Zondagsbrief 19 januari 2020 Zondagsbrief 19 januari 2020

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
  Bob NuisLIEDEREN EN LEZINGEN
aanvangslied
NLB 66:1,2

Glorialied
NLB 305: 1,2,3

1e schriftlezing
Jesaja: 62: 1-5

tussen de lezingen
NLB 176: 1,3,6

2e schriftlezing
Johannes 2: 1-11

voor de verkondiging
NLB 525: 1,2,3

na de verkondiging
NLB 791: 1,2,3,4,5,6

kinderlied
AWNI 18: 1,3.5 De bruiloft van Kana

slotlied
NLB 981:1,2,5

BEELD EN GELUID
Het is zover! Vanaf vandaag gaan we de beeldschermen in de kerk volop gebruiken voor het tonen van de orde van dienst. 
Voor ons allemaal is dit een nieuwe situatie en zoals met alles wat nieuw is, zullen we elkaar de tijd moeten gunnen om er aan te wennen. Dat gaat vást wel lukken!
Het is de bedoeling om geleidelijk aan het afdrukken van de liturgie af te bouwen, maar we zullen altijd papieren exemplaren nodig blijven hebben o.a. voor slechtzienden, voor de dienstdoende predikant, organist en voor de mensen thuis.
Natuurlijk kunt u altijd uw eigen liedboek blijven gebruiken en als u graag meeleest met de Bijbellezingen heeft u uw Bijbel nodig. Aan het begin van de dienst tonen we een dia met de liederen en de lezingen van de zondag en ook op deze Zondagsbrief zijn die afgedrukt.
We zijn benieuwd wat u er van vindt en horen graag van u. De taakgroep Vieren is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de presentatie. Zij bepaalt de richtlijnen en uitgangspunten wat wel en niet wenselijk is om te presenteren. Bij de leden van de taakgroep kunt u uw opmerkingen kwijt, maar ook bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
ook namens het Beamteam,
Nel Huibers-Kouwen
Coördinator Communicatie

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Present. Present zet zich in voor mensen die te maken hebben met eenzaamheid, armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Stichting Present Heerhugowaard-Langedijk slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo organiseerde de stichting het afgelopen jaar een Midzomermaaltijd voor mensen met een krappe beurs; ook konden mensen die eenzaam zijn aanschuiven om van een heerlijke maaltijd te genieten met anderen. Tuin- en schilderklussen werden regelmatig gedaan. En ook was er het eetproject 'Eat Pray Love', intercultureel koken met jongeren van verschillende culturele achtergronden.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair werk
Kindernevendienst: Mary’s Meals

UIT DE GEMEENTE
A.s. dinsdag wordt mw. Tineke Demmers voor een operatie enkele dagen opgenomen in het Noordwestziekenhuis.
AGENDA
Leerhuis
Beide bijeenkomsten ’s ochtends en ’s avonds van het leerhuis gaan komende woensdag  22 januari  NIET door. Geef dit aan elkaar door.
Henco van Capelleveen
 

ALGEMEEN
Oproep!!!!!!!!!!!!!!!
Op 2 februari 2020 is er weer een speciale dienst met daarna weer een fancy fair. De opbrengst van deze fancy fair is voor het project Mary’s meals. Op de fancy fair zal ook weer het rad van Avontuur draaien. Voor deze actie hebben wij nog presentjes nodig. Heeft U nog spullen die U ooit heeft gekregen en waarvan U denkt, best mooi maar dat wil ik wel aan een ander geven, dan kunnen wij dit graag gebruiken als prijs voor het rad van Avontuur. Bel ons dan of mail ons Rob en Els, telefoon 0725742391 mail Zijn wij Rob en Els niet thuis dan kunt U de voicemail inspreken. Zodra wij dan weer beschikbaar zijn bellen wij U.

Spaart u ook mee met Actie Kerkbalans 2020?
Heeft u al een spaarpotje gekregen? Ze zijn vorige week uitgedeeld. Deze spaarpotjes mogen mooi gekleurd / geverfd worden en daarna in elkaar gezet te worden. 
Dit gevouwen kerkje staat voor onze Kerk waarin u steentjes (geld), kunt verzamelen voor alle kerkelijke activiteiten in onze gemeente. 
Vul het kerkje door acties te bedenken (bv. de opbrengst van statiegeld flessen).
Is het spaarkerkje vol? Maak dit bedrag dan over naar de bankrekening van de kerk O.v.v. Actie Kerkbalans 2020 spaarpotje. (NL81 RABO 037 372 1749)
Alvast hartelijk dank, Annemarie Kat & Siem Pols
 
Zondagsbrief 12 januari 2020 Zondagsbrief 12 januari 2020

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. Bart SantemaOrganist/pianist:
Mw. Leni Brinkman

COLLECTES
 De collecte voor de diaconie is voor de Voedselbank. De voedselbank is de liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel. Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel (dat op het punt staat om vernietigd te worden) en vraag (gezinnen die het voedsel nodig hebben) worden op deze manier bij elkaar gebracht. Om klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt Voedselbanken Nederland samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat een deel van de Nederlandse armen niet verhongeren, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Orgelfonds
In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Mary’s Meals
UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Nieuws van de Kookgroep
U heeft het al in de OP Weg kunnen lezen, we gaan weer voor u koken. OP vrijdag 17 januari aanstaande is er weer een maaltijd in de Brink. Wij willen er weer een heel gezellige avond van maken en gaan ons best doen lekker voor u te koken. U vind de inschrijfformulieren in de Brink, We hopen op veel gezellige gasten en rekenen dus op u. De opbrengst is ook dit keer weer voor het diaconale project Mary’s Meals.
De maaltijd begint zoals gewoonlijk om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. Van harte welkom.
OPROEP!!!!!!!!!!!!!!!
Op 2 februari 2020 is er weer een speciale dienst met daarna weer een fancy fair. De opbrengst van deze fancy fair is voor het project Mary’s meals. Op de fancy fair zal ook weer het rad van Avontuur draaien. Voor deze actie hebben wij nog presentjes nodig. Heeft U nog spullen die U ooit heeft gekregen en waarvan U denkt, best mooi maar dat wil ik wel aan een ander geven, dan kunnen wij dit graag gebruiken als prijs voor het rad van Avontuur. Bel ons dan of mail ons, telefoon 0725742391, mail 
Zijn wij, Rob en Els, niet thuis dan kunt U de voicemail inspreken. Zodra wij dan weer beschikbaar zijn bellen wij U.
Rob, Els, Frouk

ALGEMEEN
Spaart u ook mee met Actie Kerkbalans 2020?
Heeft u al een spaarpotje gekregen? Ze zijn vorige week uitgedeeld. Deze spaarpotjes mogen mooi gekleurd / geverfd worden en daarna in elkaar gezet te worden. 
Dit gevouwen kerkje staat voor onze Kerk waarin u steentjes (geld), kunt verzamelen voor alle kerkelijke activiteiten in onze gemeente. 
Vul het kerkje door acties te bedenken (bv. de opbrengst van statiegeld flessen).
Is het spaarkerkje vol? Maak dit bedrag dan over naar de bankrekening van de kerk O.v.v. Actie Kerkbalans 2020 spaarpotje. (NL81 RABO 037 372 1749)
Alvast hartelijk dank, Annemarie Kat & Siem Pols

Voedselbank
Het product van de maand januari voor de voedselbank is: tandpasta.
 
Zondagsbrief 5 januari 2020 Zondagsbrief 5 januari 2020
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Mw. Diny Kotterer
   
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Algemeen diaconaal werk. De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken bij de bijdrage aan Noodhulp en de zomer- en kerstattenties.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Algemeen kerkenwerk.
In de kindernevendienst  is er een collecte voor Mary’s  Meals.

AGENDA/ALGEMEEN
Nieuws van de Kookgroep
U heeft het al in de OP Weg kunnen lezen, we gaan weer voor u koken. OP vrijdag 17 januari aanstaande is er weer een maaltijd in de Brink. Wij willen er weer een heel gezellige avond van maken en gaan ons best doen lekker voor u te koken. U vind de inschrijfformulieren in de Brink, We hopen op veel gezellige gasten en rekenen dus op u. De opbrengst is ook dit keer weer voor het diaconale project Mary’s Meals.
De maaltijd begint zoals gewoonlijk om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. Van harte welkom.

OPROEP!!!!!!!!!!!!!!!
Op 2 februari 2020 is er weer een speciale dienst met daarna weer een fancy fair. De opbrengst van deze fancy fair is voor het project Mary’s meals. Op de fancy fair zal ook weer het rad van Avontuur draaien. Voor deze actie hebben wij nog presentjes nodig. Heeft U nog spullen die U ooit heeft gekregen en waarvan U denkt, best mooi maar dat wil ik wel aan een ander geven, dan kunnen wij dit graag gebruiken als prijs voor het rad van Avontuur. Bel ons dan of mail ons, telefoon 0725742391, mail 
Zijn wij, Rob en Els, niet thuis dan kunt U de voicemail inspreken. Zodra wij dan weer beschikbaar zijn bellen wij U.
Rob, Els, Frouk

Spaart u ook mee met Actie Kerkbalans 2020?
Vandaag delen we na de dienst papieren spaarpotjes uit. Deze spaarpotjes mogen mooi gekleurd / geverfd worden en daarna in elkaar gezet te worden. 
Dit gevouwen kerkje staat voor onze Kerk waarin u steentjes (geld), kunt verzamelen voor alle kerkelijke activiteiten in onze gemeente. 
Vul het kerkje door acties te bedenken (bv. de opbrengst van statiegeld flessen).
Is het spaarkerkje vol? Maak dit bedrag dan over naar de bankrekening van de kerk O.v.v. Actie Kerkbalans 2020 spaarpotje.
(NL81 RABO 037 372 1749)

Alvast hartelijk dank, Annemarie Kat & Siem Pols

OPEK (Ophaaldag)
1e dinsdag van de maand wordt vanaf nu 3e dinsdag van de maand.
Bedankt alvast.
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl In sommige diensten worden foto’s gemaakt.

 
 
Zondagsbrief 29 december 2019 Zondagsbrief 29 december 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:Taakgroepen Zin in HHW en Jeugdwerk
M.m.v.:
Melanie Aalders, Lisa Klercq, Muziekgroep en Zanggroep
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken bij de bijdrage aan Noodhulp en de zomer- en kerstattenties.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal werk.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Sep Groen  is nog in het ziekenhuis in Alkmaar. De kwaal is veel ernstiger dan zich liet aanzien en nog niet bekend is, of en welke behandeling wordt ingezet.
Mevr. Attie ter Haar is na het zingen in de kerstavond in het ziekenhuis niet goed geworden en vervolgens opgenomen. De medicijnen zijn aangepast en de verwachting is dat zij een dezer dagen naar huis mag terug keren.
Dhr. Tom Provoost is met hartklachten in het ziekenhuis opgenomen. Met aangepaste medicatie mocht hij na kerst weer naar huis terug kerenMevr. G. Meijer-Bethlehem is na een val in Middenwaard in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen.
 
AGENDA
Koffiedrinken 5 januari 2020
Per abuis is vergeten in de ‘Op Weg’ te vermelden dat er vóór  de dienst  koffie wordt geserveerd.
Inlooptijd: vanaf 09.15u.
Na afloop van de dienst is de Nieuwjaarsreceptie.

Ds. Sietske Bergsma en ds. Peter van Commenee  gaan met emeritaat. De afscheidsdienst vindt plaats op zondag 5 januari om 9.30 uur in  ‘de Paadwizer’, Siemen de Jongstrjitte 2 in Balk. Hun nieuwe adres is De Pleats 17, 9062 HR Oentsjerk.

.
ALGEMEEN
Dit was de laatste Zondagsbrief van het jaar 2019. 
De Drukwerkgroep wenst u allen een goed uiteinde en een gelukkig 2020 toe!
 
Zondagsbrief 22 december 2019 Zondagsbrief 22 december 2019
4e Adventszondag
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Ds. Bart Santema  uit Heerhugowaard
Organist/pianist:  dhr.  Bob Nuis

De bloemschikking voor deze zondag staat in het  liturgieboekje.

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor het Werelddiaconaat - Opvang en onderwijs voor jonge vluchtelingen in Myanmar. Als gevolg van de langdurige conflicten in Myanmar (Birma) zijn veel Birmezen de grens met Thailand over gevlucht. Kerk in Actie steunt via partnerorganisatie Mae Tao Clinic (MTC) de opvang en scholing van kinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand. Want ondanks dat de politieke- en veiligheidssituatie in Myanmar aan het veranderen is, kunnen veel kinderen niet terug, omdat ze geen ouders meer hebben of omdat hun ouders als illegale arbeiders in Bangkok werken. Terug in de dorpen in Myanmar zijn vaak nog geen voorzieningen zoals scholing, voldoende voedsel of uitzicht op een inkomen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Kindernevendienst. 
In de kindernevendienst  is er een collecte voor Mary’s  Meals
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Sep Groen is in verband met een dubbele longontsteking opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. De behandeling is gaande en slaat aan, maar onduidelijk is of zij voor de kerst weer naar huis terug kan keren
AGENDA
Vanavond is er een Kerstzangdienst in de Ontmoetingskerk.
Aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is ds. Sjaak Visser uit Zaandam. Thema van de dienst is: ' Geraakt door het licht van Kerst '.
Muzikale medewerking wordt verleend Interkerkelijk koor ' Vergutas ' ,
 
In de kerstnachtdienst van dinsdag 24 om 10 uur wordt medewerking verleend door  Gery en Natasja  Vermeer, bugel en bariton

Popdienst zondag 29 december 10.00 uur
Hoewel er die zondag geen predikant of organist is wordt de gebruikelijke liturgie grotendeels gevolgd, waarbij de bijbel zeker opengaat. Popmuziek neemt uiteraard een ruime plaats in. Die wordt gezongen en gespeeld door onze eigen jeugd of beluisterd via You Tube. Veelal is er een toelichting bij de nummers en indien nodig wordt voor vertaling gezorgd. Fijn als er meegezongen wordt! O.a. komen de Beatles, Birds, Nick en Simon en Avicci voorbij.
ALGEMEEN
Helaas is vorige week de beschrijving van de bloemschikking weggevallen. Hier staat hij alsnog:
3e adventszondag. 15 december
Zondag Verheug je! De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog.
Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer). Erop ligt een snoer pinda’s, voor de vogels van de hemel.
We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.
 Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen!
Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

Wij herinneren u nog aan de oliebollenactie voor Kenya, nog te bestellen tot 24 december bij mailadres: zie ook het inlegvel in de Op Weg van december
 
Zondag 15 december 2019 Zondag 15 december 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra
M.m.v.:De Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor het Werelddiaconaat – Een stabiel thuis voor kinderen. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. In jeugddorp De Glind wonen 120 getraumatiseerde en kwetsbare kinderen en jongeren die door allerlei problemen niet meer thuis kunnen wonen. Ze worden opgevangen in gezinshuizen, die gerund worden door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week zijn. Het biedt kinderen structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de omgeving van een bestaand gezin. De Rudolphstichting, eigenaar van De Glind, gelooft sterk in de helende kracht van het gewone gezinsleven. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Nederland licht op hun pad bieden richting een goede toekomst. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en jongerenwerk.
In de kindernevendienst  is er een collecte voor Mary’s  Meals

UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
AGENDA
Zondag 22 december is er een Kerstzangdienst in de Ontmoetingskerk.
Aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is ds. Sjaak Visser uit Zaandam. Thema van de dienst is: ' Geraakt door het licht van Kerst '.
Muzikale medewerking wordt verleend Interkerkelijk koor ' Vergutas ' , o.l.v. dhr. Johan Paul de Groot, pianist en organist zijn dhr. Edwin Hinfelaar en Johan Paul de Groot.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma telnr. 5717401 of naar Sienie v.d. Horn telnr. 5716179 ,wij halen u graag op.
de zangdienstcommissie.
Dinsdagavond, 17 december voert ECHO het Festival of Lessons and Carols uit! De avond begint om 20.30 uur, de kerk is open om 20.00 uur.
We gaan er weer een mooie sfeervolle avond van maken en hopen u te kunnen verwelkomen als ons publiek.
Kaarten á 10 euro per persoon zijn verkrijgbaar in de Brink, donateurs betalen 7,50. u kunt ook kaarten telefonisch bestellen bij Ineke de Boer 06 24134553 of 072 5  Inge Bordes   06 15607255
 
ALGEMEEN
Ook vandaag  staan er nog er  nog  kerststukjes klaar om weggebracht te worden
 
Zondag 8 december 2019 Zondag 8 december 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. Bert Appers uit Castricum

Organist/pianist:
Mw. Diny Kotterer

M.m.v.:
Amnesty International, mw. Saskia Balder, doventolk
Bij de bloemschikking, 2e adventszondag.
Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.
De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent.
De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt. Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is.
Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor het Werelddiaconaat – Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia.  In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel gemakkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Ze leren hoogwaardige en gezonde gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken. Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De kookschool draagt hiermee bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: orgelfonds
In de kindernevendienst collecte voor: Mary’s meals
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Luuk Molenaar moest een operatieve ingreep in het ziekenhuis in Alkmaar ondergaan. Hij is weer thuis om te herstellen.
Dhr. Dick Bender verblijft door de weeks in Heliomare om daar verder te herstellen en te revalideren. In het weekeinde is hij thuis.
Dhr. Tjitse Offinga mocht afgelopen week naar huis terug keren .
AGENDA
Vandaag is er ook aandacht voor de actie van Amnesty International. Naast de grote landelijke Schrijfactie in de bibliotheek a.s. dinsdag is er vandaag de mogelijkheid uw handtekening te zetten voor Nasu uit Nigeria. Daar hoort u in de dienst meer over. Bovendien kunt u de jaarlijkse groetenlijst voor gevangenen meenemen.
ALGEMEEN
Mary’s meals - Christmas Carols
Kerst, een mooie tijd om met elkaar te vieren, geluk te wensen en extra aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Ook dit jaar kan dat op een speciale manier.
Bestel een origineel gezongen kerstgroet voor uzelf, familie of iemand die u dierbaar is. Een enthousiaste groep jongeren en ouderen van onze kerk zingt voor u de mooiste Christmas Carols. Uw vrijwillige bijdrage gaat naar het diaconale project Mary’s meals.
www.marysmeals.nl
Bent u geïnteresseerd, stuurt dan een mail naar met uw gegevens en wensen, dan nemen wij contact met u op.
 
Zondag 1 december 2019 Zondag 1 december 2019

Eerste adventszondag

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra
M.m.v.:
De cantorij o.l.v. mw.  Coby Moens

In deze dienst worden 2 kinderen gedoopt:  Oleg Bos en Lara Erasmus

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor het Werelddiaconaat - Aidswezen in Zambia.
Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij besmet was met het hiv-virus. Laat geen kind er alleen voor staan In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa als gezinshoofd. Zambiaanse kerken sporen deze gezinnen op. Conwa’s schoolgeld werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden en kerkleiders leren nu hoe ze ‘maatje’ kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken bezoekt hij drie weeskinderen en hun gezinnen. Hij geniet van hun vorderingen op school.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Algemeen kerkenwerk.  In de kindernevendienst is de collecte voor Mary’s meals.

Bij de bloemschikking, 1e adventszondag.
Het geheel van deze schikking rust op drie steunen.
Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend.
De drie steunen zijn stevig genoeg om alles te dragen en staan symbool, voor de Drieëenheid, of zelfs voor het gezin, moeder, vader, kind.
Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol.
Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. M. Sloot uit Alkmaar die revalideerde in Oudorp is na complicaties weer opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, waar zij over twee weken opnieuw geopereerd zal worden.
Dhr. Dick Bender verblijft in  Heliomare om daar verder te herstellen en te revalideren. Zijn adres is: Heliomare Revalidatie, Relweg 51, 1949 EC, Wijk aan Zee
Dhr. Tjitse Offinga verblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar, maar mag hoogstwaarschijnlijk in de loop van komende week naar huis terug keren.

ALGEMEEN
Vanaf vandaag is het mogelijk om een gratis kerst-cd of adventsboekje te bestellen via www.daaromkerst.nl. Net als voorgaande jaren kunt u gratis een kerst-cd bestellen. Ook brengt Daarom Kerst dit jaar een adventsboekje uit, speciaal voor kinderen. Daarom Kerst wil mensen in Nederland op een toegankelijke wijze laten ervaren waar het met Kerst echt om draait.

Mary’s meals - Christmas Carols
Kerst, een mooie tijd om met elkaar te vieren, geluk te wensen en extra aandacht te geven aan mensen die dat nodig hebben. Ook dit jaar kan dat op een speciale manier.
Bestel een origineel gezongen kerstgroet voor uzelf, familie of iemand die u dierbaar is. Een enthousiaste groep jongeren en ouderen van onze kerk zingt voor u de mooiste Christmas Carols. Uw vrijwillige bijdrage gaat naar het diaconale project Mary’s meals.  www.marysmeals.nl Bent u geïnteresseerd, stuurt dan een mail naar met uw gegevens en wensen, dan nemen wij contact met u op
 
Zondagsbrief 24 november 2019 Zondagsbrief 24 november 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. Bart Seelemeijer uit Heerhugowaard

Organist/pianist:
Mw. Leni Brinkman
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Algemeen diaconaal werk. Het diaconaat helpt in de eerste plaats waar geen helper is. Het zet zich in op sociaal-maatschappelijk terrein, vooral waar overheid en samenleving onvoldoende mogelijkheden hebben of tekort schieten. Zo schenkt de diaconie aandacht aan directe hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld; maar ook aan duurzame ontwikkeling en bestrijding van armoede, eenzaamheid en uitsluiting.De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraat

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Dick Bender verblijft in  Heliomare om daar verder te herstellen en te revalideren. Zijn adres is: Heliomare Revalidatie, Relweg 51, 1949 EC, Wijk aan Zee
 Mw.Maartje Sloot uit Alkmaar, verblijft nog in expertisecentrum voor revalidatie en behandeling Alkmaar (v.h. Lauwershof). Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH) 
 
AGENDA

Gemeenteavond om 20 uur in de Ontmoetingskerk. De begrotingsbladen liggen vanmorgen nog ter inzage in de kerk.

ALGEMEEN
Afgelopen zondag hebben we in de dienst aandacht besteed aan Mary's meals. 
De collecte van de Diaconie was voor dit doel en na de dienst hebben we fruit verkocht voor het goede doel.
De collecte heeft ruim € 329 opgebracht, het fruitverkoop bijna € 297. De gezamenlijke maaltijd van de vrijdag ervoor heeft € 271. Het totaal van dat weekend  was ruim € 897. 
Dat betekent dat we 57 kinderen een heel jaar lang een maaltijd op school kunnen geven zodat ze geen honger hoeven te lijden. Zo hebben wij met hun delen de vijf broden en de twee vissen zodat iedereen genoeg heeft.

Beste gemeenteleden en vrijwilligers,
Zoals jullie weten en gezien zullen hebben wordt op dit moment het beeld en geluid in de kerk en de Brink geïnstalleerd.
We krijgen hier veel vragen over dus vandaar hier even een update.
Samen met de leverancier en de klusploeg zijn we druk bezig om alles zo snel mogelijk werkend te krijgen.
Op dit moment zijn er nog wat technische problemen maar we zijn hard aan het werk om dat op te lossen.
Als de oplevering van de leverancier plaats heeft gevonden gaan we met het Beamteam proefdraaien en zal de installatie steeds meer gebruikt gaan worden.
Tot die tijd vragen we uw begrip dat één en ander misschien nog niet vlekkeloos werkt. Het is een behoorlijk ingrijpende operatie en dat kost tijd.
Als u vragen of opmerkingen heeft kunt u altijd een bericht sturen naar
Of bellen naar 06-18942823
Namens het Beamteam

Marcel Molenaar 
 
Zondagsbrief 17 november 2019 Zondagsbrief 17 november 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Mw. Diny Kotterer
M.m.v.:
jeugdmuziekgroep en Lyrix

COLLECTES
Deze zondag is de collecte van de diaconie in de jeugddienst voor Mary's meals. Tijdens de dienst zult u een informatief filmpje zien en na de dienst is er in een zaal of in de kerk gelegenheid om de indrukwekkende film van mary's meals Child 31 te zien. Wij hebben dit jaar geen groot project, maar we willen deze zondag de beweging mary's meals onder uw aandacht brengen. Deze zondag staan we éénmalig met fruit in de lobby. We hopen er te staan met : handperen, stoofperen, goudrenetten en handappels. Met het kopen van het fruit steunt u de kinderen die hierdoor het hele jaar één maaltijd op school krijgen. De volledige opbrengst gaat naar dat doel. Dat wij een zegen mogen zijn voor diegene die op ons pad komen.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Dick Bender is afgelopen dinsdag van het ziekenhuis in Alkmaar overgegaan naar Heliomare om daar verder te herstellen en te revalideren. Zijn adres is: Heliomare Revalidatie, Unit 3B kamer 18, Relweg 51, 1949 EC, Wijk aan Zee
 Dhr. Tjitse Offinga verblijft in  expertisecentrum revalidatie en behandeling in Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH)

AGENDA
Vanavond is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, Middenweg 168 te Heerhugowaard.
Aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is ds. Henco van Capelleveen uit Heerhugowaard.
Thema van de dienst is: ' Wees niet bezorgd '.
Muzikale medewerking wordt verleend Int. Kerk. koor ' Echo ' uit Hoorn, o.l.v. mw. Karin Tonkes,pianist is dhr. Hein Conijn organist is mw. Diny Kotterer.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma telnr. 5717401 of naar Sienie v.d. Horn telnr. 5716179 ,wij halen u graag op.
 
 
Zondag 10 november 2019 Zondag 10 november 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. Alex van Ligten uit SneekOrganist/pianist:
Mw. Leni Brinkman
M.m.v.:Mw. Saskia Balder doventolk

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor MAF (Mission Aviation Fellowship). MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Als er een ramp geweest is, vliegt MAF alles wat nodig is naar het gebied. Bijvoorbeeld eten, dekens, tenten en communicatiemiddelen. MAF neemt ook bijbels mee in het vliegtuig. En voor de mensen die niet kunnen lezen, neemt ze luisterbijbels mee, die werken op zonne-energie

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Dorpskerken

In de kindernevendienst wordt iedere week gecollecteerd voor Mary’s meals

Mary's meals:

Volgende week zondag is de collecte van de diaconie in de jeugddienst voor Mary's meals.
Tijdens de dienst zult u een informatief filmpje zien en na de dienst is in een zaal gelegenheid om de indrukwekkende film van mary's meals Child 31 te zien.
Wij hebben dit jaar geen groot project maar we willen deze zondag de beweging  Mary's meals onder uw aandacht brengen. Deze zondag staan we éénmalig met fruit in de lobby. We hopen er te staan met : handperen, stoofperen, goudrenetten en handappels. Met het kopen van het fruit steunt u de kinderen die hierdoor het hele jaar één maaltijd op school krijgen. De volledige opbrengst gaat naar dat doel.

Namens de diaconie, Rob de Visser

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Dick Bender is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar , voor herstel van een CVA.
 Dhr. Tjitse Offinga verblijft in  expertisecentrum revalidatie en behandeling in Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH). Mevr. M. Sloot verblijft nu in Revalidatiecentrum Alkmaar. Jupiterstraat 10. 1829 CA Oudorp.

Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Zondag 17 nov. 2019 is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, Middenweg 168 te Heerhugowaard.
Aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is ds. Henco van Capelleveen uit Heerhugowaard.
Thema van de dienst is: ' Wees niet bezorgd '.
Muzikale medewerking wordt verleend Int.Kerk.koor ' Echo ' uit Hoorn, o.l.v. mw. Karin Tonkes, pianist is dhr. Hein Conijn, organist is mw. Diny Kotterer.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma telnr. 5717401 of naar Sienie v.d. Horn telnr. 5716179 ,wij halen u graag op.
 
de zangdienstcommissie.
 

ALGEMEEN
Vrijdag 15 november wordt er weer een maaltijd verzorgd in de Brink. De aanvang is 18.30 uur, inlooptijd vanaf 18.00 uur. U kunt zich voor de maaltijd opgeven op zondag 3 en 10 november, er liggen dan intekenlijsten in de koffiezaal. Zoals u van ons gewend bent vragen wij 5 euro voor de maaltijd, een drankje kost een euro, geld wat we over houden gaat naar een diaconaal goed doel. Wij gaan er weer alles aan doen om er een heel gezellige avond van te maken.
U bent van harte uitgenodigd, vriendelijk groet, de kookgroep.
 
 
Zondagsbrief 3 november 2019 Zondagsbrief 3 november 2019


2 gedachtenisdiensten (10 uur en 11.30 uur)


De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen; beide diensten

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra; beide diensten

M.m.v.:
De cantorij o.l.v. Mw. Coby Moens ( alleen tweede dienst) en mw. Magdel Erasmus-van Rooyen dwarsfluit (alleen tweede dienst)
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor de Najaarszending: Onderwijs voor groeiende kerk in Zambia. In Zambia volgende de studenten aan de theologische faculteit in Lusaka kwalitatief goed theologisch onderwijs. Ze worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. Een aantal van de predikanten in opleiding is al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor € 2.450 krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Naast Zambiaanse docenten geeft ook een docentenechtpaar uit Nederland les: Thijs en Marike Blok. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Algemeen kerkenwerk

UIT DE GEMEENTE
 Mevr. Truus Harlaar is na haar operatie weer terug in Forum II.
Dhr. Tjitse Offinga is afgelopen week overgegaan van het ziekenhuis naar het revalidatiecentrum : expertisecentrum revalidatie en behandeling in Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH)
 Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Vrijdag 15 november wordt er weer een maaltijd verzorgd in de Brink. De aanvang is 18.30 uur, inlooptijd vanaf 18.00 uur. U kunt zich voor de maaltijd opgeven op zondag 3 en 10 november, er liggen dan intekenlijsten in de koffiezaal. Zoals u van ons gewend bent vragen wij 5 euro voor de maaltijd, een drankje kost een euro, geld wat we over houden gaat naar een diaconaal goed doel. Wij gaan er weer alles aan doen om er een heel gezellige avond van te maken.
U bent van harte uitgenodigd, vriendelijk groet, de kookgroep.
 
Zondagsbrief 27 oktober 2019 Zondagsbrief 27 oktober 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Leden van de Taakgroep Vieren
Organist/pianist: Mw. Jeannette Zuidema
M.m.v.: Mw. Marjoke Berendsen, blokfluit
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de zomer- of kerstattenties, maar ook Schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken. Gezamenlijk pakken de diaconieën het op en geven daar hulp waar het nodig is.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd en jongerenwerk.

De collecte in de Kindernevendienst is bestemd voor Mary’s meals.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Offinga verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Alkmaar. Een longontsteking verhinderde dat hij naar een revalidatiecentrum  zou gaan.
Dhr. Piet Mol is volop bezig met zijn kuur van bestralingen.  
Mw. Truus Harlaar is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij moest vrijdag een operatie aan haar been ondergaan.
Mw. M. Sloot ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zij is herstellende van een ingrijpende operatie aan haar darmen (darmperforatie en het verwijderen van een kwaadaardig gezwel). Zij laat u allen hartelijk groeten en geeft aan dat de blijken van meeleven haar heel veel goed doen. Er wordt nu gezocht naar een revalidatieplek voor verder herstel. 
Wij wensen alle zieken thuis in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun mag zijn.
 
Zondagsbrief 20 oktober 2019 Zondagsbrief 20 oktober 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Dhr.  Bob Nuis
   
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Stichting Present. Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Zo slaat Present slaat een brug tussen mensen die vrijwillig hulp willen geven en zij die hulp kunnen gebruiken. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst.

De collecte in de Kindernevendienst is bestemd voor Mary’s meals.

UIT DE GEMEENTE
Mw. Tineke Demmers mocht afgelopen week uit het ziekenhuis in Alkmaar weer naar huis terugkeren.
Mw. Leni Hoogvliet, is afgelopen week in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen door een val. Gelukkig niets gebroken en zij mocht deze week weer naar huis terug keren.
Dhr. Offinga, verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Alkmaar. Voorzichtig wordt met revalidatie begonnen.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun mag zijn. 

ALGEMEEN
Samen voor Kenia Film 2019
Afgelopen zomer zijn de jongeren van Samen voor Kenia op reis geweest en zij willen graag laten zien hoe dat is geweest. Er is een film gemaakt met de reisavonturen en natuurlijk met beeldmateriaal van het opknappen van de Nursing School.
Daarom nodigen we iedereen uit om vandaag tijdens de koffie na de dienst naar ons filmisch reisverslag te komen kijken!