Kerkenraad

Kerkenraad
Als bestuursvorm hebben we in onze gemeente gekozen voor een kerkenraad met taakgroepen. Het dagelijks bestuur heet het Moderamen, dat bestaat uit de voorzitter, de scriba (= de kerkelijke term voor secretaris), een predikant, een diaken (zie onder DIACONIE) en een kerkrentmeester (zie onder KERKRENTMEESTERS). Predikanten, ouderlingen en diakenen noemen we in kerkelijke taal: ambtsdragers. De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Niet alleen op geestelijk gebied, maar ook bij veel praktische zaken. De kerkenraad bestaat uit gemeenteleden die vier tot maximaal twaalf jaar, ouderling of diaken zijn. Ook de predikanten zijn lid van de kerkenraad.  
Daar de taak van de kerkenraad veelomvattend is, worden in de praktijk veel van de taken uitbesteed aan het College van Diakenen, het College van Kerkrentmeesters en de taakgroepen (dubbelklik op ORGANISATIE voor het ORGANIGRAM). Zoals u in het organigram kunt zien, zijn leden van de colleges en de overige ambtsdragers verantwoordelijk voor hun eigen stuk werk binnen de gemeente.
De kerkenraad bepaalt het beleid en legt dat elke vier jaar vast in een beleidsplan (zie verder op deze pagina). Daarin beschrijven we als gemeente wie we zijn, wat we willen en hoe we dat willen realiseren. Het geeft richting aan ons kerk-zijn.
De colleges en taakgroepen zijn nauw betrokken bij het maken van het beleidsplan: zij zetten jaarlijks hun voornemens om in werkplannen en brengen deze ten uitvoer.
Daarnaast zijn in het Plaatselijk Reglement (zie verder op deze pagina) regels en afspraken, die in de zgn. Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (dit is het landelijke overkoepelend orgaan van alle Protestantse gemeentes) worden gehanteerd, ‘vertaald’ naar de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.
 
Beleidsplan

Beleidsplan
 
Wij de Kerk Wij de Kerk

Stichting Wijdekerk

Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. Deze stichting vindt dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk. Ze hebben eigen ervaringen en krachten gebundeld en delen die op deze site.

Stichting Wijdekerk wil dit doen vanuit de liefde van Jezus Christus. Samen zijn Wijdekerk.
 
Klik op onderstaand logo om naar deze website te gaan.
 
Plaatselijk beleid veilige gemeente Plaatselijk beleid veilige gemeente

Als Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters (CvK) vinden wij het belangrijk om een Veilige Gemeente te zijn. Daarnaast hebben wij ook een zorgplicht om een veilige omgeving te bieden aan allen die met onze kerk verbonden zijn of met onze kerk in contact komen

Hoe wij dit willen doen, kunt u downloaden door op de knop te klikken.

 
Een vertrouwenspersoon in de kerk Een vertrouwenspersoon in de kerk

Het Steunpunt Kerkelijk Werk beveelt elke gemeente aan een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Het verslag kunt u downloaden door op de knop te klikken.

 
Reglement Beleid Multimedia en Privacy Reglement Beleid Multimedia en Privacy


Voor de zomervakantie heeft de kerkenraad een bijlage aan de Privacyverklaring van de Protestantse gemeente, d.d. mei 2019, toegevoegd. In deze bijlage vindt u het reglement om de privacy van kerkgangers en bezoekers van de Brink bij het gebruik van multimedia te waarborgen. Dit reglement kunt u lezen en/of printen door op onderstaande knop te klikken.

 
Privacyverklaring

Privacyverklaring
Zoals u inmiddels weet, is sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We schreven al eerder dat deze wetgeving uiteraard ook voor onze kerk geldt. Zoals u heeft gezien, heeft elk gemeentelid inmiddels een brief van ons ontvangen met vragen rondom de privacy. Het ondertekende toestemmingsformulier zal digitaal worden verwerkt en veilig opgeslagen.

We kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Daarom heeft de landelijke kerk (PKN) een lijst met vragen en antwoorden gemaakt. Een aangepaste versie vindt u verderop in dit artikel onder 'lees meer'.
De Privacyverklaring met details die zijn toegespitst op de Protestantse gemeente te Heerhugowaard kunt u inzien door op onderstaande knop te klikken.


 
lees meer »
 
Plaatselijke regeling 2019 t/m 2023

Plaatselijke regeling 2019 t/m 2023
De huidige plaatselijke regeling gedownload worden door op onderstaande knop te klikken.
Binnenkort verschijnt een nieuwe uitgave.
.