, door Suus van Tunen, zelf gemaakte koekjes,voor een vrijwillige bijdrage, kopen voor ons project voor de ouderen  in Moldavië.
 Geef jij ook kleur aan iemands leven?
In het kader – kleur jij ook iemands leven zijn we vanaf 1 juni de kleuractie voor Moldavië gestart.
Jong en oud kleurt mee. We kleuren tot 25 juni  en dan willen wij de kleurplaten mee geven op weg naar Taul Moldavië.
De kleurplaten worden ook meegegeven aan de kinderen die op kamp gaan, in het weekend van 23 t/m 25 juni. Als ze zondagavond terug komen, dan leveren we alles bij elkaar in.
 Heeft u nog niet gekleurd? Dan kan dat nog. Haal de kleurplaat op bij de kindernevendienst leiding. Heeft u al gekleurd, lever de kleurplaat dan bij hen in, dit kan tot uiterlijk zondag 25 juni!
.
De eerst volgende actie voor dit project is op de Startzondag.
De diakenen gaan ons dan (weer) verwennen met eigen gebakken taarten.
Werkgroep Moldavië

 
Mededelingenblad 11 juni 2017 Mededelingenblad 11 juni 2017

Zondag  11 juni 2017
 
Ontmoetingskerk: 10.00 uur: Ds. J. Geertse afscheid van de oudste
 kinderen van de kindernevendienst              
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel
Werelddiaconaat  – Hulp voor straatkinderen in Colombia.
Armoede, geweld, verslavingen en drugsoverlast tekenen dagelijks het leven van de straatkinderen in Medellín. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, volgen wekelijks meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook doen ze mee met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. De stichting begeleidt ook jongeren die een opleiding volgen. Spelenderwijs leren de kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Bovendien leren ze vaardigheden om staande te blijven in de maatschappij.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk.
 
Uit de gemeente:
Mw. J. Nijkamp ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zij heeft nog een hele weg te gaan, maar toch is ze ook weer wat verder opgeknapt. Zij verblijft op de longafdeling (317, kamer 635) in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.
Dhr. J. Strijbis, had een acute slagaderlijke verstopping in zijn linkerbeen. Hij is vorige week geopereerd. Het gevolg is dat hij voortaan met een prothese vanaf de knie rondloopt. Hij verblijft op de afdeling Chirurgie (330, kamer 671) in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.
Wij wensen alle zieken in ziekenhuis, verpleeg en/of verzorgingshuis of thuis alle goeds toe.
 

 
Mededelingenblad 4 juni 2017 Mededelingenblad 4 juni 2017

Zondag  4 juni 2017
 
Ontmoetingskerk: 10.00 uur: Ds. J. Geertse m.m.v. doventolk              
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel : Pinksterzending- Nicaragua. In afgelegen dorpjes in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken doen het meeste werk in de kerk. Dankzij de trainingen van Teyocoyani, partner van Kerk in Actie, zijn ze toegerust voor hun taken. Zij leren hoe ze iets voor anderen kunnen betekenen. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk.
De tweede collecte is bestemd voor Moderne muziek in onze kerk.
 
Uit de gemeente:
Anne Wondergem is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Ze kan weer heerlijk in haar eigen bedje slapen.....
Mw. J. Nijkamp ligt nog steeds in het ziekenhuis. Het gaat iets beter met haar. Zij ligt weer op een kamer met anderen. Zij verblijft op de longafdeling (317, kamer 635) in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.
Dhr. J. Strijbis  ligt al geruime tijd in het ziekenhuis met ernstige klachten aan zijn been. Hij moet waarschijnlijk geopereerd worden. Hij verblijft op de longafdeling (317, kamer 635) in Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar.
 
Wij wensen alle zieken in ziekenhuis, verpleeg en/of verzorgingshuis of thuis alle goeds toe.
 
AGENDA:
HELAAS: De kookworkshop van 9 juni kan geen doorgang vinden.
Een volgende keer beter. Taakgroep  Zin in Heerhugowaard