zondagsbrief 17 maart 2019 zondagsbrief 17 maart 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Mw. Leni Brinkman
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat – Verlaat de gevangenis… en dan?  Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier ‘sleutels’: wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd en jongerenwerk

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Truus Harlaar is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis en waarschijnlijk overgebracht naar een revalidatie centrum om verder te herstellen. Nadere gegevens volgen nog.
Dhr. Piet Hemstede is ter observatie opgenomen in Geriant. Zijn adres is: Titanialaan 15A 1702 AZ Heerhugowaard, afdeling 1, kamer 6.
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar, afdeling Kastanjehof, Kamer 1.01
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Zoals u al hebt kunnen lezen, zijn we dit jaar weer gestart met de sobere maaltijden. Op deze manier kunnen we tijdens de veertigdagentijd iets aan het vasten doen. De maaltijden bestaan uit soep en brood. U bent van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Er liggen intekenlijsten klaar in de Brink, zodat u zich na de kerkdienst kunt aanmelden voor deelname aan deze maaltijden. De eerste maaltijd hebben we afgelopen donderdag 14 maart gehouden, er waren 13 personen, met inbegrip van de diakenen en de predikant. Het zou fijn zijn als er op de volgende data nog iets meer gasten zijn. De data zijn 21 en 28 maart en 4 april. Er kunnen per keer 40 mensen deelnemen aan de maaltijden.

Vanavond is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. Niels Gillebaard uit de Rijp, het thema van de dienst is "Het leven vieren". Muzikale medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Gospelkoor Revival uit Zaandijk, o.l.v. dhr. Chris de Kroon. Organist: Ina Terpstra.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma tel. 5717401 of Sienie van der Horn, tel. 5716179, wij halen u graag op.
De zangdienst commissie


 
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Van alle kerkdiensten worden geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via Kerkomroep.nl In sommige diensten worden foto’s gemaakt.


 

 
zondagsbrief 10 maart 2019 zondagsbrief 10 maart 2019


De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Jacqueline Geertse

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra

M.m.v.:
De cantorij o.l.v. mw. Ali Gootjes .
Mw. Saskia Balder doventolk
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Voorjaarszending – Kerk zijn in woord en daad. Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.     

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal werk

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Truus Harlaar is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij is daar geopereerd aan een gebroken been. Daarna zal zij naar een revalidatiecentrum gaan om verder te herstellen. Dhr. Piet Hemstede,  is ter observatie opgenomen in Geriant, zijn adres is: Titanialaan 15A 1702 AZ Heerhugowaard afd. 1 kamer 6
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
 Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
AGENDA
Zoals u al in de Op Weg hebt kunnen lezen starten we weer met de sobere maaltijden. Op deze manier kunnen we tijdens de veertigdagentijd iets aan het vasten doen. De maaltijden bestaan uit soep en brood. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze maaltijden. Er liggen intekenlijsten klaar in de Brink zodat u zich na de kerkdienst kunt aanmelden voor deelname aan deze maaltijden. De data zijn 14, 21 en 28  maart en 4 april. Er kunnen per keer 40 mensen deelnemen aan de maaltijden.

Op 17 maart is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. Niels Gillebaard uit de Rijp, het thema van de dienst is "Het leven vieren". Muzikale medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Gospelkoor Revival uit Zaandijk.o.l.v. dhr. Chris de Kroon. Organist: Ina Terpstra. Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma tel. 5717401 of Sienie van der Horn, tel. 5716179, wij halen u graag op.
De zangdienst commissie

Amnesty International vraagt uw aandacht na de dienst bij de uitgang en in De Brink voor Saoedische vrouwen die vanwege hun acties voor gelijke rechten gevangen zitten. Er zijn petitielijsten en kaarten die verstuurd kunnen worden.
 De diaconie heeft een aantal 40-dagenkalenders besteld. Als u geïnteresseerd bent, kunt u na de dienst een exemplaar ophalen in de consistoriekamer.

 
Zondagsbrief van 3 maart 2019 Zondagsbrief van 3 maart 2019


De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.Voorganger:
Ds. J.J.F. Van Melle uit Oudorp

Organist:
Mw. Diny Kotterer

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor voor Noah’s Ark. Het Kinderhuis is het epicentrum van het dagelijks leven in Noah’s Ark in Uganda: hier wonen, werken, slapen, eten, wassen en kinderen die anders geen thuis zouden hebben. Zo’n 150 kinderen wonen in het grote kinderhuis, de oudste 50 kinderen wonen in losstaande  Family Units. De kinderen worden 24 uur per dag verzorgd door Ugandese verzorgsters (aunties). Ze spelen met de kinderen, eten met hen aan tafel en leren de kinderen met elkaar om te gaan. In de Noah’s Ark Courant kunt u meer lezen over de historie en opvang van de kinderen in Noah’s Ark.  

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Algemeen kerkenwerk

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Piet Hemstede is ter observatie opgenomen in Geriant, zijn adres is: Titanialaan 15A 1702 AZ Heerhugowaard afd. 1 kamer 6
Mevr. Annie Hilbrands is weer thuis in afwachting van de komende behandelingen.
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
 
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag

AGENDA

Op 17 maart is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, aanvang 19:00 uur 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. Niels Gillebaard uit de Rijp, het thema van de dienst is "Het leven vieren". Muzikale medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Gospelkoor Revival uit Zaandijk.o.l.v. dhr. Chris de Kroon. Organist: Ina Terpstra. Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma tel. 5717401 of Sienie van der Horn, tel. 5716179, wij halen u graag op.
De zangdienst commissie

ALGEMEEN
Rectificatie: In de Op Weg van maart staat dat de bijeenkomst van Passage, waaraan ds. Van Capelleveen zijn medewerking verleent, op 13 maart is, maar dit moet donderdag 21 maart zijn. Verdere informatie zie het kerkblad.
Beroepingswerk en afscheid
Na de kerkdienst op 17 februari jl. heeft ds. Jacqueline Geertse de aanwezigen verteld dat zij een beroep heeft aangenomen naar de Protestantse gemeente ‘de Verbinding’ in Breskens e.o. Terug naar het Zeeuwse land: voor haar een mooie, nieuwe kans. Voor ons betekent het werk aan de winkel en daarbij is het van belang de juiste procedure te volgen. Henco zal dit voor ons, als consulent, in de gaten houden. Naast het starten van de beroepingsprocedure komen meteen  praktische zaken om de hoek kijken zoals bv. het overnemen van de kerkdiensten. Janneke Kiesewetter is daarmee aan de slag gegaan en heeft op dit moment de meeste diensten al weer kunnen invullen. Een goed bericht! Daarnaast de zorg voor het pastorale werk. Ook voor dit werk hebben we inmiddels iemand gevonden.  Zodra de formele afwikkeling daarvan rond is, zal ik u hierover verder informeren.

En dan het beroepingswerk zelf. Er wordt een beroepingscommissie gevormd. Peter Mol en Siem Pols hebben laten weten de taak als voorzitter en secretaris op zich te willen nemen. Zij gaan nu actief gemeenteleden benaderen en hen vragen plaats te nemen in deze commissie.
Verder wordt gewerkt aan een profielschets van de gemeente én aan een profielschets van de te beroepen predikant(e). Binnen het College van Kerkrentmeesters wordt uiteraard ook bekeken welke (financiële) mogelijkheden we hebben. Zodra dit allemaal duidelijk is, gaan we een advertentie plaatsen.
Wellicht weet u namen van predikanten die u geschikt lijken voor onze gemeente? Dan kunt u dit aan mij doorgeven. Ik hoor het graag.

In de dienst van 12 mei a.s. zal Jacqueline hier afscheid nemen. We bieden haar aansluitend een afscheidsreceptie aan. Zij zal op zondag 26 mei in haar nieuwe gemeente worden bevestigd.
Namens de kerkenraad,
Diny Kotterer


Een leuk team, enorm veel voldoening, een kort lopend project, veel vrijheid, ongekende mogelijkheden, creativiteit en enthousiasme zijn zeer welkom.
Klinken deze punten als muziek in uw oren? Kom ons dan versterken in de Rommelmarkt Commissie! Wij zijn op zoek naar meedenkers, handen uit de mouwen types en bovenal mensen die het leuk vinden om de jaarlijkse Rommelmarkt tot een succes te maken! Interesse of vragen? Bel dan naar Marion Jolen:  06-30871934
Verdere gegevens over de rommelmarkt: zie het kerkblad van maart.
 

 
Zondagsbrief van 24 februari 2019 Zondagsbrief van 24 februari 2019


De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
De heer Kees Bos wordt benoemd als kerkrentmeester, de ambtsperiode van mevrouw Maartje Robijn, als jeugdouderling, wordt met 1 jaar verlengd en mevrouw Renee Ronduite neemt afscheid als ouderling-scriba.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen

Organist:
  Bob Nuis
lector
dhr Auke Tanja

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor het Werelddiaconaat - Opvang en scholing voor verstandelijk gehandicapte kinderen. In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme staat in de stad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Met de steun van Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig verstandelijk gehandicapte passend onderwijs krijgen. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair werk

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Tineke Demmers mocht  afgelopen week uit het ziekenhuis naar huis terugkeren.    
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
 Atti ter Haar is opgenomen geweest in het ziekenhuis vanwege hart- en ademhalingsproblemen. Ze is nu weer thuis en ze knapt aardig op. Mw. Annie Hilbrands is voor onderzoek opgenomen in het ziekenhuis, Noordwestgroep Wilhelminalaan 12 , 1815 JD Alkmaar. Dinsdag krijgt ze de uitslag en dan mag ze ook weer naar huis.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Komende dinsdag 26 februari is de tweede bijeenkomst van de themamiddagen. We zullen spreken over het begrip dankbaar.
Om 14.30 uur bent u welkom in de Brink. Heeft u de eerste bijeenkomst niet bij kunnen wonen, u kunt zonder problemen nu aanschuiven. HvC


ALGEMEEN
Een leuk team, enorm veel voldoening, een kort lopend project, veel vrijheid, ongekende mogelijkheden, creativiteit en enthousiasme zijn zeer welkom.
Klinken deze punten als muziek in uw oren? Kom ons dan versterken in de Rommelmarkt Commissie! Wij zijn op zoek naar meedenkers, handen uit de mouwen types en bovenal mensen die het leuk vinden om de jaarlijkse Rommelmarkt tot een succes te maken! Interesse of vragen? Bel dan naar Marion Jolen:  06-30871934

Beste mensen,
Hierbij een bericht over kerkrijden.
Mensen, die ouderen met verminderde mobiliteit, met hun auto naar de kerkrijden en weer thuis brengen doen daar veel goed werk mee want        het meemaken van de zondagse diensten en daarna de sociale contacten tijdens het koffie drinken blijken, met name voor deze mensen,  van grote waarde.
In de samenleving en ook in onze kerk neemt het aantal mensen met verminderde mobiliteit steeds meer toe.
 Elke zondag rijden er drie auto’s om mensen te halen en te brengen maar dat behoeft uitbreiding naar vier auto’s.
Vier auto’s per zondag betekent uitbreiding met minimaal vier chauffeurs.
Maar!!, ook iedere zondag zijn er twee â drie mensen die niet naar de kerk kunnen omdat zij niet/nog niet gebruik kunnen maken van onze diensten.
Zij staan op de wachtlijst.
Daarom:  Dames en Heren Autobezitters meld U aan.
U gaat het merken het is altijd weer dankbaar werk.
 Ik hoor graag uw reactie.

 Theunis Talsma
bel of mail mij; th.talsma @hetnet.nl  of tel. 5713387

Van 24 februari tot en met 3 maart ben ik een weekje vrij. Voor crisispastoraat verwijs ik naar mijn collega, ds. Henco van Capelleveen.

 
Zondagsbrief 17 februari 2019 Zondagsbrief 17 februari 2019

ZONDAG 17 februari 2019
 
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
 
Voorganger: ds. Jacqueline Geertse
Organist: mw. Ina Terpstra
M.m.v.: de Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Noodhulp Kerk in Actie – Ethiopië. In Nederland kijken wij vaak op Buienradar om te zien wanneer we niet nat regenen. Maar voor boeren en boerinnen in Ethiopië betekent deze (weers-)informatie het verschil tussen zelfstandig overleven of afhankelijk raken van noodhulp. Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. In Ethiopië worden boeren ondersteund om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering: • ze leren over irrigatie en het behoud van vruchtbare grond; • ze krijgen zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hoe ze die moeten verbouwen;      • ze leren geld sparen en verdienen met kleine handeltjes; • ze worden gewaarschuwd voor extreme droogte en hevige regen, zodat ze weten wanneer ze het beste kunnen planten en oogsten.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd- en jongerenwerk


UIT DE GEMEENTE
Mevr. Truus Harlaar is opgenomen geweest in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij is weer thuis.
Mevr. Tineke Demmers is met hoge koorts opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Inmiddels is de koorts vrijwel weg, maar ze heeft nog problemen met de ademhaling, waarvoor ze verder wordt behandeld. Haar adres is: Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Afd. 431, kamer 886, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren. Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Mevrouw H. de Greeuw is afgelopen week vrijdag weer thuisgekomen na een periodieke opvang bij Geriant na een val in haar appartement. Het gaat weer goed met haar.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Op zondag 3 maart is er een High Tea in de Brink. Het belooft een heel gezellige middag te worden met heerlijke hapjes, echt een aanrader!
Het begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. U bent hier van harte voor uitgenodigd. De kosten zijn tien euro per persoon. De opbrengst is voor Samen voor Kenia.
U kunt u opgeven bij Baukje van der Goot of bij Ineke de Boer of

ALGEMEEN
Deze Zondagsbrief wordt u aangereikt namens de kerkenraad. Met de invoering van de nieuwe huisstijl is dit een andere naam, maar met de vertrouwde inhoud van het Mededelingenblad.
Ons streven is om de inhoud van de Zondagsbrief dubbelzijdig op een A5 formaat af te drukken.
Dit lukte de laatste tijd (bij het Mededelingenblad) en ook vandaag niet vanwege de hoeveelheid kopij. Vaak komt het ook ongunstig uit en blijft er veel witte ruimte over, zoals deze zondag.
In de Plaatselijke Regeling staat omschreven dat de items die opgenomen worden over de komende week gaan. Een tip: u laat in OP WEG, op de website en/of Facebook uw uitgebreide kopij opnemen. In de Zondagsbrief volstaat een verwijzing naar dit artikel, het hoeft dan niet opnieuw, in zijn geheel, te worden afgedrukt.
 
Met vriendelijke groet,
namens de Taakgroep Communicatie,
Nel Huibers-Kouwen


DE FANCY FAIR VAN 10 FEBRUARI
Beste mensen, wat was het een mooi feest. Eerst een mooie kerkdienst met veel jeugd, een mooie en inspirerende preek en mooie liederen. Daarna de fancy fair: een feest dat elk jaar groter en mooier wordt. Dank u allemaal dat het zo'n mooi feest kon worden.  Samen hebben we voor het goede doel, Samen voor Kenia, het geweldige bedrag van 2190 euro opgehaald. De diaconie verdubbelt ook deze keer het bedrag zodat we op deze zondag, samen met de gift van de kerkrentmeesters van 3015 euro, meer dan 7000 euro opgehaald hebben. Het was opnieuw een dag dat we er met z'n allen achter gingen staan en hebben laten zien wat voor een gemeente wij zijn.
Er kon ook een vlucht met de MAF gewonnen worden. De winnaar is Martijn Molenaar.
 
Namens de organisatoren en Samen voor Kenia hartelijk dank voor deze mooie dag.

EEN LEUK TEAM, ENORM VEEL VOLDOENING, EEN KORTLOPEND PROJECT, VEEL VRIJHEID, ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN, CREATIVITEIT EN ENTHOUSIASME ZIJN ZEER WELKOM.
Klinken deze punten als muziek in uw oren? Kom ons dan versterken in de Rommelmarkt Commissie! Wij zijn op zoek naar meedenkers, handen uit de mouwen types en bovenal mensen, die het leuk vinden om de jaarlijkse Rommelmarkt tot een succes te maken! Interesse of vragen? Bel dan naar Marion Jolen:  06-30871934.
 

 
Mededelingenblad 10 februari 2019 Mededelingenblad 10 februari 2019

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen. Jeugddienst,na afloop fancy fair

Collecten
De collecte van deze zondag is voor ons diaconale project Samen voor Kenia waarbij wij actie voeren voor een nursingschool in Kilgoris. We zijn alweer ongeveer op de helft van het actiejaar en het gaat voortvarend. We zetten er met ons allen de schouders onder. Vandaag staat geheel in het teken van dit project. De dienst waarbij we zoveel mogelijk aanwezig zijn, de verwerking waarin ds. Henco van Capelleveen zijn insteek geeft over het verhaal van de barmhartige Samaritaan (ons jaarthema) en hierna de fancy fair waar we met zijn allen weer kunnen genieten van allerlei lekkere hapjes en wat altijd elk jaar weer een feest is voor jong en oud. Ik hoop dat u ons weer steunt, zodat we ons zeer uitdagende doel om 37000 euro in één jaar met actievoeren, gaan halen.

Uit de gemeente :
Mevrouw H. de Greeuw is vorige week gevallen. Ze is daarom tijdelijk opgevangen bij Geriant, Titanialaan 15, 1702 AZ Heerhugowaard, kamer 2.4. Het gaat weer goed met
haar en kan waarschijnlijk vrijdag weer naar huis. Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

 Agenda
ONTMOETINGSDINER
 Kom eens eten met iemand uit de kerk van een andere generatie! De wereld van een 12-jarige ziet er al totaal anders uit dan die van een 20-jarige. Kun je nagaan hoe iemand van 45 de wereld beleeft?! En hoe denk je over het leven als je 70 bent? We zien elkaar zitten in de kerk, maar praten we ook met elkaar? Wij nodigen u uit voor een speciaal (Valentijns) diner! We gaan met elkaar speed daten, en lekker kletsen en genieten, zoveel mogelijk generaties bij elkaar! Wie: Iedereen die zin heeft in lekker eten met een nieuwe ontmoeting en leuk gesprek! Wanneer: vrijdagavond 15 februari, 18:30 - 20:30 Waar: in de Brink Kosten: Kinderen (<18) €3,-  Volwassenen: €5,-. Wil je ook komen? Geef je dan uiterlijk 13 februari op, onder vermelding van naam en leeftijd, via

Aankondiging Themamiddagen
Op dinsdagmiddag 12 februari nodigen wij uit voor de eerste bijeenkomst van de themamiddagen. Het zal gaan over ‘Ouderen als schakels tussen de generaties’. De middag begint om 14.30 uur in een van de zalen van de Brink. Henco van Capelleveen

Kerkrijden.
Elke zondag rijden er drie auto’s om mensen te halen en te brengen maar dat behoeft uitbreiding naar vier auto’s.
Vier auto’s per zondag betekent uitbreiding met minimaal vier chauffeurs.
Maar!!, ook iedere zondag zijn er twee â drie mensen die niet naar de kerk kunnen omdat zij niet/nog niet gebruik kunnen maken van onze diensten.
Zij staan op de wachtlijst.
Daarom:  Dames en Heren Autobezitters meld U aan.
U gaat het merken het is altijd weer dankbaar werk.
 Ik hoor graag uw reactie.
 Theunis Talsma
bel of mail mij; th.talsma @hetnet.nl  of tel. 5713387

 
Mededelingenblad 3 februari 2019 Mededelingenblad 3 februari 2019

Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio.

Voorganger: ds. Jacqueline Geertse

Collecten
De collecte voor de diaconie is voor  het Werelddiaconaat – Overleven met cyclonen en overstromingen in Bangladesh. Hosain Ali werkt als boer in Bangladesh. Hij verbouwt vooral rijst en jute. Door overstromingen is hij zijn oogst, twee geiten en vier kippen verloren. Zijn huis, op de oever van de rivier, liep gevaar weggespoeld te worden. Daarom heeft hij besloten om te verhuizen naar een hogere plek en daar het huis voor hemzelf en zijn vrouw en vier kinderen opnieuw te bouwen. Zodat ze voorbereid zijn op nieuwe overstromingen.
Bijna jaarlijks tijdens de moesson treden de rivieren buiten hun oevers. De klimaatverandering heeft tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar zullen worden. Hevige regenval, een orkaan of aardbeving zijn niet te voorkomen, maar door goed voorbereid te zijn kun je voorkomende gevolgen beperken. Wat kan er worden gedaan met uw bijdrage?
• voor €23 krijgt een gezin zaden en landbouwgereedschap
• voor €902 krijgen boeren en boerinnen een landbouwtraining
• een rampenoefening met de Bengaalse organisaties kost €1170De
tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst

Uit de gemeente :
Mevr. Jenny van der Woude is in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen.  
 Mevr. Ans Zwaanswijk heeft haar revalidatie in de Magnushof in Schagen afgerond. Zij mag komende week weer naar huis terugkeren.
Mevr. Margreet Heere verblijft in zorgcentrum Westerhout in Alkmaar om daar te herstellen en te revalideren.  Haar adres is: Zorgcirkel Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar afdeling Kastanjehof Kamer 1.01
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
  Agenda
Op 10 februari 2019 is er weer een speciale dienst met daarna weer een fancy fair. De opbrengst van deze fancy fair is voor het project Samen voor Kenia. Voor deze actie hebben wij nog spullen nodig. Heeft U nog spullen die U ooit heeft gekregen en waarvan U denkt, best mooi maar dat wil ik wel aan een ander geven, dan kunnen wij dit graag gebruiken als prijs voor het rad van fortuin. Bel ons dan of mail ons Rob en Els, telefoon 0725742391 mail  Marcel en Debora 0614953089  Zijn wij ,Rob en Els, niet thuis dan kunt U de voicemail inspreken en zullen wij u terugbellen. 
De gezamenlijke maaltijd van 25 januari, waar we ruim 80 gasten mochten ontvangen, heeft  het mooie bedrag van 305 euro opgebracht. De koekjesverkoop na de dienst van zondag 27 januari heeft 225 euro opgeleverd. Wat een fantastische opbrengst, heel hartelijk dank daarvoor. We kunnen u alvast twee nieuwe data doorgeven waarop we weer gaan koken, dat is vrijdag 26 april en vrijdag 5 juli. Deze data komen natuurlijk ook nog in de Op Weg te staan. Op de Fancy Fair hebben we weer van alles te koop, zo is er door de Dionysius kerk een orgelpijp beschikbaar gesteld.
Er is een rad van avontuur, er worden spellen gespeeld, er is van alles om te eten en drinken, kortom, je moet erbij zijn!

ONTMOETINGSDINER –
Kom eens eten met iemand uit de kerk van een andere generatie!
De wereld van een 12-jarige ziet er al totaal anders uit dan die van een 20-jarige. Kun je nagaan hoe iemand van 45 de wereld beleeft?! En hoe denk je over het leven als je 70 bent?
We zien elkaar zitten in de kerk, maar praten we ook met elkaar?
Wij nodigen u uit voor een speciaal (Valentijns) diner! We gaan met elkaar speed daten, en lekker kletsen en genieten, zoveel mogelijk generaties bij elkaar!
Wie: Iedereen die zin heeft in lekker eten met een nieuwe ontmoeting en leuk gesprek!
Wanneer: vrijdagavond 15 februari, 18:30 - 20:30
Waar: in de Brink
Kosten: Kinderen (<18) €3,-  Volwassenen: €5,-.
Wil je ook komen?
Geef je dan uiterlijk 13 februari op, onder vermelding van naam en leeftijd, via
Aankondiging Themamiddagen
Op dinsdagmiddag 12 februari nodigen wij uit voor de eerste bijeenkomst van de themamiddagen. Het zal gaan over ‘Ouderen als schakels tussen de generaties’. De middag begint om 14.30 uur in een van de zalen van de Brink. Henco van Capelleveen

Zangdienst
Vandaag  is er een zangdienst  in de Ontmoetingskerk.
Aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 min voor de dienst beginnen we met zingen
Voorganger is  Ds. Koos Staat uit Andijk.
Thema van de dienst is "oude liefde roest niet"  (zie ook Op Weg en mededelingenblad van vorige week)

Kerkrijden.
Mensen, die ouderen met verminderde mobiliteit, met hun auto naar de kerk rijden en weer thuis brengen doen daar veel goed werk mee want                      het meemaken van de zondagse diensten en daarna de sociale contacten tijdens het koffie drinken blijken, met name voor deze mensen,  van grote waarde.
In de samenleving en ook in onze kerk neemt het aantal mensen met verminderde mobiliteit steeds meer toe.
 Elke zondag rijden er drie auto’s om mensen te halen en te brengen maar dat behoeft uitbreiding naar vier auto’s.
Vier auto’s per zondag betekent uitbreiding met minimaal vier chauffeurs.
Maar!!, ook iedere zondag zijn er twee â drie mensen die niet naar de kerk kunnen omdat zij niet/nog niet gebruik kunnen maken van onze diensten.
Zij staan op de wachtlijst.
Daarom:  Dames en Heren Autobezitters meld U aan.
U gaat het merken het is altijd weer dankbaar werk.
 Ik hoor graag uw reactie.
 Theunis Talsma
bel of mail mij; th.talsma @hetnet.nl  of tel. 5713387

 Vakantie
Komende week van 2 tot en met 9 februari heb ik vakantie. Jacqueline Geertse zal mij vervangen, Henco van Capelleveen