Predikanten in Heerhugowaard Predikanten in Heerhugowaard

In de loop der jaren hebben heel wat predikanten hun weg gevonden naar Heerhugowaard. Hieronder vindt u een opsomming van namen van predikanten in de Hervormde gemeente, de Gereformeerde kerk en de Protestantse gemeente. 
Klik op onderstaande knop voor de overzichtslijst:

 
De geschiedenis van de Protestantse gemeente Heerhugowaard De geschiedenis van de Protestantse gemeente Heerhugowaard
In dit gedeelte van de site kunt u veel lezen over de ontstaansgeschiedenis van onze Protestantse gemeente. Onze huidige gemeente is ontstaan uit samenvoeging van Hervormd en Gereformeerd; sinds 2010 zijn wij een gefuseerde Protestantse gemeente.
 
lees meer »
 
"Geloven in de polder ..." "Geloven in de polder ..."

"DE GESCHIEDENIS VAN DE PKN IN HHW - 2 KERKEN SAMEN OP WEG NAAR 1 GEMEENTE."

lees meer »
 
Beknopte geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard tot 2020

Beknopte geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard tot 2020
Ontstaan.
24 februari 1888 is de officiële stichtingsdatum van de gereformeerde kerk H.H.W.
Na de Doleantie is dit de definitieve breuk met de Hervormde kerk.
Omdat de kerk niet in staat is om zelf een predikant te bekostigen wordt er samen met Sint Pancras een predikant beroepen. Deze samenwerking duurt tot 1942.
lees meer »
 
De dominee gaat pardoes kopje onder

De dominee gaat pardoes kopje onder
'De dominee gaat pardoes kopje onder' en 'Dolerenden naar de Stationsweg', twee krantenartikelen uit de Alkmaarsche Courant, die een stukje geschiedenis zijn van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.
De beide krantenartikels zijn aangeleverd door dhr. J.P Harlaar
    Klik op de kerk om het artikel te
    downloaden!
 
Informatie over de Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard

Informatie over de Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard
Website GereformeerdeKerken.info
Landelijk bestaat er sinds meerdere jaren een website onder bovenvermelde naam. Sinds kort, juli 2019, is hieraan toegevoegd informatie van de voormalige Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard.
Via onderstaande link kunt u direct het geschrevene over de Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard bereiken. Voorts treft u op die website nog veel meer informatie aan. Zeker de moeite waard om de historie eens te bekijken.
https://gereformeerdekerken.info/2019/07/27/de-gereformeerde-kerk-te-heerhugowaard/

Mocht u onjuistheden tegenkomen, dan kunt u eventuele correctie sturen naar het redactieteam, zijnde: gerard.jan.kok@gmail.com

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Petra A.Visser, secretaris. 
 
 
“HET OUDSTE KERKJE VAN HEERHUGOWAARD …” “HET OUDSTE KERKJE VAN HEERHUGOWAARD …”

Het  Exterieur: 

In diverse perioden van de geschiedenis leeft er bij de mens een onbestemd verlangen naar vroeger tijden. Vol bewondering ziet men dan weer naar hetgeen onze voorouders hebben gepresteerd. Vaak gaat men dan zelfs terug naar de oude Grieken en Romeinen.
 
lees meer »
 
Geschiedenis Veenhuizerkerk Geschiedenis Veenhuizerkerk
Kerk
Op een kaart van Hollands Noorderkwartier uit 1288 staat bij Veenhuizen een kerk aangegeven. Er zijn paalresten gevonden van een dertiende eeuws kerkje.
 
lees meer »
 
Praalgraf Veenhuizen

Praalgraf Veenhuizen
Een verwijzing naar de website van het praalgraf Veenhuizen mag hier zeker niet ontbreken!
Zie: praalgrafveenhuizen.nl/
 
Opgraving

Opgraving
In de week van 18 t/m 23 april en van 24 t/m 26 mei 2016 heeft een opgraving plaatsgevonden van de grafkelder in Veenhuizen binnen de gemeente Heerhugowaard.

Hieronder volgt een verslag van Tina van Breugel
lees meer »