Begraafplaats(en)

Begraafplaats(en)

Achter de Ontmoetingskerk aan de Middenweg bevindt zich een begraafplaats. Hier zijn nog huur-, algemene en urnengraven beschikbaar. Achter de voormalige Stationswegkerk (nu: 'Kunstkerk' geheten) ligt één van de twee in Nederland aanwezige Gereformeerde begraafplaatsen. Hier zijn geen nieuwe graven meer beschikbaar.

Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van het College van Kerkrentmeesters via: 

 
Wijziging Reglement Begraafplaatsen Wijziging Reglement Begraafplaatsen


1e Wijziging op het

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE
BEGRAAFPLAATSEN VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE TE HEERHUGOWAARD

Artikel 11, lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
“2.       Op de overige dagen zijn de tijden van begraven en het
            bezorgen van as:
             - op werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur
             - op zaterdagen van 10:00 tot 15:00 uur.
            Het College van Kerkrentmeesters kan in bijzondere
             gevallen hiervan afwijken.”

Deze wijziging treedt in werking op 2 oktober 2019.

Aldus vastgesteld op 1 oktober 2019.
Namens de Protestantse gemeente te Heerhugowaard,
Het college van kerkrentmeesters:

P.W. Mol                                                        , voorzitter

H. Jonkvorst                                                   , secretarisZie voor het gewijgde reglement pagina:
ORGANISATIE > DOWNLOADS ORGANISATIE
 
Reglement Begraafplaatsen

Reglement Begraafplaatsen
Voor het downloaden van dit reglement, tarievenlijst en/of uitvoeringsbesluit klikt u op: Organisatie / Downloads Organisatie 
 
Gebruik van de kerk bij afscheidsdiensten

Gebruik van de kerk bij afscheidsdiensten
Voor meer informatie over het gebruik van de kerk, predikanten en Ontmoetingscentrum De Brink, zie de pagina: ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS > FINANCIËN EN WEBSHOP


ORGANISATIE > KERKRENTMEESTERS > FINANCIËN EN WEBSHOP
 
Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB)

Landelijke Organisatie Begraafplaatsen (LOB)
Graag wijzen wij u op de website van de Landelijke Organisatie Begraagplaatsen: www.begraafplaats.nl