Giften

Giften
Giften voor de diaconie kunt u storten op bankrekening NL84 INGB 0008 5693 31, ten name van Diaconie Protestantse Gemeente te Heerhugowaard (eventueel onder vermelding van de door u gewenste bestemming).
 
ANBI Diaconie ANBI Diaconie
Contact gegevens
Diaconie PKN Heerhugowaard
Postbus 54
1700 AB  HEERHUGOWAARD
 
RSIN nummer: 824104043
 
lees meer »