Mededelingenblad 19 november 2017 Mededelingenblad 19 november 2017
lees meer »
 
Mededelingenblad 12 november 2017 Mededelingenblad 12 november 2017

9.30 uur Ontmoetingskerk:  Ds. J. Geertse, Oogstdienst,
m.m.v. Interkerkelijk koor Vergutas
9.30 uur Jeugdkerk
11.00 uur Ontmoetingskerk: Liturgiegroep, Taizeviering
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat – Op de bres voor vluchtelingkinderen. Geen eigen kamer, verdrietige en gespannen volwassenen om je heen, steeds weer verhuizen en voortdurend in onzeker-heid of Nederland mag blijven. Kinderen die opgroeien in een asielzoekers-centrum hebben vaak traumatische dingen meegemaakt voordat ze naar Nederland kwamen en krijgen in een asielzoekerscentrum nog eens veel te verwerken. Kerk in Actie staat samen met andere organisaties op de bres voor deze kinderen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd: vrolijke vakantieweken voor vluchtelingkinderen, recreatieve en sportactiviteiten in asielzoekerscentra en individuele rechtshulp of juridische bijstand mogelijk. Met deze collecte helpt mee om het dagelijks leven van vluchtelingkinderen kleur te geven en voor hun rechten op te komen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kindernevendienst
 
UIT DE GEMEENTE
-Gerrit Snijders moest afgelopen vrijdag voor de tweede keer gedotterd worden. Daarna moet hij zeker het weekend nog in het ziekenhuis blijven.
-Mevr. Oosterink, Gerard Douplantsoen (het nieuwe Hugo waard), is aan haar heup geopereerd. Zij herstelt en revalideert in Westerhout in Alkmaar Haar adres is : Zorgcirkel Westerhout Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. Kastanjehof 13
-Mevr. Dieuwke Andrea is opgenomen in ouderenkliniek van de GGZ in Heiloo. Haar adres is Kennemerstraatweg  464, 1851 NG in Heiloo paviljoen ‘Strandwal’.
 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
ALGEMEEN
Jeugdkerk
Vandaag  is er weer jeugdkerk, deze keer om 9.30 uur. We gaan de jeugddienst voor 10 december voorbereiden. Het thema is “Verandering”.
Karel, Marion en Erna
Leerhuis over Prediker
Woensdag 15 november is de derde bijeenkomst van het Leerhuis over Prediker. ’s Morgens om 9.30 uur, ’s avonds 20.00 uur.
Samen – Afrikaans – Eten
Op vrijdag 24 november a.s. wordt er weer een maaltijd in de Brink gehouden.
Dit keer met een Afrikaans tintje, want  Pieter Bijl kookt samen met de kookploeg Afrikaans en vertelt tijdens het eten iets over dit bijzondere werelddeel.
Dat belooft wat! En dat voor 5 euro p.p. De inschrijflijsten liggen vanaf vandaag klaar. Zoals gewoonlijk is er die vrijdag vanaf 18.00 uur inloop en begint de maaltijd om 18.30 uur.
Zangdienst
Zondag 19 november 2017  is er een zangdienst, aanvang 19.00  uur,
10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met  zingen. 
Voorganger ds. Koos Staat uit Andijk
Thema van de dienst is “ Laten we de lofzang gaande houden “ 
Muzikale medewerking verleend Interkerkelijk koor “Holy Sound “uit Amsterdam o.l.v. dhr. Jan Splinter.
Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Tel nr. 5716179
Zangdienst commissie.

 
Mededelingenblad 5 november 2017 Mededelingenblad 5 november 2017

9.30 uur Ontmoetingskerk:
Ds. H.C. van Capelleveen en Ds. J. Geertse m.m.v. de Cantorij
11.00 uur Ontmoetingskerk:
Ds. H.C. van Capelleveen en Ds. J. Geertse m.m.v. de Cantorij en
mw. J. Berendsen, blokfluit
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
1e collecte: De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie - Najaarszending – Theologie doceren Hong Kong, China. Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologie-docent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen zoals Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn al gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in Hong Kong te studeren, blijft de opleiding betaalbaar en hoeven studenten niet naar het westen.
2e collecte: Algemeen kerkenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
-Dhr. J. Bloemhof  heeft enkele dagen in het Noord- Westziekenhuis in Alkmaar gelegen voor vervanging van zijn pacemaker.
-Marcel  Molenaar is vorige week in het ziekenhuis opgenomen geweest vanwege een ontstoken alvleesklier, waar hij eerder dit jaar al voor behandeld is. Hij is nu weer thuis, maar er moet nog verder onderzoek worden gedaan waarom de ontsteking weer is teruggekomen.
-Mevr. Oostering is vorige week gevallen en heeft haar heup gebroken. Zij is in het ziekenhuis in Alkmaar geopereerd. Niet bekend is waar zij verder herstelt en revalideert.                        -Mevr. Dieuwke Andrea is opgenomen in ouderenkliniek van de GGZ in Heiloo. 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 ALGEMEEN
Hallo allemaal,
Zondag 12 november is er weer jeugdkerk, deze keer om 9.30 uur. We gaan de jeugddienst voor 10 december voorbereiden. Het thema is “Verandering”.
Kom in grote getale, want met z’n allen kunnen we een mooie dienst in elkaar zetten. Een dienst van jongeren, voor jong en oud. Graag tot dan.
Karel, Marion en Erna
Open inloopavond Jeugdwerk 
Woensdag 8 november
19:00 - 21:00 uur
In de Brink
Iedereen die geïnteresseerd is in de jeugd is uitgenodigd.
Op deze avond kunnen ouders, grootouders en kinderen een kijkje nemen achter de schermen van het Jeugdwerk. Alle groepjes zullen vertegenwoordigd zijn, van Oppasdienst tot TempleTalk, en van Xnight tot Kinderkerstfeest. Je kunt kennismaken met de begeleiders.
De ideale avond om even om het hoekje te kijken bij de verschillende activiteiten die georganiseerd worden voor en door de jeugd. 
We hopen vooral ook nieuwe jeugd (en begeleiders) enthousiast te maken. Ken je mensen met jonge kinderen, of wil je een vriendje of vriendinnetje meenemen? Iedereen is welkom.
Meer informatie is te vinden op de facebook-pagina van de Ontmoetingskerk en van Jeugdwerk PKN HHW.
Vragen? Mail naar 

 
Mededelingenblad 29 oktober 2017 Mededelingenblad 29 oktober 2017

Ontmoetingskerk:   9.30 uur: ds. P Verhoef uit Alkmaar                 
       
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel  Hervormingsdag – Steun theologisch onderwijs Pakistan. In de collecte staat het vernieuwende werk van het Open Theologisch Seminarie (OTS) in Pakistan centraal. Christenen vormen er een kleine, maar groeiende minderheid. Er worden materialen ontwikkeld voor zondagscholen, godsdienstonderwijs op scholen, cursussen discipelschap en zelfs een doctoraalstudie theologie. OTS maakt steeds meer gebruik van moderne (digitale) media. Veel cursussen zijn bijvoorbeeld beschikbaar via internet. Zo kunnen niet alleen studenten door het hele land dit materiaal gebruiken, maar ook moslims en hindoes die belangstelling hebben voor het christendom. Jaarlijks volgen meer dan 5.000 studenten een cursus.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk.
AGENDA:
Copy  mededelingenblad
Zoals velen weten ga ik op 19 oktober met  een groep van 14 mensen naar Kenia. En omdat het mededelingenblad elke week uitkomt, heb ik Janneke Kiesewetter bereid gevonden om mij te vervangen. Copy  a.u.b. van
19 oktober t/m  4 november graag naar Janneke.
E-mailadres:
50+ reis
De 50+ groep van Samen voor Kenia is vertrokken. Zij zullen hun belevenissen bijhouden in het logboek op de website. Vind u het ook leuk om hun te volgen en eventueel een reactie te plaatsen, kijk dan op
met vriendelijke groet, Sietse
Open inloopavond Jeugdwerk
Woensdag 8 november
19:00 - 21:00 uur
In de Brink
Iedereen die geïnteresseerd is in de jeugd is uitgenodigd.
Op deze avond kunnen ouders, grootouders en kinderen een kijkje nemen achter de schermen van het Jeugdwerk. Alle groepjes zullen vertegenwoordigd zijn, van Oppasdienst tot TempleTalk, en van Xnight tot Kinderkerstfeest. Je kunt kennismaken met de begeleiders.
De ideale avond om even om het hoekje te kijken bij de verschillende activiteiten die georganiseerd worden voor en door de jeugd.
► We hopen vooral ook nieuwe jeugd (en begeleiders) enthousiast te maken. Ken je mensen met jonge kinderen, of wil je een vriendje of vriendinnetje meenemen? Iedereen is welkom.
Meer informatie is te vinden op de facebook-pagina van de Ontmoetingskerk en van Jeugdwerk PKN HHW.
Vragen? Mail naar
 

 
Mededelingenblad 22 oktober 2017 Mededelingenblad 22 oktober 2017


Ontmoetingskerk:   9.30 uur: ds. H.C. van Capelleveen.  
                         m.m.v. drie Cantorijen o.l.v. Coby Moens
           thema: Luther.
           Bevestiging  ambtsdrager                 
        11.00 uur: ds. H.C. van Capelleveen.
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel  Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de zomer of kerstattenties en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst.
Uit de gemeente:
Mevr. Dieuwke Andrea is opgenomen in ouderenkliniek van de GGZ in Heiloo. Haar adres is Kennemerstraatweg  464, 1851 NG in Heiloo paviljoen ‘Strandwal’.
Mevr. Henske Bakker is afgelopen week voor een heupoperatie opgenomen geweest in het ziekenhuis in Den Helder. Zij is weer thuis om daar te revalideren.
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
Vakantie
Komende week van 23 tot 29 oktober heb ik herfstvakantie. Voor dringende zaken kunt u contact op nemen met Jacqueline Geertse.
Henco van Capelleveen.
AGENDA:
Copy  mededelingenblad
Zoals velen weten ga ik op 19 oktober met  een groep van 14 mensen naar Kenia. En omdat het mededelingenblad elke week uitkomt, heb ik Janneke Kiesewetter bereid gevonden om mij te vervangen. Copy  a.u.b. van 19 oktober t/m  4 november graag naar Janneke.
E-mailadres:
50+ reis
De 50+ groep van Samen voor Kenia is vertrokken. Zij zullen hun belevenissen bijhouden in het logboek op de website. Vind u het ook leuk om hun te volgen en eventueel een reactie te plaatsen, kijk dan op
met vriendelijke groet,
Sietse
 

 
Mededelingenblad 15 oktober 2017 Mededelingenblad 15 oktober 2017

Zondag  15 oktober 2017
 
Ontmoetingskerk:   9.30 uur: ds. Jacqueline Geertse.   
                         Bevestiging  ambtsdragers                  
                                     19.00 uur: ds. Jacqueline Geertse. Zangdienst
          m.m.v. Interkerkelijk koor “Columba”
                                                          uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel  werelddiaconaat – Zaaizaad en bijen voor vrouwen in Zuid-Soedan. Dankzij bijen en zaaizaad werken vrouwen in Zuid-Soedan aan betere levensomstandigheden. Zij moeten met hun gezin overleven in een vaak uitzichtloze situatie. In Zuid-Soedan woedt een burgeroorlog, bovendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede.
Om hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilitation Program), partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze verbeterd zaaizaad, zodat ze meer gewassen kunnen verbouwen en oogsten. Dit jaar leren bovendien honderd vrouwen hoe ze bijen kunnen houden en honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing te verkopen, verdienen ze wat extra voor hun gezin.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk.

 AGENDA:
Komende woensdag 18 oktober begint het LEERHUIS. We lezen dit jaar het Bijbelboek Prediker. ’s Morgens beginnen we om 9.30 uur en ’s avonds om 20.00 uur.
Het is mogelijk om losse bijeenkomsten te volgen. Hartelijk welkom.
Henco van Capelleveen





Vanavond is er een zangdienst om 19:00 uur, we beginnen 10 minuten voor aanvang met zingen. Voorganger is ds. Jacqueline Geertse.
Medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor “Columba” uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek.
Organist en pianist Gerard van Hal. Bassist Hans Hooglander. Thema Oud en Nieuw. Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179De zangdienst commissie
Maaltijd:
Vrijdag 6 oktober hebben zeventig mensen genoten van de maaltijd in de Brink. Dat is fijn en gezellig. Het leuke is ook nog dat we, na aftrek van de kosten € 225,00 overgehouden hebben! Dit bedrag is overhandigd aan Pieter Bijl. Hij zal er in Kenia vast iets goed mee kunnen doen.
Groeten van de kookploeg.
 
Pastorale kring
De volgende Pastorale Kring wordt gehouden op dinsdag 17 oktober  
Bij  J. de Veer,  Dampkring 27 en begint om 14.00 uur.
 
Copy  mededelingenblad
Zoals velen weten ga ik op 19 oktober met  een groep van 14 mensen naar Kenia. En omdat het mededelingenblad elke week uitkomt, heb ik Janneke Kiesewetter bereid gevonden om mij te vervangen. Copy  a.u.b. van 19 oktober t/m  4 november graag naar Janneke.
E-mailadres:
Jan Bergsma
 

 
Mededelingenblad 8 oktober 2017 Mededelingenblad 8 oktober 2017

Ontmoetingskerk:   9.30 uur: Ds. Jacqueline Geertse.                      
                                      11.00 uur: Preek van de leek dhr. Adrie Groot
                                      11.00 uur: Jeugdkerk
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel het Dovenpastoraat. Kerken werken samen in het Interkerkelijk Dovenpastoraat. Het IDP zet zich in voor een kerk waarin dove en horende mensen zich samen thuis voelen. Daarbij richt het IDP zich zowel op gezamenlijke- als speciaal op doven gerichte kerkelijke activiteiten, vooral gedragen door vrijwilligers op landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. In het werk worden zij ondersteund door vijf landelijke werkers: vier dovenpastores en een opbouwwerker. Deze landelijke werkers hebben daarnaast ook eigen taken op het gebied van pastoraat, opbouw, toerusting en missionair werk onder dove mensen. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Gemeente zijn.
 
Uit de gemeente:
Mevr. Dieuwke Andrea is na een lange behandeling thuis opgenomen in de ouderenkliniek van de GGZ in Heiloo. Haar adres is Kennemerstraatweg 464 , 1851 NG Heiloo, paviljoen  ‘Strandwal’. Wij wensen Dieuwke en Frank alle goeds toe.
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
AGENDA:
Lieve gemeente,
Wij gaan binnenkort op reis naar Kenia. Maar vandaag 8 oktober willen wij voor onze reis nog één keer in de hal staan met fruit. De opbrengst hiervan gaat naar ons project in Moldavië. Wij staan er met appels en peren. Helpt U ons hiervan weer een succes te maken? Hierna heeft U in ieder geval tot 12 november geen last van mij. 
Ik zal ook nog de formulieren meenemen van adopteer een oudere. Ik heb uit de gemeente gehoord dat er mensen zijn die nog wel een oudere willen steunen. Ik heb nog 30 ouderen die een jaar ondersteunt kunnen worden.
lieve groet, namens de diaconie, Rob de Visser 
Op 15 oktober is er een zangdienst om 19:00 uur, we beginnen 10 minuten voor aanvang met zingen. Voorganger is ds. Jacqueline Geertse.
Medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor “Columba” uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek.
Organist en pianist Gerard van Hal. Bassist Hans Hooglander. Thema Oud en Nieuw. Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
De zangdienst commissie
Pastorale kring
De volgende Pastorale Kring wordt gehouden op dinsdag 17 oktober  
Bij  J. de Veer,  Dampkring 27 en begint om 14.00 uur.
 
Copy  mededelingenblad
Zoals velen weten ga ik op 19 oktober met  een groep van 14 mensen naar Kenia. En omdat het mededelingenblad elke week uitkomt, heb ik Janneke Kiesewetter bereid gevonden om mij te vervangen. Copy  a.u.b. van 19 oktober t/m  4 november graag naar Janneke.
E-mailadres:

 
Mededelingenblad 1 oktober 2017 Mededelingenblad 1 oktober 2017

Zondag  1 oktober 2017
 
Ontmoetingskerk:   9.30 uur: Ds. A.P.J. van Ligten emerituspredikant laatstelijk verbonden aan de protestantse gemeente Sneek.                      
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via de KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
Collecten:
De eerste collecte is voor de diaconie met als doel de Kerkwebradio. Via de KerkWebRadio kunnen de kerkdiensten thuis beluisterd worden. Deze KerkWebRadio wordt aangesloten op een normale telefoonaansluiting of internet aansluiting.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Kerk en Israel.
 
Uit de gemeente:
Mw. E.A. Reijerkerk - de Roest is van de Raatstede verhuisd naar 'De Leeuwenhof Zorg' in Heerhugowaard. Deze kleinschalige opvang voor mensen met dementie is in mei gestart en is gevestigd in een aangepaste stolpboerderij. 'De Leeuwenhof Zorg' wordt gerund door Frans en Annelies van Breugel. Er is plaats voor 14 mensen.
 
Wij wensen alle zieken in ziekenhuis, verpleeg en/of verzorgingshuis of thuis alle goeds toe.
 
AGENDA:
Maaltijd. Op vrijdag 6 oktober is er weer een maaltijd in de Brink.
Zoals altijd gaan de deuren open om 18.00 uur en wordt het eten om 18.30 uur op tafel gezet.
De prijs is nog steeds € 5,00 en de drankjes € 1,00.
Er zullen weer inschrijfformulieren in Brink liggen.
U kunt zich ook opgeven bij Rita Nieuwdorp, tel 5713873, email tot de 6e,  een groet van de kookploeg.
 
Op 8 oktober om 11 uur zal er weer jeugdkerk zijn. De jeugd wordt dan ook van harte uitgenodigd om hier bij aanwezig te zijn.
 
Een groet Marion en Erna. 
 
Lieve gemeente,
Wij gaan binnenkort op reis naar Kenia. Maar op zondag 8 oktober willen wij voor onze reis nog een keer in de hal staan met fruit. De opbrengst hiervan gaat naar ons project in Moldavië. Wij staan er met appels en peren. Helpt U ons hiervan weer een succes te maken? Hierna heeft U in ieder geval tot 12 november geen last van mij. 
Ik zal ook nog de formulieren meenemen van adopteer een oudere. Ik heb uit de gemeente gehoord dat er mensen zijn die nog wel een oudje willen steunen. Ik heb nog 30 ouderen die een jaar ondersteunt kunnen worden.
lieve groet, namens de diaconie, Rob de Visser 
Op 15 oktober is er een zangdienst om 19:00 uur, we beginnen 10 minuten voor aanvang met zingen. Voorganger is ds. Jacqueline Geertse.
Medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor “Columba” uit Broek op Langedijk o.l.v. Connie Kriek.
Organist en pianist Gerard van Hal. Bassist Hans Hooglander. Thema Oud en Nieuw. Als u met vervoer zit, wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401 of Sienie v.d. Horn Telnr. 5716179
De zangdienst commissie