Zondagsbrief 23 februari 2020 Zondagsbrief 23 februari 2020
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Ds. Bart Seelemeijer
Organist/pianist: Dhr.  Bob Nuis
M.m.v.: Mw. Saskia Balder, doventolk
   
     
LIEDEREN EN LEZINGEN
aanvangslied NLB 767: 1 en 2
kyrië NLB 301k
glorialied NLB 791
1e schriftlezing Ester 7, bij gesprek met de kinderen
na toelichting Gezang 125: 1, 2 en 5 uit Liedboek 1973
2e schriftlezing Ester 9: 20-28
tussen de lezingen Een lied tegen de 3e WO, melodie NLB 345
3e schriftlezing 2 Korinthiërs 6: 1-13
voor de prediking NLB 845 op de melodie van Psalm 86
na het orgelspel NLB 841
kinderlied NLB 419
slotlied NLB 769: 1, 4 en 6

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor het Werelddiaconaat – Samenwerken aan stabiele toekomst Kameroen. Samen sterk in strijd tegen droogte. Jaqueline werkt als landbouwtrainster voor de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen. Een kleine kerk met 250.000 leden en 1.300 kerken in een islamitische omgeving. Boerinnen uit de omgeving volgen haar lessen in hun eigen dorp. “Ik leer deze vrouwen hoe ze kippen of geiten kunnen houden en hoe ze een voldoende oogst kunnen krijgen in het regenseizoen, om de droge tijd door te komen en ook nog iets te kunnen verkopen. Ik leer hen samen sparen en een kasboek bijhouden,” legt Jaqueline uit. “Een deel van de maisoogst hebben ze nu in een loods opgeslagen. Zodra de prijs omhoog gaat, verkopen ze de maïs met meer winst. Ik stimuleer hen om jonge boompjes te planten om ontbossing tegen te gaan. Ook leer ik hen om hout besparende oventjes te gebruiken. Want als ze te veel hout hakken, dan spoelt de vruchtbare bodem weg.”
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal werk.

UIT DE GEMEENTE
Mw. Tineke Demmers wordt volgende week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar in verband met een heupoperatie.

AGENDA
Sobere maaltijden
Vanaf vandaag tot en met 29 maart liggen er zondags op een tafel in de Exoduszaal inschrijflijsten. De maaltijden zijn op donderdag 5, 12, 19 , 26 maart en de laatste op 2 april. Op het menu: een kop soep en versgebakken brood. We beginnen met een bezinningsmoment door ds. Henco van Capelleveen. Aan het eind van de maaltijd wordt een filmpje getoond over het diaconale doel ‘Mary’s Meals’, waarna gevraagd wordt om te delen met diegenen in de wereld die het niet zo getroffen hebben als wij.
De diaconie.

Ontmoeten en gedag zeggen
Op dinsdagavond 25 februari kunt u in een informele sfeer afscheid nemen van onze interim-predikant ds. Marius Braamse. U bent van harte welkom tussen 19.00 uur en 21.00 uur in de foyer van De Brink. De koffie en thee staan klaar.

Zangdienst
Zet u alvast in uw agenda dat er op zondag 8 maart om 19.00 uur een zangdienst is? Voorganger is ds. Sjaak Visser uit Zaandam. Muzikale medewerking: Interkerkelijk Evangelisatiekoor ‘Revival’ uit Den Helder.
 
 
Zondagsbrief 16 februari 2020 Zondagsbrief 16 februari 2020

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra
M.m.v.: Cantorij o.l.v. mw. Ali Gootjes
In deze dienst worden bevestigd of herbevestigd: Mw. Maartje Robijn,dhr. Alexander Obbink,dhr. Henk Jonkvorst.

LIEDEREN EN LEZINGEN
aanvangslied
NLB 280: 1,4,6 en 7
kyrië 301 k
glorialied
NLB 18: 1,15
schriftlezing
Exodus 2: 1-11
Na de lezing
NLB 322: 1,2,3
verkondiging

meditatieve muziek

na de verkondiging
Laat elk talent beschikbaar zijn.
bevestiging

kinderlied NLB 167: alle verzen
slotlied
NLB 970: 1,2,3,5
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Oeganda. Vandaag collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren hout besparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorpsgemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken?
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel:Jeugd en jongerenwerk
UIT DE GEMEENTE
Dhr. Joop Kouwen is afgelopen week opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij is weer thuis.
Mevr. Nel Pols is in het ziekenhuis in Alkmaar aan haar heup geopereerd. Zij is voor verder herstel en revalidatie naar Westerhout in Alkmaar overgebracht.  
Dhr. Dick Bender  Broek op Langedijk heeft een flink terugslag gekregen. Hij moet weer opnieuw oefenen en revalideren.
 AGENDA
Komende woensdag 19 februari is de tweede bijeenkomst van het leerhuis. ’s Morgens om 9.30 uur; ’s avonds om 20.00 uur in en van de zalen van de Brink.
ALGEMEEN
Helaas staan in de papieren liturgieën per abuis verkeerde coupletten bij lied 280. De goede coupletten zitten los in uw liturgie. Op het beeld staan wel de goede coupletten.
 
Zondag 9 februari 2020 Zondag 9 februari 2020

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. C.T.Mataheru uit Hoorn

Organist/pianist:
Mw. Leni Brinkman
LIEDEREN EN LEZINGEN
aanvangslied
NLB 314: 1,2,3

kyrië
NLB 301K

glorialied
NLB 103: 1, 2, 5

1e schriftlezing
Exodus 4: 10 – 17  [lector] 

tussen de lezingen
NLB 119a: 1

2e schriftlezing
1 Thessalonicenzen 2: 1 – 16 (herziene Statenvertaling)

tussen de lezingen
NLB 119a: 2, 3

Evangelielezing
Mattheüs 9: 9 – 13 [lector]

voor de verkondiging
NLB 119a: 4

na de verkondiging
NLB 321: 1,2,3,4,5,6,7

kinderlied
NLB 935: 1,2,3

slotlied
NLB 315: 1,2,3

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor het Hospice Alkmaar. Het Hospice in Alkmaar is een gastvrij huis die zich in terminale zorg heeft gespecialiseerd. Doel van de hospicezorg is de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden of te krijgen in de laatste periode van het leven. Ongeneeslijk zieken kunnen hier als gast tot aan hun overlijden worden verzorgd.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Catechese en Educatie.
UIT DE GEMEENTE
Mevr. Nel Pols is gevallen en heeft haar heup gebroken, ze is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar om geopereerd te worden.

AGENDA
Zangdienst
Vanavond is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen!
Voorganger is Ds. Jolien van Zelderen uit Broek op Langedijk,
muzikale medewerking verleend Oecumenische Zanggroep  Echo uit Heerhugowaard o.l .v. Dhr. Edwin de Ruijter, pianist Mw. Joke Tuinema.
Organist is Mw. Diny Kotterer.
Als u met vervoer zit wij halen u graag op, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma tel. nr: 5717401 of naar Sienie v. d. Horn tel. nr: 5716179.
De zangcommissie 

ALGEMEEN
Fancy Fair
Lieve mensen,
Het was weer een feestje de fancy fair van afgelopen zondag. Zoveel mensen die zich inzetten om er een geweldige happening van te maken. En het was een feest voor ons doel mary's meals. Samen met de opbrengst van de collecte hebben € 2064,30 opgehaald. Dat betekent dat we bijna 113 kinderen een jaar lang een voedzame maaltijd op school kunnen geven. Geweldig dat we zo samen mogen werken aan het koninkrijk van de Heer.
Ik wil u allen van harte danken voor deze geweldige zondag en dit geweldige resultaat.
Rob de Visser
 
Zondagsbrief 2 februari 2020 Zondagsbrief 2 februari 2020
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: mw. Diny Kotterer
M.m.v.: Jeugdmuziekgroep
   
     
LIEDEREN EN LEZINGEN
aanvangslied NLB 276: 1, 2 en 3
Kyrië NLB 598
glorialied Sela: Laat ons samen een zijn
Schriftlezing Matt. 5: 1-10
voor de verkondiging NLB 838: 1, 2 en 3
na de verkondiging NLB 718: 1, 2 en 4
lied Sela: Samen eten wij
kinderlied “Believer” door de Jeugdmuziekgroep
slotlied NLB 425

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Mary’s Meals. Tijdens de dienst krijgt u hierover meer informatie te horen en te zien.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst.
Kindernevendienst: Mary’s Meals

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Dirk Kotterer is afgelopen week aan zijn knie geopereerd in het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk. Hij is weer thuis om daar verder te herstellen en te revalideren.


AGENDA
Leerhuis
Komende woensdag 5 februari gaat het leerhuis van start. De ochtendgroep begint om 9.30 uur en de avondgroep om 20.00 uur.

Gastpredikant 9 februari
In de ochtenddienst van 9 februari gaat voor ds. C. Mataheru uit Hoorn.
(Zijn naam was nog niet bekend bij het maken van het februari-nummer van Op Weg.)

Zangdienst
Zondag 9 februari is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is ds. Jolien van Zelderen uit Broek op Langedijk, muzikale medewerking verleent Oecumenische Zanggroep Echo uit Heerhugowaard o.l.v. dhr. Edwin de Ruijter, pianist mw. Joke Tuinema.
Organist is mw. Diny Kotterer.
Als u met vervoer zit: wij halen u graag op. U kunt bellen naar Cobi Bergsma tel. nr: 5717401 of naar Sienie v. d. Horn tel. nr: 5716179.
De zangcommissie

ALGEMEEN
Na de dienst bent u van harte welkom op de Fancy Fair in De Brink.
De opbrengst gaat naar Mary’s Meals.
 
Zondagsbrief 26 januari 2020 Zondagsbrief 26 januari 2020
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Alex van Heusden, Amsterdam
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra
   
     
LIEDEREN EN LEZINGEN
aanvangslied NLB 66: 1, 2 en 3
kyrië NLB 301k
glorialied NLB 362: 1, 2 en 3
schriftlezing Romeinen 8: 18-39
voor de verkondiging NLB 611: 1, 2 en 4
na de verkondiging NLB 686: 1, 2 en 3
kinderlied NLB 531: 1 en 3
slotlied NLB 1001: 1, 2 en 3

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor: de KerkWebRadio.  De KerkWebRadio is bestemd voor diegenen die zelf niet meer, of tijdelijk niet meer, in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen. De KerkWebRadio heeft een bijzonder goede geluidskwaliteit, tijdelijke aansluitingen zijn snel te realiseren en is ook via internet te beluisteren. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd- en Jongerenwerk

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Ad van den Hoek is vorige week in het
VUmc geopereerd aan zijn hart. Hij herstelt goed van deze operatie en is weer thuis.

AGENDA
 Fancy Fair
Zondag 2 februari, na de dienst, heten wij u, van 11 tot 13 uur, welkom op de Fancy Fair in De Brink. De opbrengst gaat naar Mary’s Meals.
Mary’s Meals verzorgt elke schooldag één goede maaltijd aan 's werelds armste kinderen. Bij Mary’s Meals hebben ze één doel voor ogen – elk kind dagelijks een voedzame maaltijd geven op een plek van onderwijs.
Deze maaltijden brengen hongerige kinderen naar de klas en veranderen hun leven ingrijpend. Hun lege magen worden gevuld, zodat ze energie krijgen en de kans om te leren. Het onderwijs biedt hen de kans op een betere toekomst. De maaltijden ondersteunen ook gezinnen die het moeilijk hebben om hun eigen kinderen te voeden, terwijl ze ook de landelijke economie een boost geven. Voor slechts € 18, 30 kan een kind het hele jaar dagelijks een voedzame maaltijd krijgen.

Wat is er allemaal te doen op de Fancy Fair? Er zijn veel producten te koop, van kaarsen, bloemstukjes tot zelfgehaakte of -gemaakte producten.
Naast deze zaken zijn er veel versnaperingen te koop, denk aan lekkernijen zoals hotdogs, cupcakes, zelfgemaakte soep of tosti’s! En niet te vergeten: het rad van avontuur! Er zijn veel leuke en mooie prijzen te winnen. Genoeg redenen om na de dienst naar De Brink te komen: kijk, koop en doe mee!

Zangdienst
Zondag 9 februari is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19.00 uur, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. Jolien van Zelderen uit Broek op Langedijk,
muzikale medewerking verleent Oecumenische Zanggroep Echo uit Heerhugowaard o.l.v. Dhr. Edwin de Ruijter, pianist Mw. Joke Tuinema.
Organist is Mw. Diny Kotterer.
Als u met vervoer zit: wij halen u graag op. U kunt bellen naar Cobi Bergsma tel. nr: 5717401 of naar Sienie v. d. Horn tel. nr: 5716179.
De zangcommissie 

BEELD EN GELUID
Vorige week hebben we voor het eerst de orde van dienst op de schermen laten zien. We hebben veel positieve geluiden gehoord. Hartelijk dank daarvoor. Met uw opmerkingen proberen we, waar mogelijk, iets te doen. 
Als extra mogelijkheid willen we u het volgende aanbieden: mocht u, om welke reden ook, moeite hebben met het op de schermen kijken en een tablet of smartphone hebben, dan is het mogelijk de presentatie daar op te ontvangen. U kunt dan vanaf uw tablet, c.q. smartphone  meekijken en
-doen. U dient zich dan wel aan te melden via , dan ontvangt u op zaterdag de presentatie via uw e-mailadres. Als u deze opslaat op uw tablet, kunt u hem in de kerk (en dat kan natuurlijk ook thuis!) openen.
Als u vandaag de presentatie voor het eerst ziet: ook úw mening horen we graag. De taakgroep Vieren is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de presentatie. Zij bepaalt de richtlijnen en uitgangspunten wat wel en niet wenselijk is om te presenteren. Bij de leden van de taakgroep kunt u uw opmerkingen kwijt, maar ook bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
ook namens het Beamteam,
Nel Huibers-Kouwen
Coördinator Communicatie

ALGEMEEN
Gezamenlijke maaltijd
Vrijdag 17 januari hebben we opnieuw een maaltijd verzorgd in De Brink. Op het menu stond dit keer maaltijdsoep. We hebben drie verschillende soepen gekookt, in totaal 6 hele grote pannen. Er waren 75 gasten dus we waren even bang dat we tekort hadden, maar het is goed gekomen: de pannen waren schoon leeg. De opbrengst was een mooi bedrag: € 366,50.
Tot de volgende maaltijd, hartelijke groet van de kookgroep.
 
Zondagsbrief 19 januari 2020 Zondagsbrief 19 januari 2020

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist/pianist:
  Bob NuisLIEDEREN EN LEZINGEN
aanvangslied
NLB 66:1,2

Glorialied
NLB 305: 1,2,3

1e schriftlezing
Jesaja: 62: 1-5

tussen de lezingen
NLB 176: 1,3,6

2e schriftlezing
Johannes 2: 1-11

voor de verkondiging
NLB 525: 1,2,3

na de verkondiging
NLB 791: 1,2,3,4,5,6

kinderlied
AWNI 18: 1,3.5 De bruiloft van Kana

slotlied
NLB 981:1,2,5

BEELD EN GELUID
Het is zover! Vanaf vandaag gaan we de beeldschermen in de kerk volop gebruiken voor het tonen van de orde van dienst. 
Voor ons allemaal is dit een nieuwe situatie en zoals met alles wat nieuw is, zullen we elkaar de tijd moeten gunnen om er aan te wennen. Dat gaat vást wel lukken!
Het is de bedoeling om geleidelijk aan het afdrukken van de liturgie af te bouwen, maar we zullen altijd papieren exemplaren nodig blijven hebben o.a. voor slechtzienden, voor de dienstdoende predikant, organist en voor de mensen thuis.
Natuurlijk kunt u altijd uw eigen liedboek blijven gebruiken en als u graag meeleest met de Bijbellezingen heeft u uw Bijbel nodig. Aan het begin van de dienst tonen we een dia met de liederen en de lezingen van de zondag en ook op deze Zondagsbrief zijn die afgedrukt.
We zijn benieuwd wat u er van vindt en horen graag van u. De taakgroep Vieren is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de presentatie. Zij bepaalt de richtlijnen en uitgangspunten wat wel en niet wenselijk is om te presenteren. Bij de leden van de taakgroep kunt u uw opmerkingen kwijt, maar ook bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet,
ook namens het Beamteam,
Nel Huibers-Kouwen
Coördinator Communicatie

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Present. Present zet zich in voor mensen die te maken hebben met eenzaamheid, armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Stichting Present Heerhugowaard-Langedijk slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo organiseerde de stichting het afgelopen jaar een Midzomermaaltijd voor mensen met een krappe beurs; ook konden mensen die eenzaam zijn aanschuiven om van een heerlijke maaltijd te genieten met anderen. Tuin- en schilderklussen werden regelmatig gedaan. En ook was er het eetproject 'Eat Pray Love', intercultureel koken met jongeren van verschillende culturele achtergronden.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair werk
Kindernevendienst: Mary’s Meals

UIT DE GEMEENTE
A.s. dinsdag wordt mw. Tineke Demmers voor een operatie enkele dagen opgenomen in het Noordwestziekenhuis.
AGENDA
Leerhuis
Beide bijeenkomsten ’s ochtends en ’s avonds van het leerhuis gaan komende woensdag  22 januari  NIET door. Geef dit aan elkaar door.
Henco van Capelleveen
 

ALGEMEEN
Oproep!!!!!!!!!!!!!!!
Op 2 februari 2020 is er weer een speciale dienst met daarna weer een fancy fair. De opbrengst van deze fancy fair is voor het project Mary’s meals. Op de fancy fair zal ook weer het rad van Avontuur draaien. Voor deze actie hebben wij nog presentjes nodig. Heeft U nog spullen die U ooit heeft gekregen en waarvan U denkt, best mooi maar dat wil ik wel aan een ander geven, dan kunnen wij dit graag gebruiken als prijs voor het rad van Avontuur. Bel ons dan of mail ons Rob en Els, telefoon 0725742391 mail Zijn wij Rob en Els niet thuis dan kunt U de voicemail inspreken. Zodra wij dan weer beschikbaar zijn bellen wij U.

Spaart u ook mee met Actie Kerkbalans 2020?
Heeft u al een spaarpotje gekregen? Ze zijn vorige week uitgedeeld. Deze spaarpotjes mogen mooi gekleurd / geverfd worden en daarna in elkaar gezet te worden. 
Dit gevouwen kerkje staat voor onze Kerk waarin u steentjes (geld), kunt verzamelen voor alle kerkelijke activiteiten in onze gemeente. 
Vul het kerkje door acties te bedenken (bv. de opbrengst van statiegeld flessen).
Is het spaarkerkje vol? Maak dit bedrag dan over naar de bankrekening van de kerk O.v.v. Actie Kerkbalans 2020 spaarpotje. (NL81 RABO 037 372 1749)
Alvast hartelijk dank, Annemarie Kat & Siem Pols
 
Zondagsbrief 12 januari 2020 Zondagsbrief 12 januari 2020

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. Bart SantemaOrganist/pianist:
Mw. Leni Brinkman

COLLECTES
 De collecte voor de diaconie is voor de Voedselbank. De voedselbank is de liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien en ter voorkoming van verspilling van voedsel. Aanbod van nog goed consumeerbaar voedsel (dat op het punt staat om vernietigd te worden) en vraag (gezinnen die het voedsel nodig hebben) worden op deze manier bij elkaar gebracht. Om klanten van de voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt Voedselbanken Nederland samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen zij er samen voor dat een deel van de Nederlandse armen niet verhongeren, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Orgelfonds
In de kindernevendienst wordt gecollecteerd voor Mary’s Meals
UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Nieuws van de Kookgroep
U heeft het al in de OP Weg kunnen lezen, we gaan weer voor u koken. OP vrijdag 17 januari aanstaande is er weer een maaltijd in de Brink. Wij willen er weer een heel gezellige avond van maken en gaan ons best doen lekker voor u te koken. U vind de inschrijfformulieren in de Brink, We hopen op veel gezellige gasten en rekenen dus op u. De opbrengst is ook dit keer weer voor het diaconale project Mary’s Meals.
De maaltijd begint zoals gewoonlijk om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. Van harte welkom.
OPROEP!!!!!!!!!!!!!!!
Op 2 februari 2020 is er weer een speciale dienst met daarna weer een fancy fair. De opbrengst van deze fancy fair is voor het project Mary’s meals. Op de fancy fair zal ook weer het rad van Avontuur draaien. Voor deze actie hebben wij nog presentjes nodig. Heeft U nog spullen die U ooit heeft gekregen en waarvan U denkt, best mooi maar dat wil ik wel aan een ander geven, dan kunnen wij dit graag gebruiken als prijs voor het rad van Avontuur. Bel ons dan of mail ons, telefoon 0725742391, mail 
Zijn wij, Rob en Els, niet thuis dan kunt U de voicemail inspreken. Zodra wij dan weer beschikbaar zijn bellen wij U.
Rob, Els, Frouk

ALGEMEEN
Spaart u ook mee met Actie Kerkbalans 2020?
Heeft u al een spaarpotje gekregen? Ze zijn vorige week uitgedeeld. Deze spaarpotjes mogen mooi gekleurd / geverfd worden en daarna in elkaar gezet te worden. 
Dit gevouwen kerkje staat voor onze Kerk waarin u steentjes (geld), kunt verzamelen voor alle kerkelijke activiteiten in onze gemeente. 
Vul het kerkje door acties te bedenken (bv. de opbrengst van statiegeld flessen).
Is het spaarkerkje vol? Maak dit bedrag dan over naar de bankrekening van de kerk O.v.v. Actie Kerkbalans 2020 spaarpotje. (NL81 RABO 037 372 1749)
Alvast hartelijk dank, Annemarie Kat & Siem Pols

Voedselbank
Het product van de maand januari voor de voedselbank is: tandpasta.
 
Zondagsbrief 5 januari 2020 Zondagsbrief 5 januari 2020
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Mw. Diny Kotterer
   
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Algemeen diaconaal werk. De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken bij de bijdrage aan Noodhulp en de zomer- en kerstattenties.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Algemeen kerkenwerk.
In de kindernevendienst  is er een collecte voor Mary’s  Meals.

AGENDA/ALGEMEEN
Nieuws van de Kookgroep
U heeft het al in de OP Weg kunnen lezen, we gaan weer voor u koken. OP vrijdag 17 januari aanstaande is er weer een maaltijd in de Brink. Wij willen er weer een heel gezellige avond van maken en gaan ons best doen lekker voor u te koken. U vind de inschrijfformulieren in de Brink, We hopen op veel gezellige gasten en rekenen dus op u. De opbrengst is ook dit keer weer voor het diaconale project Mary’s Meals.
De maaltijd begint zoals gewoonlijk om 18.30 uur, de Brink is open om 18.00 uur. Van harte welkom.

OPROEP!!!!!!!!!!!!!!!
Op 2 februari 2020 is er weer een speciale dienst met daarna weer een fancy fair. De opbrengst van deze fancy fair is voor het project Mary’s meals. Op de fancy fair zal ook weer het rad van Avontuur draaien. Voor deze actie hebben wij nog presentjes nodig. Heeft U nog spullen die U ooit heeft gekregen en waarvan U denkt, best mooi maar dat wil ik wel aan een ander geven, dan kunnen wij dit graag gebruiken als prijs voor het rad van Avontuur. Bel ons dan of mail ons, telefoon 0725742391, mail 
Zijn wij, Rob en Els, niet thuis dan kunt U de voicemail inspreken. Zodra wij dan weer beschikbaar zijn bellen wij U.
Rob, Els, Frouk

Spaart u ook mee met Actie Kerkbalans 2020?
Vandaag delen we na de dienst papieren spaarpotjes uit. Deze spaarpotjes mogen mooi gekleurd / geverfd worden en daarna in elkaar gezet te worden. 
Dit gevouwen kerkje staat voor onze Kerk waarin u steentjes (geld), kunt verzamelen voor alle kerkelijke activiteiten in onze gemeente. 
Vul het kerkje door acties te bedenken (bv. de opbrengst van statiegeld flessen).
Is het spaarkerkje vol? Maak dit bedrag dan over naar de bankrekening van de kerk O.v.v. Actie Kerkbalans 2020 spaarpotje.
(NL81 RABO 037 372 1749)

Alvast hartelijk dank, Annemarie Kat & Siem Pols

OPEK (Ophaaldag)
1e dinsdag van de maand wordt vanaf nu 3e dinsdag van de maand.
Bedankt alvast.
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl In sommige diensten worden foto’s gemaakt.