Heeft u vragen?

Heeft u vragen?

Vragen
Voor informatie die u niet op deze site vindt, kunt u terecht bij de redactieleden door een mail te sturen naar:
info@pkn-heerhugowaard.nl
Wij zorgen ervoor dat uw vragen, suggesties en andere bijdragen bij de juiste mensen terecht komen.

Predikanten
Voor meer informatie over de predikanten klikt u hier.


Post:
Schriftelijke correspondentie kunt u sturen naar:
Protestantse gemeente te Heerhugowaard
Postbus 54
1700 AB  HEERHUGOWAARD

Scribaat:
ad interim: mevr. D. Kotterer
scribapgheerhugowaard@gmail.com


Kerkblad Op Weg - redactieadres:
Mevrouw T. Eising
Jac. van Maerlantlaan 86
1702 GR  Heerhugowaard
Tel.nr.: 072 571 97 54
e-mail: opweg.hhw@gmail.com

Kerkblad Op Weg - bezorging:
Mw. J. Klercq
Erasmussingel 4a
1702 ER  Heerhugowaard
tel. 072-5716056
e-mail: adm-opweg@outlook.com

Routebeschrijving
De Ontmoetingskerk staat aan de Middenweg 168 in Heerhugowaard.

Plan uw route

 

 
Auteursrechten

Auteursrechten
Bij het achterhalen van de rechthebbenden en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van tekst- en beeldmateriaal is de grootste zorgvuldigheid betracht. Mocht u echter menen dat uw recht niet is gehonoreerd, dan vragen wij u dit kenbaar te maken via info@pkn-heerhugowaard.nl