De geschiedenis van de Protestantse gemeente Heerhugowaard De geschiedenis van de Protestantse gemeente Heerhugowaard

In dit gedeelte van de site kunt u veel lezen over de ontstaansgeschiedenis van onze Protestantse gemeente. Onze huidige gemeente is ontstaan uit samenvoeging van Hervormd en Gereformeerd; sinds 2010 zijn wij een gefuseerde Protestantse gemeente.

Juist door deze fusie is de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente zo ontzettend rijk aan verhalen, namen, gebeurtenissen en wetenswaardigheden; dit kan onmogelijk door 1 iemand, op 1 moment worden opgetekend. De bijdrage die u onderstaand kunt lezen behelst in eerste instantie daarom voornamelijk de geschiedenis vanuit Hervormd oogpunt. De andere aspecten van onze brede ontstaansgeschiedenis - de geschiedenis van de voormalige Gereformeerde gemeente en de kerk in Veenhuizen - verdienen uiteraard ook een plek op deze pagina!

Aan de volgorde van publicering ligt slechts willekeur ten grondslag. De geschiedenis van de Hervormde gemeente is als eerste klaar, vandaar dat deze als eerste op deze plek te lezen is. Aan de optekening van de rest van de verhalende geschiedenis van onze gemeente wordt hard gewerkt en wanneer deze gereed is krijgt hij uiteraard ook een mooie plek op deze pagina, zodat u een compleet en volledig overzicht heeft van alle wetenswaardigheden uit onze rijke historie!

Veel leesplezier!
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben; mailt u gerust !

 
"Geloven in de polder ..." "Geloven in de polder ..."

"DE GESCHIEDENIS VAN DE PKN IN HHW - 2 KERKEN SAMEN OP WEG NAAR 1 GEMEENTE."

De Periode van 1866 tot …..:
 
Op 02-03-1866 wordt er een commissie gevormd om te komen tot de stichting van een zelfstandig kerkelijke gemeente. Reeds eerder heeft men de grond voor de bouw van een kerk aangekocht. In 1870 is de vorming van de zelfstandig Nederduitsche/Nederlandsche Hervormde Gemeente te Heer Hugowaard een feit.
[ Tot ver in de 20e eeuw zullen beide namen afwisselend en naast elkaar worden gebruikt.]

lees meer »
 
“HET OUDSTE KERKJE VAN HEERHUGOWAARD …” “HET OUDSTE KERKJE VAN HEERHUGOWAARD …”


Het  Exterieur: 

In diverse perioden van de geschiedenis leeft er bij de mens een onbestemd verlangen naar vroeger tijden. Vol bewondering ziet men dan weer naar hetgeen onze voorouders hebben gepresteerd. Vaak gaat men dan zelfs terug naar de oude Grieken en Romeinen.
 
Ook in de 19e eeuw is er zo’n hang naar het verleden geweest. In een dergelijke periode is door Pieter Ruiter uit Winkel in de 2e helft van deze eeuw deze kerk gebouwd. Het ontwerp is van de architecten J. de Haan en H.G. Gallay uit Amsterdam. Dezelfde Pieter Ruiter is ook de bouwer van de in 1964 gesloopte oude Dionysuskerk in HHW.

lees meer »
 
Geschiedenis Kerk Veenhuizen Geschiedenis Kerk Veenhuizen

Kerk
Op een kaart van Hollands Noorderkwartier uit 1288 staat bij Veenhuizen een kerk aangegeven. Er zijn paalresten gevonden van een dertiende eeuws kerkje.
Rond 1460 is een tufstenen kerkje gebouwd met een houten toren. Aanvankelijk was het een Katholieke kerk die aan de H. Dionysius was gewijd. Na de reformatie werd het een Protestantse kerk behorend bij de Gereformeerde gemeente Oude Niedorp,
Zijdewind en Veenhuizen. In 1862 is een nieuwe kerk gebouwd, die in 1965 is afgebroken. De huidige kerk - een ontwerp van Klaas Nap - is in 1965 gebouwd. Het kerkgebouwtje is in 2005 grondig opgeknapt en heeft daarbij nieuwe leien op het dak gekregen. De aanbouw, waarin het beeld van Brederode ligt, moet nog opgeknapt worden. Gehoopt wordt dat in 2008 met de renovatie daarvan begonnen kan worden.

 

lees meer »
 
Opgraving

Opgraving

In de week van 18 t/m 23 april en van 24 t/m 26 mei 2016 heeft een opgraving plaatsgevonden van de grafkelder in Veenhuizen binnen de gemeente Heerhugowaard.

Hieronder volgt een verslag van Tina van Breugel

lees meer »