Welkom bij het College van Kerkrentmeesters (CvK)

Welkom bij het College van Kerkrentmeesters (CvK)
Dit college heeft het beheer over de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente. Hieronder vallen allerlei zaken die verband houden met mensen, middelen (financiën) en gebouwen van onze gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. 
lees meer »
 
Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Doopsteen Exoduskerk

lees meer »
 
Wijziging Reglement Begraafplaatsen Wijziging Reglement Begraafplaatsen


1e Wijziging op het

REGLEMENT VOOR HET BEHEER VAN DE
BEGRAAFPLAATSEN VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE TE HEERHUGOWAARD

Artikel 11, lid 2 wordt als volgt gewijzigd:
“2.       Op de overige dagen zijn de tijden van begraven en het
            bezorgen van as:
             - op werkdagen van 10:00 tot 16:00 uur
             - op zaterdagen van 10:00 tot 15:00 uur.
            Het College van Kerkrentmeesters kan in bijzondere
             gevallen hiervan afwijken.”

Deze wijziging treedt in werking op 2 oktober 2019.

Aldus vastgesteld op 1 oktober 2019.
Namens de Protestantse gemeente te Heerhugowaard,
Het college van kerkrentmeesters:

P.W. Mol                                                        , voorzitter

H. Jonkvorst                                                   , secretarisZie voor het gewijgde reglement pagina:
ORGANISATIE > DOWNLOADS ORGANISATIE
 
Rekeningwijziging

Rekeningwijziging
Enige tijd geleden is het banknummer van de Protestantse Gemeente te Heerhugowaard gewijzigd. Hierover is bericht in ‘Op Weg’.

We constateren dat nog veel gemeenteleden hun periodieke bijdragen en/of giften overmaken op de oude bankrekening met nummer: NL73FVLB0699745160. Tot nu toe worden deze bedragen automatisch doorgesluisd naar het nieuwe rekeningnummer.
Deze service van de bank eindigt per 1 december 2019.

Wij vragen u dan ook om het rekeningnummer in uw bankadministratie zo spoedig mogelijk te wijzigen.
Het nieuwe nummer is NL81RABO0373721749

Bij voorbaat onze dank
Piet Jacob Olie (bijdrage administrateur CvK)
Gerard Alders (penningmeester CvK)
 
Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij – en wie niet?

Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij – en wie niet?
Op de website van de PKN staat een prachtig artikel onder de titel: 
"Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij - en wie niet?", geschreven door Prof.dr. L.J. Koffeman, emeritus hoogleraar PThu.
Leden, gastleden en vrienden. Wie horen erbij – en wie niet?
 
"Nieuws van het College van Kerkrentmeesters"

"Nieuws van het College van Kerkrentmeesters"
Op een inlegvel, behorende bij het nummer van "Op Weg" van oktober treft u informatie aan over het bijdragen aan de actie "Solidariteitskas". 
Heeft u het inlegvel niet ontvangen of is het zoek geraakt, neem dan even contact op met het secretariaat van het CvK via e-mail: of  tel.: 072-8883394 of kijk op pagina:
'ORGANISATIE > DOWNLOADS ORGANISATIE'

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Henk Jonkvorst, secretaris.
 
Kerk zijn we samen

Kerk zijn we samen
lees meer »