Algemene informatie

Algemene informatie

Op 11 februari 2010 zijn de Gereformeerde kerk Heerhugowaard en de Hervormde gemeente Heerhugowaard-Veenhuizen middels een fusie aan elkaar toevertrouwd en vormen zij de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.
 

lees meer »
 
Jaarrooster Kerkdiensten 2018

Jaarrooster Kerkdiensten 2018

Het kerkdienstenrooster voor 2018 vindt u in het submenu:
'Downloads Op Zondag'.

 
Artikel van de maand

Artikel van de maand

Wellicht is het u wel eens opgevallen: De blauwe krat met houdbare levensmiddelen in de hal van De Brink. Hierin kunt u elke zondagmorgen het artikel van de maand kwijt. Alle ingezamelde producten gaan naar de gezinnen die noodgedwongen bij de Voedselbank moeten aankloppen. 

Het artikel van de maand december is:
Vlees-, kip– of champignonragout

 
De Cantorij

De Cantorij

Onder leiding van de cantor Coby Moens en pianiste Ina Terpstra studeren wij liederen in voor gewone en bijzondere kerkdiensten. Op o.a. hoogtijdagen zoals Kerst, Pasen, Pinksteren en op de Gedachteniszondag (eerste zondag in november) vormt de cantorij een belangrijk onderdeel van de viering.

 

lees meer »
 
Liturgieën

Liturgieën

Onder het sub-menu 'Downloads op Zondag' is een liturgie van de komende zondag te downloaden. Vanwege de auteursrechten hebben wij de muzieknotatie en de teksten van de liederen verwijderd. Ook privacy gegevens zoals namen van gemeenteleden hebben wij, indien er geen toestemming is verleend, verwijderd.

 
Kerkdiensten luisteren

Kerkdiensten luisteren

U kunt de kerkdiensten rechtstreeks meeluisteren of later afluisteren via www.Kerkomroep.nl
Door te klikken op de volgende link komt u rechtstreeks op de goede site:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763

Ook kunt u hier eerdere diensten downloaden en bewaren op uw computer.

 
OPPASDIENST

OPPASDIENST

We willen tijdens de zondagse kerkdiensten ook mensen met jonge kinderen in de gelegenheid stellen om de dienst bij te wonen. Daarom is er een groep vrijwilligers beschikbaar die op de kinderen van 0-4 jaar past. Er zullen altijd twee mensen aanwezig zijn. Zie ook pagina:
Organisatie> Jeugdwerk> Oppasdienst

 
Werkgroep Kindernevendienst Werkgroep Kindernevendienst

Missie: “Geïnspireerd en verbonden door Gods woord stellen wij de ander centraal”. De kindernevendiensten (verder aangeduid met KND) worden gehouden tijdens de ochtenddiensten. Het doel van de KND is de kinderen in hun eigen taal vertrouwd te maken met de Bijbelse verhalen en het vieren in en met de gemeente.

lees meer »