Ds. Henco van Capelleveen

Ds. Henco van Capelleveen

Sinds 1 juli 2001 ben ik als predikant verbonden aan de Hervormde gemeente van Heerhugowaard-Veenhuizen en na de fusie aan de Protestantse gemeente te Heerhugowaard. Voor Heerhugowaard heb ik 7 jaar in twee Friese gemeentes gewerkt.
Ik ben geboren en getogen in Ede. Daar heb ik de brede verscheidenheid van geloven meegemaakt. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is respect voor elkaars geloofsbeleving te hebben. Ruimte is voor mij een kernwoord als het om kerk en geloof gaat.
Tijdens mijn studie Theologie in Groningen is daar de liefde voor de Bijbelse verhalen bijgekomen. Kennis van de structuren, de beelden en de dwarsverbanden van die oude verhalen maken ze tot een bron van inspiratie voor mensen van nu. Het zijn die verhalen die ons samenbinden.

Contactgegevens:
Ds. H.C. van Capelleveen                            
Mahonialaan 50, 1702 XD Heerhugowaard
WERKDAGEN: MAANDAG, WOENSDAG T/M VRIJDAG
Telefonisch bereikbaar via  072 57 439 90 op bovengenoemde dagen
van 09.00u.-09.30u. en 19.00u.-19.30u. (behalve op vrijdagavond).
e-mail: hvancapelleveen@kpnplanet.nl
VRIJE DAGEN: DINSDAG EN ZATERDAG

 
Ds. John Bijman

Ds. John Bijman
Ds. John Bijman - tijdelijk predikant in vacaturetijd

Ik groeide op in een gezin van drie kinderen in Bussum. Hier volgde ik de  middelbare school. Daarna studeerde ik in Utrecht Tandheelkunde. Al bleek dit later toch niet mijn roeping te zijn. Niet de ‘tanden en kiezen’ (hoe wonderlijk ook hun ontstaan!) maar de mens achter de patiënt had meer mijn interesse.  In 1985 begon ik de studie Godgeleerdheid aan de Rijks Universiteit te Utrecht met als hoofdvak pastorale psychologie. Acht jaar later werd ik als predikant voor bijzondere werkzaamheden bevestigd in Naarden, waar ik al enige tijd als geestelijk verzorger werkte in het verpleeghuis. De zomer van 2002 bracht ons als gezin (ik ben gehuwd met Anne-Marie en we zijn gezegend met een dochter en een zoon) een nieuwe fase. We verhuisden naar West Zeeuws-Vlaanderen, alwaar ik ontdekte dat de oecumene springlevend was. De jaarlijkse oecumenische viering in juli in de feesttent in het dorp Sint Kruis was wel een hoogtepunt. Na twaalf dienstjaren in deze gemeente, delend in vreugde en verdriet, kwam de provincie Noord-Holland op ons pad. Sinds 2014 ben ik ambtelijk verbonden aan de Protestantse gemeente Sint Pancras. En nu werk ik dit jaar tijdelijk voor uw kerkelijke gemeente twee dagdelen in het pastoraat, daarin bijgestaan door enkele wijkcoördinatoren. We  zullen elkaar wellicht ontmoeten, maar voelt u zich vrij mij te benaderen, indien u een gesprek wilt. Christenen worden geroepen te leven in liefde voor God en met compassie voor de verre en nabije naaste. Over ‘roeping’ las ik eens in een Dominicaans tijdschrift deze mooie omschrijving: ‘Roeping is de liefdevolle uitnodiging en het innerlijk appèl om te worden wie je bent.’
Met hartelijke groet,
Dominee John (H.J.) Bijman

Contactgegevens:
Dominee H.J. Bijman
hjbijman58@outlook.com
072-5316622
 
 
Ds. Pieter Terpstra

Ds. Pieter Terpstra
Sinds mei 2023 ben ik voor een jaar als interimpredikant aan uw gemeente verbonden. Het werk van een interimpredikant is altijd voor een tussenperiode en vanuit een bepaalde opdracht. Het heeft ook altijd met verandering te maken. Soms is die verandering nodig, omdat er onrust of zelfs ruzie in een gemeente is, of zijn er grote financiële beslissingen te nemen. Een andere keer, zoals in Heerhugowaard, gaat het over de weg naar de toekomst. Samen met de kerkenraad hebben we een opdracht vastgesteld. De belangrijkste vraag is ‘hoe verder?’. Na het vertrek van ds. Niels Gillebaard wordt er ruimte genomen om te bekijken wat er nodig is met het oog op de toekomst van de gemeente en wat er aandacht vraagt in het hier en nu. Er gebeurt heel veel in de gemeente en er gaat heel veel goed. Tegelijk zijn er dingen die beter kunnen, waarbij met name de organisatiestructuur en de (onderlinge) communicatie genoemd zijn. Daar ga ik mee aan de slag: eerst maar eens door goed te kijken en te luisteren naar wat er gebeurt. Daarna ga ik met de kerkenraad bespreken welke veranderingen mogelijk en gewenst zijn, waarbij we vooral kijken naar wat bijdraagt aan geïnspireerd gemeente-zijn.
Mijn werk speelt zich dus vooral ‘achter de schermen’ van de kerkelijke organisatie af en wat ik doe is dan ook telkens op die opdracht gericht. Dat maakt dat ik geen ‘gewone huisbezoeken’ afleg of andere werkzaamheden die u misschien van een predikant verwacht. Toch hoop ik bij gelegenheid veel van u te ontmoeten, bijvoorbeeld bij die momenten dat we als gemeente met elkaar in gesprek zijn over die vragen. Graag tot ziens!
Ds. Pieter Terpstra
Interimpredikant Protestantse Kerk
06 -  48 567 183 //  terpstra@terpstraonline.nl
 
 
Predikanten in Heerhugowaard Predikanten in Heerhugowaard

In de loop der jaren hebben heel wat predikanten hun weg gevonden naar Heerhugowaard. Hieronder vindt u een opsomming van namen van predikanten in de Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk en de Protestantse gemeente. 
Klik op onderstaande knop voor de overzichtslijst: