Menu uitleg

Menu uitleg

De taakomschrijving van het College van Kerkrentmeesters is zeer uitgebreid en het is dan ook niet vreemd dart dit ook geldt voor dit menu onderdeel, het bevat o.a. de volgende submenu's:

  • Kerkelijk Bureau
  • Begraafplaatsen
  • Financiën

 
Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters

Deze pagina dient nog ingevuld te worden met een welkom
 

 
Samen kerk zijn in 2019 en in de toekomst.

Samen kerk zijn in 2019 en in de toekomst.

Samen met onze predikanten en onze vele vrijwilligers willen wij zoveel mogelijk gemeenteleden en belangstellenden in onze kerken ontvangen en inspireren.

lees meer »
 
Rommelmarkt

Rommelmarkt

Daar zijn we weer!! (en met een nieuwtje…)
 

lees meer »
 
Solidariteitskas 2018

Solidariteitskas 2018

Bij het september-nummer van Op Weg heeft een inlegvel gezeten met bovenstaande titel.
Wij hebben u gevraagd om een bijdrage voor deze jaarlijkse actie. Een actie die er op gericht is om diverse kerkgemeenschappen binnen de PKN te helpen, zodat zij vitaal kunnen blijven. Men noemt dit onderdeel “Steunfonds”.

lees meer »