Mededelingenblad 20 mei 2018 Mededelingenblad 20 mei 2018

Zondag 20 mei 2018 Pinksteren
De dominee is Ds. H.C. van Capelleveen, m.m.v. de cantorij
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Pinkstercollecte - Versterk de kleine kerken in Bangladesh. In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh Church Care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en Bijbelonderwijs voor volwassenen en
huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
-Anne Wondergem is weer opgenomen in het Academisch Medisch Centrum. Haar ouders verblijven in het Ronald Mac-Donaldhuis. Moeder Suzan met haar onderbeen in het gips, omdat ze door een misstap een botje in haar voet heeft gebroken. Anne ligt op de afdeling ‘Grote kinderen’, G8, kamer 216. Academisch Medisch Centrum, Postbus 22660,
1100DD Amsterdam Zuidoost
-Dhr. Henk Kamp verblijft opnieuw in het ziekenhuis in Alkmaar; Noordwestziekenhuisgroep, locatie Alkmaar. 
-Dhr. Spuij is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij is weer thuis. 
 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
ALGEMEEN
Samen voor Kenia
De eerste actie van de jongerenreis "samen voor Kenia"
Zoals u allen weet ben ik Jan Bergsma verleden jaar in oktober/november met een seniorengroep naar Kenia geweest.
Wij hebben daar het project voor een gebouw bij een school bij een gebracht.
En een van de acties was het lopen van de 4-Daagse van Nijmegen, waar ik door velen van u ben gesponsord, met een mooi bedrag.
Dat hebben de jongeren goed onthouden. En hebben mij gevraagd of ik de 4- daagse van Nijmegen dit jaar weer ga lopen.
En of ik hen wil helpen, om hun doelstelling van hun project een klein beetje dichter naar het streefbedrag te mogen brengen.
Ja en wat is er mooier, als je toch 40 kilometer per dag gaat lopen in Nijmegen en omgeving,
Wetende dat er een goed doel met elke stap steeds dichterbij komt.
Vandaar mijn vraag steun het goede doel voor de Jongeren uit Heerhugowaard, en laat mij er weer voor mogen lopen. Straks staan wij jongeren en loper in de Brink, met een flyer, om u bijdragen in ontvangst te mogen nemen. In de maand juni staan wij ook enkele zondagen in de Brink.
Namens de Jongeren die naar Kenia afreizen in 2019
Jan Bergsma
Zangdienst
Zondag 27 mei is er een zangdienst in de ontmoetingskerk, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Drs. Greet Bijl uit Beverwijk en muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor "Columba" o.l.v. mw. Connie Kriek. Heeft U problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401, of Sienie v. d. Horn Telnr. 5716179
De Zangdienstcommissie

 
Mededelingenblad 13 mei 2018 Mededelingenblad 13 mei 2018


De dominee is Ds. Geertse
Er is vandaag Jeugdkerk in de Tempel
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
De eerste collecte voor de diaconie is voor Stichting Kruispost
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Kruispost, een hulppost voor medische en psychosociale zorg aan onverzekerden, daklozen en asielzoekers. Stichting Kruispost werkt veel samen met huisartsen in Amsterdam. Veel mensen die bij Kruispost komen, lijden aan Posttraumatisch Stress Stoornis aangezien veel illegalen uit oorlogsgebied komen. De illegale vreemdelingen kunnen zich in Nederland niet verzekeren, maar hebben toch recht op noodzakelijke medische zorg. Hoewel een groot deel van de hulpverleners goed de weg weet naar de financiering voor zorg aan deze groep, is er toch nog een redelijk percentage dat niet op de hoogte is. Hierdoor komen illegalen bij de tweedelijns zorg vaak voor een dichte deur te staan.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk
 
UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 
ALGEMEEN
De eerste actie van de jongeren-reis "SAMEN VOOR KENIA"
Zoals u allen weet ben ik, Jan Bergsma, verleden jaar in oktober/november met een senioren groep naar Kenia geweest.
Wij hebben daar het project voor een gebouw bij een school bij een gebracht.
En een van de acties was het lopen van de 4 Daagse van Nijmegen, waar ik door velen van u ben gesponsord, met een mooi bedrag.
Dat hebben de jongeren goed onthouden. En hebben mij gevraagd of ik de 4 daagse van Nijmegen dit jaar weer ga lopen.
En of ik hen wil helpen, om hun doelstelling van hun project een klein beetje dichter naar het streefbedrag te mogen brengen.
Ja en wat is er mooier, als je toch 40 kilometer per dag gaat lopen in Nijmegen en omgeving,
Wetende dat er een goed doel met elke stap steeds dichter bij komt.
Vandaar mijn vraag steun het goede doel voor de Jongeren uit Heerhugowaard, en laat mij er weer voor mogen lopen. Straks staan wij jongeren en loper in de Brink, met een flyer, om u bijdragen in ontvangst te mogen nemen. In de maand juni staan wij ook enkele zondagen in de Brink. Namens de Jongeren die naar Kenia afreizen in 2019
Jan Bergsma
Stoelen
De proefstoelen staan vandaag weer op een andere plaats in de kerk. Op de proefstoelen ligt een formulier met een paar vragen. We zouden het op prijs stellen als u dit wilt invullen. Als u niet op stoelen zit kunt u natuurlijk ook een formulier invullen. Ze liggen op de tafels bij de ingang van de kerk. U kunt het ingevulde formulier inleveren in de doos die op de tafel staat bij de uitgang naar De Brink. Alvast bedankt voor uw reactie!
Werkgroep Kerkstoelen
Zangdienst
Zondag 27 mei is er een zangdienst in de ontmoetingskerk, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is Drs. Greet Bijl uit Beverwijk en muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk koor "Columba" o.l.v. mw. Connie Kriek. Heeft U problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401, of Sienie v. d. Horn Telnr. 5716179
De Zangdienstcommissie

 
Mededelingenblad 6 mei 2018 Mededelingenblad 6 mei 2018

10.00 uur Ontmoetingskerk: Drs. J. Greven
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio
 
COLLECTES
De eerste collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn het wijkwerk, de zomer- en kerstattenties en schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er daarom een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Werk
Dienst op donderdag 10 mei 2016 (Hemelvaartsdag)
De collecte voor de diaconie is voor het Werelddiaconaat.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mw. Hannie Dijkstra is weer thuis! Ze krijgt thuishulp voor haar verzorging en het voor het huishouden. Zo kan ze verder goed opknappen.
-Mw. Tine de Groot is afgelopen dinsdag ook weer thuisgekomen.  Het gaat weer goed met haar. 
-Mw. Leni van de Bovenkamp heeft nog een lange weg te gaan na haar armbreuk. Het gaat langer duren dan eerst werd gedacht. 
-Mw. I. Niezen is aan haar knie geopereerd. De operatie is goed verlopen. Ze revalideert thuis.
 
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun is.
 ALGEMEEN
Stoelen
De proefstoelen staan vandaag weer op een andere plaats in de kerk. Op de proefstoelen ligt een formulier met een paar vragen. We zouden het op prijs stellen als u dit wilt invullen. Als u niet op stoelen zit kunt u natuurlijk ook een formulier invullen. Ze liggen op de tafels bij de ingang van de kerk. U kunt het ingevulde formulier inleveren in de doos die op de tafel staat bij de uitgang naar De Brink. Alvast bedankt voor uw reactie!
Werkgroep Kerkstoelen
Lieve mensen
Het is al weer eventjes geleden dat wij verhuisd zijn naar Hillegom maar
toch wil ik graag een leuk nieuwtje delen. Johan de Jong en ik gaan
trouwen op zaterdag 12 mei. Ds. Henco van Capelleveen zal voorgaan in een dienst waarin wij een zegen vragen over ons huwelijk. Dit vindt plaats in het witte kerkje, Dorpsstraat 7 in Noordwijkerhout.
U bent van harte welkom! De kerk is open vanaf 13.45 uur en de dienst begint om 14.30 uur. Parkeren kan op de “Brink” in Noordwijkerhout.
Hartelijke groet,
Kim Schortinghuis

De kookgroep
Op 20 april hebben we weer een gezellige en sfeervolle avond gehad in de Brink. Op deze avond hebben Moldavisch gekookt en het was een succes. We zijn erg blij met de opkomst, zo'n kleine 60 mensen kwamen eten en we kunnen ook nog een mooi bedrag schenken voor de ouderen in Moldavië. De opbrengst was 208,90, hartelijk dank daarvoor, namens de kookgroep.

 
Mededelingenblad 29 april 2018 Mededelingenblad 29 april 2018

10.00 Ontmoetingskerk,  ds. J. Geertse
Muzikale medewerking   door Oecumenische Zanggroep "Echo" o.l.v. dhr. Erwin de Ruijter, pianiste is mevr. Joke Tuinema.
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte  is voor Kerkwebradio. De KerkWebRadio is bestemd voor diegene die zelf niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De KerkWebRadio heeft een bijzonder goede geluidskwaliteit, tijdelijke aansluitingen zijn snel te realiseren en is ook via internet te beluisteren.
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Wil van der Horst, mocht afgelopen donderdagmiddag na de bestralingen naar huis terug keren.  
-Dhr. Henk Kamp, verblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar; Noordwestziekenhuisgroep  locatie Alkmaar.
-Mevr. Bea van der Kooi, mocht afgelopen woensdag weer naar huis terug keren.
-Mevr. Betty Kraai, is afgelopen donderdag weer thuis gekomen voor verder herstel. Rust is daarbij belangrijk.
 
STOELEN
Misschien is het u al opgevallen, afgelopen week zijn de proefstoelen in de kerk geplaatst. Na een lang proces van zoeken, meten, wikken en wegen is door de Werkgroep Kerkstoelen voor deze stoel gekozen. Er staan nu stoelen met verschillende kleuren, maar het wordt straks één kleur.
De komende weken blijven de stoelen in de kerk staan en zullen ze op verschillende plaatsen worden gezet. Bekijkt u ze maar goed, maar gaat u er vooral eens op zitten. Wij hopen dat u net als wij  enthousiast wordt van het uiterlijk zowel als van het zitcomfort.
Binnenkort zullen wij als werkgroep ons advies uitbrengen aan het College van Kerkrenmeesters.
Werkgroep Kerkstoelen, Piet Dekker
 
AGENDA
vakantie
Komende week heb ik vakantie, van 30 april t/m 6 mei. Collega Jacqueline Geertse zal mij vervangen.
Henco van Capelleveen
 
Het kerkelijk bureau is niet op 1 mei open, maar op 8 mei.
Wouter Bandsma
 
De jaarrekeningen 2017 van zowel het college van diakenen als het college van kerkrentmeesters liggen ter inzage in de kerk.
Op zondag 6 mei  is er na de kerkdienst een bijeenkomst m.b.t. de jaarrekeningen 2017, de beide penningmeesters, Gerard Alders en Sietse Klercq, zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
 
 

 
Mededelingenblad 22 april 2018 Mededelingenblad 22 april 2018

10.00 uur, ds. H.C. van Capelleveen.
Vanmorgen is er in de dienst  extra aandacht voor het werk van Amnesty International. Na de dienst kunt u weer een brief ondertekenen.
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De diaconale collecte is voor Amnesty International.  Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt zoals die zijn vastgelegd in de Universele verklaring van de rechten van de mens en andere internationale mensenrechtendocumenten. Het symbool van de organisatie is een kaars met prikkeldraad, een verwijzing naar het motto 'Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken'. Zo beijvert zij de vrijlating van, die omwille van hun politieke, religieuze, sociale of seksuele overtuiging en/of geaardheid vervolgd worden, en gevangen gezet zijn. Tegenwoordig ziet Amnesty International ook toe op gedragingen van gewapende verzetsbewegingen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd.
 
UIT DE GEMEENTE
Uit de gemeente:
-Mevr. Wil van der Horst is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. De eerste behandelingen gaan beginnen.
-Dhr. Henk Kamp verblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar; Noordwestziekenhuisgroep  locatie Alkmaar.
-Mevr. Bea van der Kooi is ter observatie opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, de verwachting is dat zij komende week weer naar huis zal terugkeren.
--Mevr. Betty Kraaij heeft afgelopen week een hartoperatie ondergaan in het st Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Als alles goed blijft gaan zal zij naar het ziekenhuis in Alkmaar gaan om daar verder te herstellen.
-Mw. Hannie Dijkstra wordt momenteel verzorgd in Woonzorglocatie “De Haemstede’. Het ligt midden in een lommerrijke wijk, vlakbij het centrum van Bergen met zijn winkels en gezellige terrassen. Voorheen was dit een verzorgingshuis. Momenteel woont er nog in een speciale vleugel van het huis een groep mensen met een lichte zorgvraag.
Het adres is: Beemsterlaan 6,  1861 LH Bergen
-Mw. Tine de Groot verblijft in Zorgcentrum Horizon, Boeier 2, Kamer 108 ,1721 GA Broek op Langedijk.
-Mw. Leni van de Bovenkamp is vorige week gevallen met haar fiets. Het gebeurde vlakbij haar huis. Ze kwam zo ongelukkige terecht dat ze haar bovenarm brak. Maandag moet ze weer naar het ziekenhuis om te kijken wat er moet gebeuren. 
 
AGENDA
In de dienst van a.s. zondag 29 april wordt muzikale medewerking  verleend door Oecumenische Zanggroep "Echo" o.l.v. dhr. Erwin de Ruijter, pianiste is mevr. Joke Tuinema.

 
Mededelingenblad 15 april 2018 Mededelingenblad 15 april 2018

zondag 15 april 2018
 
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De eerste collecte is voor Algemeen diaconaal werk. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid in Nederland moet ook de gemeente Heerhugowaard pas op de plaats maken. Steeds vaker wordt er een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken. Gezamenlijk pakken de diaconieën het op en geven daar hulp waar het nodig is. Enkele voorbeelden hiervan zijn de schuldhulpverlening, het wijkwerk, en de zomer- of kerstattenties.


De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair Gemeente zijn.
 
UIT DE GEMEENTE
-Mevr. Wil van der Horst  is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Onderzoeken moeten uitwijzen wat de passende behandeling is.
-Dhr. Henk Kamp verblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar; Noordwestziekenhuisgroep  locatie Alkmaar.
-Mevr. Bijl is na een verblijf van vele weken in het ziekenhuis in Hoorn weer thuis in haar kamer in Hugo-waard.
-Tine de Groot is donderdag 5 april j.l. gevallen in de keuken. Er zijn geen botten gebroken maar wel heeft ze hevige spierpijn in de lies. Ze wordt verpleegd in NWZ Alkmaar. Daarna gaat ze ergens anders heen voor revalidatie, maar dat is nog niet bekend
-Hannie Dijkstra-Jongsma mocht afgelopen week uit de isolatie, omdat ze geen ziekenhuisbacterie heeft. Ze ligt in het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk,  Volgende week wordt gekeken naar de mogelijkheden om uit het ziekenhuis naar een opvang te gaan. Ze kan nog niet naar huis, maar het gaat elke dag weer iets beter met haar. 
-Er is Baukje van Balen iets overkomen, waardoor ze niet zo goed kan praten. Onderzoeken in het ziekenhuis moeten uitwijzen wat er precies aan de hand is.
 
 
AGENDA
Maaltijd
Vrijdag 20 april a.s. hebben we weer een maaltijd in de Brink. Zoals u al hebt kunnen lezen in Op Weg staat de maaltijd dit keer in het teken van Moldavië. De actie voor de ouderen daar is een enorm succes geweest en als afsluiting dus een maaltijd in Moldavische stijl. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De intekenlijsten liggen vandaag en volgende week zondag in de Brink. De maaltijd begint om 18.30 uur, vanaf 18.00 uur bent u welkom.
Hartelijke groet, de kookgroep, met medewerking van de diaconie.

 
Mededelingenblad 8 april 2018 Mededelingenblad 8 april 2018


 10.00 uur Ontmoetingskerk, mevr. B.Siertsma, Amsterdam
 
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die via KerkWebRadio met ons verbonden zijn.
 
COLLECTE
De collecte voor de diaconie is Samen voor Kenia.
Toelichting tijdens de dienst.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst
 
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Henk Kampverblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar; Noordwestziekenhuisgroep  locatie Alkmaar.
 
 Hannie Dijkstra-Jongsma verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Beverwijk. Ze wil iedereen laten weten dat ze erg blij is met de lieve groeten uit de gemeente. Ze weet natuurlijk wel dat ze erbij hoort. Om nu zo'n lange periode van ziek zijn het daadwerkelijk te ervaren is heel bijzonder! Het adres is: Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk. 
 
Anne Wondergem  is net voor de Paasdagen weer thuisgekomen. Ze slaapt gelukkig weer in haar eigen bed.
 
AGENDA
Maaltijd
Vrijdag 20 april a.s. hebben we weer een maaltijd in de Brink. Zoals u al hebt kunnen lezen in Op Weg staat de maaltijd dit keer in het teken van Moldavië. De actie voor de ouderen daar is een enorm succes geweest en als afsluiting dus een maaltijd in Moldavische stijl. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De intekenlijsten liggen vandaag en volgende week zondag in de Brink. De maaltijd begint om 18.30 uur, vanaf 18.00 uur bent u welkom.
Hartelijke groet, de kookgroep, met medewerking van de diaconie.