Dopen

Dopen
Van harte gelukgewenst met de geboorte van uw zoon of dochter. 
Als u  er over denkt om uw kindje te laten dopen, dan neemt u hierover contact op met de predikant van uw wijk:
Ds. Henco van Capelleveen: 072 57 439 90

Samen kan er naar een geschikte datum worden gezocht. Het is niet noodzakelijk dat ouders openbare belijdenis hebben afgelegd. Wel wil de kerkenraad dat de doopouders deelnemen aan doopcatechese, voorafgaande aan de bediening van de doop. Mede hierdoor is het belangrijk dat u tijdig contact met een van de predikanten opneemt.

U krijgt een boekje over dopen toegestuurd en er wordt een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek met de predikant. U wordt daarna ook uitgenodigd voor een voorgesprek (circa 10 dagen voor de doop) met andere doopouders en de predikant.

Met de doop van hun kinderen spreken ouders uit dat zij deel uitmaken van de kerkelijke gemeenschap. De doop is dus geen 'service' van de kerk. De doop aan volwassenen kan worden bediend na het afleggen van de openbare geloofsbelijdenis.
terug