Webshop College van Kerkrentmeesters

Webshop College van Kerkrentmeesters
Via de link hieronder komt u in de webshop van het College van Kerkrentmeesters. De webshop draait op de website van SKG, het adres voor financiële dienstverlening aan kerken.
Klik op ‘webshopCvK’ en u komt op de site.
 
 
Appostel

Appostel
Dit is een applicatie van de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG heeft Appostel ontwikkeld om het mogelijk te maken uw collecte of gift snel via uw smartphone (of tablet) te doneren. U kunt via deze app ook collectebonnen bestellen. Het plan is om in de toekomst via deze app de mogelijkheid te creëren om mee te doen aan de Actie Kerkbalans.
 
lees meer »
 
Appostel introductie film

Appostel introductie film
Hieronder kunt u twee korte filmpjes bekijken waarin eenvoudig uitgelegd wordt hoe u uw eigen Appostel kunt opstarten. klik op de film afbeelding en deze wordt direct gestart.
 
Wat is de QR-code? Wat is de QR-code?


Dat is eigenlijk een soort link, die u naar een website brengt zonder een moeilijk web-adres over  te typen op de smartphone of tablet. U komt dergelijke vierkantjes vaak tegen op bordjes bij een monument of in een museum bij schilderijen.

lees meer »
 
Giftenaftrek voor de belastingdienst Giftenaftrek voor de belastingdienst

Ik geef een periodieke gift aan de kerk!
Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?
Een gift is een periodieke gift:

  • Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte; 
  • Als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
  • Als deze bedragen steeds even hoog zijn; 
  •  Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
  • Als de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift;
  • Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner. 

Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. 

De Protestantse gemeente te Heerhugowaard is een ANBI (RSIN 822475017).

 
Collectebonnen Collectebonnen

Contant geld in het collectezakje doen, geeft het gevoel dat u werkelijk iets geeft! Maar weet u, dat de Nederlandse overheid het schenken aan de kerk dankzij fiscale regels stimuleert? Deze giften moeten dan wel aantoonbaar zijn en alle giften tesamen moeten boven een bepaalde drempel van uw(gezamenlijke) inkomen uitkomen. Het meerdere is dan aftrekbaar voor de inkomsten belasting.

Door het bestellen van collectebonnen op één van onderstaande wijzen wordt de gift aantoonbaar en dus, binnen de daarvoor geldende fiscale regels, aftrekbaar voor u.

Soorten collectebonnen
Er zijn 3 soorten kaarten met collectebonnen verkrijgbaar:
Kaarten met bonnen van € 0,50 per stuk met 20 bonnen per kaart. Prijs per kaart: € 10,00.
Kaarten met bonnen van € 1,00 per stuk met 20 bonnen per kaart. Prijs per kaart: € 20,00 en
Kaarten met bonnen van € 2,50 per stuk met 20 bonnen per kaart. Prijs per kaart: € 50,00.

Bestelwijze:
Op de volgende wijze kunt u collectebonnen bestellen:
Door het overmaken van het bedrag van de gewenste collectebonnen op bankrekening NL30RABO0326906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard met vermelding van het aantal kaarten en welke collectebonnen. Graag ook uw adres hierbij vermelden.

Door het bestellen via de webshop van het College van Kerkrentmeesters.
Klik op ‘webshopCvK’ en u komt op de site waar u collectebonnen kunt bestellen.

Zodra het bedrag op de bankrekening is bijgeschreven, ontvangt u de collectebonnen.

 
ANBI ANBI
A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Heerhugowaard
RSIN/Fiscaal nummer: 822.475.017
KvK nummer: 37164480

Website adres: www.pkn-heerhugowaard.nl
E-mail: info@pkn-heerhugowaard.nl

Adres:
Middenweg 168
1702 HE  Heerhugowaard

Postadres:
Postbus 54
1700 AB  Heerhugowaard

De Protestantse gemeente te Heerhugowaard is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
lees meer »
 
Solidariteitskas

Solidariteitskas

De solidariteitscollecte wordt jaarlijks in mei gehouden. Met de opbrengst wordt de door de PKN in Utrecht vastgestelde bijdrage aan de landelijke solidariteitskas voldaan. Deze solidariteitskas is vooral bedoeld om gemeenten binnen de Protestantse Kerk te ondersteunen die in financiële problemen dreigen te raken.

lees meer »
 
Actie kerkbalans

Actie kerkbalans

Onder de naam `Actie Kerkbalans` wordt elk jaar in de maand januari een beroep op de leden gedaan voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor de eigen gemeente. Kerken ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie.

lees meer »
 
Bankrekeningen Bankrekeningen

Bankrekeningen
College van Kerkrentmeesters

Bankrekening voor kerkelijke bijdrage:
NL81RABO0373721749 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Bankrekening voor collectebonnen:
NL30RABO0326906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Diaconie
Bankrekening NL84INGB0008569331 tnv Diaconie Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

 
Geven via testament

Geven via testament

Er zijn vele redenen om een testament op te laten maken. Eén daarvan is het opnemen van goede doelen. Meestal wordt dan gekozen voor een legaat.

lees meer »