Begraafplaats(en)

Begraafplaats(en)

Achter de Ontmoetingskerk aan de Middenweg bevindt zich een begraafplaats. Hier zijn nog huur-, algemene en urnengraven beschikbaar. Achter de voormalige Stationswegkerk (nu: 'Kunstkerk' geheten) ligt één van de twee in Nederland aanwezige Gereformeerde begraafplaatsen. Hier zijn geen nieuwe graven meer beschikbaar.

Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van het College van Kerkrentmeesters via: 

 
Reglement Begraafplaatsen

Reglement Begraafplaatsen

Voor het downloaden van dit reglement, tarievenlijst en/of uitvoeringsbesluit klikt u op: Organisatie / Downloads Organisatie 

 
Gebruik van de kerk bij rouwdiensten

Gebruik van de kerk bij rouwdiensten

Voor meer informatie over het gebruik van de kerk, predikanten en Ontmoetingscentrum De Brink, zie de pagina: Organisatie / Kerkrentmeesters / Financiën