woensdag 25 januari 2017

Leerhuis

Locatie: 
 De Brink
Tijdstip: 
 ochtend- en avondgroep

Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maar-ten Luther zijn 95 stellingen vastspijkerde aan de deur van de slotkerk te Wittenberg. Deze haast mythische gebeurtenis, en de uitwerking hiervan, wordt vaak gezien als het begin van de Reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen. De Protestantse Kerk Nederland viert dit 500 jarige protestantisme met een campagne, die de titel draagt 'geloofwaardig'.
Geloofwaardig zal ook het thema zijn van het leer-huis dit jaar. We gaan bezig met de vraag ‘bestaat er zoiets als een protestants geloof en wat is dat dan?’ Natuurlijk laten we Luther zelf aan het woord. Dat doen we in zijn bespreking van het eerste gebod: 'Je zult geen andere goden hebben', 'je zult Mij alleen als je God beschouwen'. In onze wereld worden vele goden gediend. Het protestantisme dringt aan op een beslissing: 'het menselijk hart maakt zowel god als afgod, want er zijn vele zaken waar wij ons vertrouwen in investeren; maar waar en wanneer nu onderscheidt zich die ene, die zo anders is dan die anderen'. Eigen aan het protestantisme is, dat een vaste leer ontbreekt, in plaats daarvan is er de wekelijkse prediking. De waarheid moet ons telkens weer aangezegd worden, telkens opnieuw, telkens ook weer anders. Want het gaat om het levende Woord.
In dit leerhuis gaan we op zoek naar geloof in onze tijd. We zullen weer veel lezen. Interessante gedeeltes uit actuele boeken, die niet per se protestants hoeven te zijn, zoals 'Geduld met God' van Thomas Halik, waarin hij een eigenzinnige uitleg van het verhaal van Zacheüs geeft of Erik Borgman, die in zijn laatste boek vraagt: 'waar blijft de kerk?'.
Maar vooral zullen we de Bijbelverhalen zelf lezen, zoals we gewend zijn. Want daarin, in die geschiedenis van Israël en de evangeliën, begint het geloof. De profeten en de apostelen spraken niet omdat ze wat te zeggen zouden hebben, nee, ze spraken omdat er iets was dat gezegd wilde worden en steeds opnieuw gehoord wil worden.
Het leerhuis begint in januari 2017; de data zijn: 25 januari, 8 februari, 22 februari en 8 maart. Zoals altijd is er een ochtend groep en een avond groep.
Henco van Capelleveen

terug