Zondagsbrief 17 november 2019 Zondagsbrief 17 november 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Mw. Diny Kotterer
M.m.v.:
jeugdmuziekgroep en Lyrix

COLLECTES
Deze zondag is de collecte van de diaconie in de jeugddienst voor Mary's meals. Tijdens de dienst zult u een informatief filmpje zien en na de dienst is er in een zaal of in de kerk gelegenheid om de indrukwekkende film van mary's meals Child 31 te zien. Wij hebben dit jaar geen groot project, maar we willen deze zondag de beweging mary's meals onder uw aandacht brengen. Deze zondag staan we éénmalig met fruit in de lobby. We hopen er te staan met : handperen, stoofperen, goudrenetten en handappels. Met het kopen van het fruit steunt u de kinderen die hierdoor het hele jaar één maaltijd op school krijgen. De volledige opbrengst gaat naar dat doel. Dat wij een zegen mogen zijn voor diegene die op ons pad komen.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Dick Bender is afgelopen dinsdag van het ziekenhuis in Alkmaar overgegaan naar Heliomare om daar verder te herstellen en te revalideren. Zijn adres is: Heliomare Revalidatie, Unit 3B kamer 18, Relweg 51, 1949 EC, Wijk aan Zee
 Dhr. Tjitse Offinga verblijft in  expertisecentrum revalidatie en behandeling in Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH)

AGENDA
Vanavond is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, Middenweg 168 te Heerhugowaard.
Aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is ds. Henco van Capelleveen uit Heerhugowaard.
Thema van de dienst is: ' Wees niet bezorgd '.
Muzikale medewerking wordt verleend Int. Kerk. koor ' Echo ' uit Hoorn, o.l.v. mw. Karin Tonkes,pianist is dhr. Hein Conijn organist is mw. Diny Kotterer.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma telnr. 5717401 of naar Sienie v.d. Horn telnr. 5716179 ,wij halen u graag op.
 
 
Zondag 10 november 2019 Zondag 10 november 2019

De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
Ds. Alex van Ligten uit SneekOrganist/pianist:
Mw. Leni Brinkman
M.m.v.:Mw. Saskia Balder doventolk

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor MAF (Mission Aviation Fellowship). MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Als er een ramp geweest is, vliegt MAF alles wat nodig is naar het gebied. Bijvoorbeeld eten, dekens, tenten en communicatiemiddelen. MAF neemt ook bijbels mee in het vliegtuig. En voor de mensen die niet kunnen lezen, neemt ze luisterbijbels mee, die werken op zonne-energie

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Dorpskerken

In de kindernevendienst wordt iedere week gecollecteerd voor Mary’s meals

Mary's meals:

Volgende week zondag is de collecte van de diaconie in de jeugddienst voor Mary's meals.
Tijdens de dienst zult u een informatief filmpje zien en na de dienst is in een zaal gelegenheid om de indrukwekkende film van mary's meals Child 31 te zien.
Wij hebben dit jaar geen groot project maar we willen deze zondag de beweging  Mary's meals onder uw aandacht brengen. Deze zondag staan we éénmalig met fruit in de lobby. We hopen er te staan met : handperen, stoofperen, goudrenetten en handappels. Met het kopen van het fruit steunt u de kinderen die hierdoor het hele jaar één maaltijd op school krijgen. De volledige opbrengst gaat naar dat doel.

Namens de diaconie, Rob de Visser

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Dick Bender is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar , voor herstel van een CVA.
 Dhr. Tjitse Offinga verblijft in  expertisecentrum revalidatie en behandeling in Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH). Mevr. M. Sloot verblijft nu in Revalidatiecentrum Alkmaar. Jupiterstraat 10. 1829 CA Oudorp.

Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Zondag 17 nov. 2019 is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, Middenweg 168 te Heerhugowaard.
Aanvang van de dienst 19.00 uur, 10 minuten voor aanvang van de dienst beginnen we met zingen.
Voorganger is ds. Henco van Capelleveen uit Heerhugowaard.
Thema van de dienst is: ' Wees niet bezorgd '.
Muzikale medewerking wordt verleend Int.Kerk.koor ' Echo ' uit Hoorn, o.l.v. mw. Karin Tonkes, pianist is dhr. Hein Conijn, organist is mw. Diny Kotterer.
Heeft u problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma telnr. 5717401 of naar Sienie v.d. Horn telnr. 5716179 ,wij halen u graag op.
 
de zangdienstcommissie.
 

ALGEMEEN
Vrijdag 15 november wordt er weer een maaltijd verzorgd in de Brink. De aanvang is 18.30 uur, inlooptijd vanaf 18.00 uur. U kunt zich voor de maaltijd opgeven op zondag 3 en 10 november, er liggen dan intekenlijsten in de koffiezaal. Zoals u van ons gewend bent vragen wij 5 euro voor de maaltijd, een drankje kost een euro, geld wat we over houden gaat naar een diaconaal goed doel. Wij gaan er weer alles aan doen om er een heel gezellige avond van te maken.
U bent van harte uitgenodigd, vriendelijk groet, de kookgroep.
 
 
Zondagsbrief 3 november 2019 Zondagsbrief 3 november 2019


2 gedachtenisdiensten (10 uur en 11.30 uur)


De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen; beide diensten

Organist/pianist:
Mw. Ina Terpstra; beide diensten

M.m.v.:
De cantorij o.l.v. Mw. Coby Moens ( alleen tweede dienst) en mw. Magdel Erasmus-van Rooyen dwarsfluit (alleen tweede dienst)
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor de Najaarszending: Onderwijs voor groeiende kerk in Zambia. In Zambia volgende de studenten aan de theologische faculteit in Lusaka kwalitatief goed theologisch onderwijs. Ze worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. Een aantal van de predikanten in opleiding is al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor € 2.450 krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Naast Zambiaanse docenten geeft ook een docentenechtpaar uit Nederland les: Thijs en Marike Blok. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Algemeen kerkenwerk

UIT DE GEMEENTE
 Mevr. Truus Harlaar is na haar operatie weer terug in Forum II.
Dhr. Tjitse Offinga is afgelopen week overgegaan van het ziekenhuis naar het revalidatiecentrum : expertisecentrum revalidatie en behandeling in Alkmaar. Het adres is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH)
 Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.

AGENDA
Vrijdag 15 november wordt er weer een maaltijd verzorgd in de Brink. De aanvang is 18.30 uur, inlooptijd vanaf 18.00 uur. U kunt zich voor de maaltijd opgeven op zondag 3 en 10 november, er liggen dan intekenlijsten in de koffiezaal. Zoals u van ons gewend bent vragen wij 5 euro voor de maaltijd, een drankje kost een euro, geld wat we over houden gaat naar een diaconaal goed doel. Wij gaan er weer alles aan doen om er een heel gezellige avond van te maken.
U bent van harte uitgenodigd, vriendelijk groet, de kookgroep.
 
Zondagsbrief 27 oktober 2019 Zondagsbrief 27 oktober 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Leden van de Taakgroep Vieren
Organist/pianist: Mw. Jeannette Zuidema
M.m.v.: Mw. Marjoke Berendsen, blokfluit
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Algemeen diaconaal werk. Met deze collecte wordt het plaatselijke diaconale werk van onze diaconie gefinancierd. Enkele voorbeelden hiervan zijn, het wijkwerk, de zomer- of kerstattenties, maar ook Schuldhulpverlening. Door de bezuinigingen op het armoedebeleid wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de diaconieën van de plaatselijke kerken. Gezamenlijk pakken de diaconieën het op en geven daar hulp waar het nodig is.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd en jongerenwerk.

De collecte in de Kindernevendienst is bestemd voor Mary’s meals.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Offinga verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Alkmaar. Een longontsteking verhinderde dat hij naar een revalidatiecentrum  zou gaan.
Dhr. Piet Mol is volop bezig met zijn kuur van bestralingen.  
Mw. Truus Harlaar is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Zij moest vrijdag een operatie aan haar been ondergaan.
Mw. M. Sloot ligt nog steeds in het ziekenhuis. Zij is herstellende van een ingrijpende operatie aan haar darmen (darmperforatie en het verwijderen van een kwaadaardig gezwel). Zij laat u allen hartelijk groeten en geeft aan dat de blijken van meeleven haar heel veel goed doen. Er wordt nu gezocht naar een revalidatieplek voor verder herstel. 
Wij wensen alle zieken thuis in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun mag zijn.
 
Zondagsbrief 20 oktober 2019 Zondagsbrief 20 oktober 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.
Voorganger: Ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Dhr.  Bob Nuis
   
   
     
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Stichting Present. Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Zo slaat Present slaat een brug tussen mensen die vrijwillig hulp willen geven en zij die hulp kunnen gebruiken. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt zij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst.

De collecte in de Kindernevendienst is bestemd voor Mary’s meals.

UIT DE GEMEENTE
Mw. Tineke Demmers mocht afgelopen week uit het ziekenhuis in Alkmaar weer naar huis terugkeren.
Mw. Leni Hoogvliet, is afgelopen week in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen door een val. Gelukkig niets gebroken en zij mocht deze week weer naar huis terug keren.
Dhr. Offinga, verblijft nog steeds in het ziekenhuis in Alkmaar. Voorzichtig wordt met revalidatie begonnen.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat ons meeleven hen tot steun mag zijn. 

ALGEMEEN
Samen voor Kenia Film 2019
Afgelopen zomer zijn de jongeren van Samen voor Kenia op reis geweest en zij willen graag laten zien hoe dat is geweest. Er is een film gemaakt met de reisavonturen en natuurlijk met beeldmateriaal van het opknappen van de Nursing School.
Daarom nodigen we iedereen uit om vandaag tijdens de koffie na de dienst naar ons filmisch reisverslag te komen kijken!