College van Diakenen

College van Diakenen

Voor sommigen is het misschien heel bekend, maar als u niet precies weet wat de diaconie zoal doet in Heerhugowaard, geven wij hierbij wat inzicht.

lees meer »
 
De Diaconie

De Diaconie

Algemeen

Het College van Diakenen houdt zich bezig met de diaconale taken binnen de gemeente.
Zo is zij o.a. vertegenwoordigd in de taakgroepen Vieren en Gemeenschapsvorming, het Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard, het Inter Kerkelijk Diaconaal Overleg (IKDO) en het Noodfonds.
Verder zijn er contacten met de Voedselbank en de Wereldwinkel.
 

lees meer »
 
Nieuws van Samen voor Kenia.

Nieuws van Samen voor Kenia.

Het gaat goed, we zijn volop met allerlei acties bezig, en het bedrag, zoals u al hebt kunnen horen en zien groeit gestaag, hoe meer geld er binnen komt hoe enthousiaster we worden.

lees meer »
 
Vanuit de diaconie

Vanuit de diaconie

Collectes tijdens de Advent en Kerst 2018 

lees meer »
 
Oproep!!!!!!!!!!!!!!!

Oproep!!!!!!!!!!!!!!!

Op 10 februari 2019 is er weer een speciale dienst met daarna weer een fancy fair. De opbrengst van deze fancy fair is voor het project Samen voor Kenia.

lees meer »
 
Samen voor Kenia – Christmas Carols

Samen voor Kenia – Christmas Carols

Kerst, een mooie tijd om met elkaar te vieren, geluk te wensen en extra aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Dit jaar kan dat op een speciale manier.

lees meer »
 
Oliebollenactie

Oliebollenactie

Wij gaan op oudjaarsdag oliebollen bakken en verkopen om geld op te halen voor Samen voor Kenia. Alle winst die we maken met deze actie gaat naar Samen voor Kenia.
 

lees meer »
 
Marathon Samen voor Kenia

Marathon Samen voor Kenia

21 Oktober was het dan zover. De marathon van Amsterdam!

lees meer »
 
Het project “school voor het opleiden van verpleegkundigen in Kilgoris”

Het project “school voor het opleiden van verpleegkundigen in Kilgoris”

In Kilgoris staat het St. Joseph mission ziekenhuis. Omdat het een missie ziekenhuis is, valt het onder de verantwoordelijkheid van de priester die belast is met de parochie, momenteel father Joseph.

lees meer »
 
Samen voor Kenia

Samen voor Kenia

Update van de groep “Samen voor Kenia” 2019
We zijn als begeleidingsgroep en jongeren al regelmatig bij elkaar geweest en op die groepsbijeenkomsten ontstaan de mooiste dingen, ontzettend fijn om te merken dat onze jongeren zo enthousiast en vol ideeën zijn. En buiten de acties die we plannen zijn er ook momenten van bezinning, staan we stil bij hoe het leven ook kan zijn, zonder alle luxe die wij hier hebben, wat wij kunnen betekenen voor de mede-mens, hoe kunnen we helpen daar waar nodig, wat vraagt dat van ons.

lees meer »
 
Bericht van de groep Samen voor Kenia 2019

Bericht van de groep Samen voor Kenia 2019

We zijn begonnen!!!!
Na een geweldig weekend zijn we nu toch echt begonnen met ons actiejaar waarin we acties voeren voor Samen voor Kenia. Dit met als doel zoveel mogelijk geld op te halen zodat we straks met een mooi bedrag kunnen afreizen naar Kenia om ons daar in te zetten voor de nursingschool bij het ziekenhuis van father Joseph in Kilgoris.

lees meer »
 
Diaconale vakanties Diaconale vakanties

Vakanties met aandacht

Door hetvakantiebureau.nl is er weer een nieuw vakantieaanbod voor senioren en voor senioren die in het dagelijkse leven zorg nodig hebben georganiseerd.

lees meer »