Welkom bij het College van Kerkrentmeesters (CvK)

Welkom bij het College van Kerkrentmeesters (CvK)
Dit college heeft het beheer over de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. Hieronder vallen allerlei zaken die verband houden met mensen, middelen (financiën) en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. 
lees meer »
 
Het kan weer! Het kan weer!

Vanaf zondag 30 augustus 2020 gaat de Ontmoetingskerk weer voor u open!
Natuurlijk moeten ook wij ons in deze tijd aan een aantal regels houden, lees deze in de brief, die u via deze 'LINK' kunt lezen en/of downloaden.
Er is een stukje toegevoegd m.b.t. gebruik garderobe en kinderdiensten.
 
Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij – en wie niet?

Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij – en wie niet?
Op de website van de PKN staat een prachtig artikel onder de titel: 
"Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij - en wie niet?", geschreven door Prof.dr. L.J. Koffeman, emeritus hoogleraar PThu.
Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij – en wie niet?