Advertentie Advertentie


De missie van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard is:

“Geïnspireerd en verbonden door Gods woord, stellen 
wij de ander centraal”.

Wilt u deze missie inhoud geven, kijk dan eens op 
deze website rond.

Wellicht ontdekt u of u de

predikant (0,8 tot 1 fte)

wilt zijn, die wij als Protestantse gemeente zoeken.

U bent een predikant(e) die ervaring heeft in een gemeente die behoort tot de Protestantse Kerk. We zoeken iemand die 
samen met de aanwezige predikant initiatieven neemt en het beleid helpt vertalen naar de praktijk van alledag.

Meer informatie
Als de profielschets en de overige informatie op onze website u aanspreekt, dan ontvangen wij graag vóór 15 juli 2019 uw reactie.
Deze kunt u sturen naar het 
secretariaat van de beroepingscommissie: 
de heer S. Pols,
 Reuzenpandasingel 82,
1704 VP Heerhugowaard
of mailen naar:
 
 
 
Profielschets gemeente Profielschets gemeente


Profielschets van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard

Voor onze gemeente zijn we op zoek naar een predikant voor 0,8 tot 1 fte, die minstens in één gemeente werkzaam is (geweest) en die van harte wil samenwerken met de al aanwezige predikant.
Sinds 2010 zijn we Protestantse gemeente te Heerhugowaard, een moderne en pluriforme geloofsgemeenschap in een verstedelijkt gebied waarin (het zoeken naar) verbinding centraal staat.

In deze profielschets vertellen we wat meer over bepaalde aspecten van ons gemeente-zijn. Verderop staat de profielschets van de te beroepen predikant en de rol die we van hem/haar verwachten.
 
lees meer »
 
Profielschets predikant Profielschets predikant


Profielschets van de te beroepen predikant

Wij zoeken een predikant die zich thuis voelt in een pluriforme geloofsgemeenschap.  De burgerlijke gemeente Heerhugowaard ziet zich zelf als ‘stad van kansen’. De Ontmoetingskerk wil graag kansen grijpen om een bijdrage te leveren aan verbinding en gemeenschap in de samenleving van Heerhugowaard.
lees meer »
 
Interessante pagina's Interessante pagina's


Graag willen wij u wijzen op wellicht voor u belangwekkende pagina's zoals:
 
Voortgang Beroepingswerk Voortgang Beroepingswerk


Nadat Ds. Geertse kenbaar had gemaakt, dat zij een beroep had aangenomen in de Protestantse gemeente Schoondijke-Breskens-Groede-Waterlandkerkje is er meteen een start gemaakt met het beroepingswerk.
lees meer »