Ds. Kees G. Zwart

Ds. Kees G. Zwart

‘Ben je beschikbaar voor Heerhugowaard?’ – De vraag kwam op een heel mooi moment: mijn opdracht als interim-predikant bij de Oranjekerk in Amsterdam is bijna afgerond, het genieten van anderhalve maand calm down is begonnen, en precies toen ik dacht aan nog weer een nieuwe opdracht, kwam jullie vraag! Om kort te gaan: we hadden een prettig kennismakingsgesprek en we hebben goede afspraken gemaakt. Mooi, dat vertrouwen en fijn dat ik misschien iets voor jullie kan betekenen. En eerlijk gezegd: ik ben ook wel benieuwd naar Heerhugowaard, naar de mensen van de kerk en rond de Brink, naar die veelkleurige gemeenschap die jullie zijn, ook naar de kunstenaars in jullie dorp. Benieuwd, want boven Zaandam ben ik eigenlijk nog nooit geweest...

Waar ik wel ben geweest? In Utrecht: ik ben er geboren en getogen. In Tiel, mijn eerste gemeente. In Oegstgeest, mijn tweede en ook laatste gemeente. Daarna heb ik tien jaar als interim-predikant gewerkt. In Amsterdam, waar ik kwam te wonen, heb ik drie langlopende opdrachten gehad; in Rijswijk twee kortlopende opdrachten.

En om mijzelf nog wat meer voor te stellen: mijn naam is Kees G. Zwart. (Ik schrijf er altijd die “G” bij; dat heeft met familietraditie te maken.) Ik ben 67, vader van vijf kinderen en drie kleinkinderen. En sinds april j.l. woon ik in de Augustanahof, een woongemeenschap in Amsterdam.
Eind 2024 kende PKN mij de formele status van emeritus-predikant toe. Voor mij is het een wat vreemde titel, omdat mijn werkzaamheden gaan gewoon door. Wat ik al schreef: mijn laatste opdracht (Oranjekerk, Amsterdam) rond ik nu zo’n beetje af, en de opdracht bij jullie begint binnenkort.

Pastoraat heeft mijn hart. In veranderende omstandigheden kan het heel waardevol zijn om eens even met iemand te praten die kan luisteren naar wat er in je hart omgaat. Dat – ik zeg het in alle voorlopigheid even zo – ‘je hart’ ook de plek is waar je God woont… ik vind dat een mysterie dat grote betekenis heeft. In alle bescheidenheid kun je dus op die manier naar elkaar luisteren!

In Heerhugowaard is mijn opdracht helder: zorg dragen voor (crisis)pastoraat in de vacature die met het vertrek van ds van Capelleveen is ontstaan. En dan ook maar meteen even praktisch: standaard zijn de dinsdag en woensdag mijn werkdagen in Heerhugowaard. Mijn opdracht is afgebakend tot 16 uur, twee werkdagen in de week, en dat voor voorlopig een jaar.

Vanwege die afbakening kies ik bewust voor een eenmalig huisbezoek op mijn (!) initiatief. Ik neem dat initiatief aan de hand van de lijst die ds. van Capelleveen daarvoor samenstelt en naar aanleiding van wat de wijkteams doorgeven. Dat laatste is voor mij belangrijk: wilt u huisbezoek, geef dat door aan de wijkcoördinator. Dan komt het verzoek vanzelf goed door.

Op zondag 18 augustus kom ik bij jullie naar de kerkdienst. Dan maken we alvast wat nader kennis. Ik kijk er naar uit.

Contactgegevens:
Ds. Kees G. Zwart
ambulant-predikant Heerhugowaard
06 5129 5189
zwart.vdm@gmail.com

WERKDAGEN: DINSDAG en WOENSDAG
 

 
Ds. John Bijman

Ds. John Bijman
Ds. John Bijman - tijdelijk predikant in vacaturetijd

Ik groeide op in een gezin van drie kinderen in Bussum. Hier volgde ik de  middelbare school. Daarna studeerde ik in Utrecht Tandheelkunde. Al bleek dit later toch niet mijn roeping te zijn. Niet de ‘tanden en kiezen’ (hoe wonderlijk ook hun ontstaan!) maar de mens achter de patiënt had meer mijn interesse.  In 1985 begon ik de studie Godgeleerdheid aan de Rijks Universiteit te Utrecht met als hoofdvak pastorale psychologie. Acht jaar later werd ik als predikant voor bijzondere werkzaamheden bevestigd in Naarden, waar ik al enige tijd als geestelijk verzorger werkte in het verpleeghuis. De zomer van 2002 bracht ons als gezin (ik ben gehuwd met Anne-Marie en we zijn gezegend met een dochter en een zoon) een nieuwe fase. We verhuisden naar West Zeeuws-Vlaanderen, alwaar ik ontdekte dat de oecumene springlevend was. De jaarlijkse oecumenische viering in juli in de feesttent in het dorp Sint Kruis was wel een hoogtepunt. Na twaalf dienstjaren in deze gemeente, delend in vreugde en verdriet, kwam de provincie Noord-Holland op ons pad. Sinds 2014 ben ik ambtelijk verbonden aan de Protestantse gemeente Sint Pancras. En nu werk ik dit jaar tijdelijk voor uw kerkelijke gemeente twee dagdelen in het pastoraat, daarin bijgestaan door enkele wijkcoördinatoren. We  zullen elkaar wellicht ontmoeten, maar voelt u zich vrij mij te benaderen, indien u een gesprek wilt. Christenen worden geroepen te leven in liefde voor God en met compassie voor de verre en nabije naaste. Over ‘roeping’ las ik eens in een Dominicaans tijdschrift deze mooie omschrijving: ‘Roeping is de liefdevolle uitnodiging en het innerlijk appèl om te worden wie je bent.’
Met hartelijke groet,
Dominee John (H.J.) Bijman

Contactgegevens:
Dominee H.J. Bijman
hjbijman58@outlook.com
072-5316622
 
 
Predikanten in Heerhugowaard Predikanten in Heerhugowaard

In de loop der jaren hebben heel wat predikanten hun weg gevonden naar Heerhugowaard. Hieronder vindt u een opsomming van namen van predikanten in de Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk en de Protestantse gemeente. 
Klik op onderstaande knop voor de overzichtslijst: