Taakgroep Vieren

Taakgroep Vieren
Welkom op deze pagina!

De taakgroep bestaat uit de beide predikanten, een diaken en enkele kerkleden.
De taakgroep Vieren denkt mee en doet (voor zover mogelijk) mee aan alle zaken die betrekking hebben op bijzondere vieringen. Bijvoorbeeld de Vespers in de Stille week en een of meer Taizévieringen, met of zonder predikant.
Verder onderhoudt ze het contact met andere werkgroepen die een taak hebben in de eredienst, zoals de bloemengroep en de cantorij.
In de 40-dagentijd zorgt de taakgroep ervoor dat de 14 staties opgehangen worden en later weer vervangen door een viertal andere kunstwerken. 
 
Bloemschikking Pinksteren Bloemschikking Pinksteren
 
lees meer »
 
Bloemschikking Hemelvaart Bloemschikking Hemelvaart
 
lees meer »
 
Bloemschikking bevestiging / afscheid Bloemschikking bevestiging / afscheidZondag 7 mei 2023
 
lees meer »
 
Noodkreet uit de bloemengroep! Noodkreet uit de bloemengroep!
Met spoed gezocht: Enthousiaste mensen die het leuk zouden vinden om 1x in de zoveel weken op zaterdag de bloemen te verzorgen voor in de dienst op zondag en zo af en toe mee te werken aan een liturgische schikking.


 
lees meer »
 
Pasen Pasen


 
lees meer »
 
Stille Zaterdag Stille Zaterdag


Onderweg naar Pasen.
 
lees meer »
 
Goede Vrijdag Goede Vrijdag


Onderweg naar Pasen.
 
lees meer »
 
Witte Donderdag Witte Donderdag


Onderweg naar Pasen.
 
lees meer »
 
Zesde Bloemschikking 40 dagentijd Zesde Bloemschikking 40 dagentijd


Onderweg naar Pasen.
 
lees meer »
 
Vijfde Bloemschikking 40 dagentijd Vijfde Bloemschikking 40 dagentijd


Onderweg naar Pasen.
 
lees meer »
 
Vierde Bloemschikking 40 dagentijd Vierde Bloemschikking 40 dagentijd


Onderweg naar Pasen.
 
lees meer »
 
Derde Bloemschikking 40 dagentijd Derde Bloemschikking 40 dagentijd


Onderweg naar Pasen.
 
lees meer »
 
Tweede Bloemschikking 40 dagentijd Tweede Bloemschikking 40 dagentijd


Onderweg naar Pasen.
 
lees meer »
 
Eerste Bloemschikking 40 dagentijd Eerste Bloemschikking 40 dagentijd


Onderweg naar Pasen.

Algemene uitleg 40 dagen schikking:

De kleur van de 40 dagenzondagen is paars. Het antependium, de stola en het kleed onder de schikking zijn dan ook in die kleur.
Paars is een kleur van inkeer, bezinning en boete. Van concentratie op de verhouding tussen hemel en aarde, God en mensen.
Op de tafel zien we vier kistjes staan, geschikt in een vierkant.
In het midden staat een kruis: het teken van lijden en opstanding van Jezus en het symbool van het christelijk geloof. Het kruis wordt ook gezien als de verbinding tussen hemel en aarde.
Gedurende de 40 dagen tijd wordt een kistje gevuld met symbolen van de lezing die die zondag gehouden wordt. Zo zijn wij onderweg naar Pasen.
 
lees meer »
 
Bloemschikking Bevestiging Bloemschikking Bevestiging


 
lees meer »
 
Bloemschikking Kerst Bloemschikking Kerst 
lees meer »
 
Bloemschikking vierde advent Bloemschikking vierde advent 
lees meer »
 
Bloemschikking derde advent Bloemschikking derde advent 
lees meer »
 
Bloemschikking tweede advent Bloemschikking tweede advent

 
lees meer »
 
Bloemschikking eerste advent Bloemschikking eerste advent
Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid: Hij komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid.
De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is.
In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de tafel.
Per zondag gaat het verhaal over een van deze vrouwen, een van deze dragers.
De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.
De basis van de schikking symboliseert de tafel, waar elke week iets aan veranderd en toegevoegd wordt. De kinderen van de kindernevendienst voegen daar tijdens de diensten hun eigen symbool aan toe.

 
lees meer »
 
Bloemschikking Gedachteniszondag Bloemschikking Gedachteniszondag
 
lees meer »
 
Bloemschikking Vredeszondag Bloemschikking Vredeszondag


 
lees meer »
 
Bloemschikking Startzondag Bloemschikking Startzondag

 
lees meer »
 
Bloemschikking Pinksteren Bloemschikking Pinksteren

 
lees meer »
 
Bloemschikking Hemelvaart Bloemschikking Hemelvaart

 
lees meer »
 
Bloemschikking Pasen Bloemschikking Pasen

Pasen 2022
lees meer »