WELKOM WELKOMOPEK staat voor: Oud Papier En Karton

Al meer dan 50 (!) jaar wordt er oud papier en karton door OPEK opgehaald. Dit wordt georganiseerd vanuit de Protestante gemeente te Heerhugowaard. De 'Ontmoetingskerk' aan de Middenweg 168 is de thuisbasis van deze kerkelijke gemeente.

Het geld, dat door de opbrengst van het oud papier binnenkomt, wordt besteed aan onder andere: huisvesting van de voedselbank Heerhugowaard, onderhoud gebouwen en Kerk in Actie.

De (burgerlijke) Gemeente Heerhugowaard verstrekt voor iedere opgehaalde kilo papier subsidie.Wilt u meer weten over OPEK, zijn geschiedenis, meedoen en ophaalschema klik dan op één van de links.

->  ophaalschema
->  geschiedenis
->  spelregels - Wat wel en wat niet meegeven?


 
terug