Kerkelijk Bureau

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is eigenlijk de burgerlijke stand van onze kerkelijke gemeente. U kunt hier terecht met vragen over de ledenadministratie, maar ook voor het doorgeven van mutaties zoals verhuizingen, overlijden en geboorten.

 
Mutaties

Mutaties

U kunt voor het kennisgeven van bijvoorbeeld geboorten, huwelijk, uitschrijving en verhuizingen terecht bij het Kerkelijk Bureau. Het verkrijgen van overige informatie - voor zover deze door het kerkelijk bureau mag worden verstrekt - kan ook via dit kanaal.

lees meer »
 
Doop

Doop

Als u verblijd bent met de geboorte van een kind en u wilt uw zoon of dochter  laten dopen, dan neemt u hiervoor contact op met de predikanten. Samen kan er naar een geschikte datum worden gezocht. Het is niet noodzakelijk dat ouders openbare belijdenis hebben afgelegd. Wel wil de kerkenraad dat de doopouders deelnemen aan doopcatechese voorafgaande aan de bediening van de doop. Mede hierdoor is het belangrijk dat u tijdig contact met een van de predikanten opneemt.

lees meer »
 
Inschrijven

Inschrijven

Mocht u lid willen worden van de Ontmoetingskerk of misschien eerst een kennismakingsbezoek, stuurt u dan een mail naar onze predikanten
De predikant van de wijk waarin u woont, neemt dan contact met u op.

 
Huwelijk

Huwelijk

Wanneer u uw huwelijk in de Onmtoetingskerk wilt laten bevestigen, dient u vroegtijdig contact op te nemen met één van de predikanten.
Dus a.u.b. vóór u alles definitief heeft geregeld. Zo voorkomt u teleurstelling!
 

lees meer »