Diaconale projecten 2023 Diaconale projecten 2023
Voor 2023 heeft de diaconie gekozen voor een buitenlands- en binnenlands project. We vinden het belangrijk om voor beide aandacht te vragen omdat onze hulp overal nodig is.

In 2023 zullen we de projecten van Stichting Hoop voor Albanië actief ondersteunen. Met veel liefde en vanuit geloof zijn vele vrijwilligers actief om te zorgen voor de meest kwetsbare mensen in Albanië. Door te investeren en te helpen met huisvesting, scholing, opvang, kerk en voeding. Onze steun is hard nodig en zullen we dan ook met veel enthousiaste gaan inzetten.
 

Tevens zullen we uw aandacht vragen voor diverse binnenlandse projecten. Kwetsbare mensen die onze hulp hard nodig hebben en onderdeel zijn van onze eigen samenleving. Omzien naar elkaar betekent dan niet alleen financiële ondersteuning maar ook er echt voor die ander zijn en waarbij diaconie een belangrijk onderdeel is van het kerk zijn, een verbindende factor is en de gemeente dit met elkaar omarmt en draagt.
De diaconale projecten zullen als een rode draad door het jaar heen lopen. Naast het ophalen van geld met collectes en acties is het doel om u als gemeente actief te informeren en te betrekken.
Om zo bewust te zijn van de hulp die mensen nodig hebben en we samen als gemeente er voor de ander kunnen zijn. Ieder op zijn eigen manier en van jong tot oud.
Dat is de drijfveer en de kracht waar een project op draait. Om zo ‘kerk te zijn’ en door geloof, hoop en liefde verbonden te zijn. We kijken er uit om dit samen met u te realiseren.

Namens de diaconie
Alexander Obbink
 
 
Samen voor Kenia

Samen voor Kenia
Goed nieuws uit Kenia

Onze Gemeente heeft al vele jaren een goede band met Kenia. Dat begon met het diaconale project voor het weeshuis Talitha Kum, waar we nog steeds een warme band mee hebben. De afgelopen jaren zijn er vanuit Samen voor Kenia meerdere projectenreizen voor jongeren en volwassenen georganiseerd en is er een sterke band ontstaan met drie Keniaanse priesters.

Samen voor Kenia Projecten
  • Waterproject in Ilmotiook Kenia, 2015
  • Schoolproject in Sakutiek Kenia, 2017/2018
  • Verpleegkundigenopleiding bij Sint Joseph Hospitaal in Kilgoris, 2019
In oktober 2023 gaat een groep van 24 volwassenen uit Heerhugowaard naar Kenia. Zij hebben tijdens het project geld ingezameld om een school en twee lerarenhuisjes te bouwen in Simba, Kenia. Zondag 1 oktober 2023 is de uitzwaaidienst met medewerking van het Jambokoor. U bent van harte welkom.

Voor meer info over de mooie projecten en de groepsreizen: www.samenvoorkenia.com

en ook: https://www.youtube.com/watch?v=vfi58Zfu7Ww

Namens SamenvoorKenia,  Pieter Bijl  (pt.bijl@gmail.com)
 
 
Jambokoor Jambokoor
Jambokoor in de Ontmoetingskerk te Heerhugowaard.


klik op de foto voor de vergroting.

Zondag 1 oktober aanstaande zal het Jambokoor een viering verzorgen in de Ontmoetingskerk te Heerhugowaard.
Het ruim 55 leden tellende Jambokoor, waarvan de meeste leden uit West-Friesland komen, zingt met veel enthousiasme  Afrikaanse liederen.
Het koor komt uit Zuidermeer en is een begrip in West-Friesland: een Hollands koor dat Afrikaanse liederen zingt!
De teksten en melodieën komen uit verschillende Afrikaanse landen en bevatten verschillende  talen en dialecten.
Het is ruim 30 jaar geleden “ontstaan” toen men in Zuidermeer een herdenkingsdienst hield voor de in Uganda vermoorde priester Kees Spil die uit Zuidermeer kwam.
Men zong toen een paar Afrikaanse liederen. Daar kwamen zo veel enthousiaste reacties op dat men besloot een koor op te richten dat uitsluitend in Afrikaanse talen en dialecten zingt; en met groot succes!
De doelstelling is dan ook: de vreugde en warmte die zo essentieel is bij Afrikaanse muziek  binnenbrengen tijdens vieringen en concerten.
Ten eerste door de muziek maar ook door dans en bewegen, want  meeklappen en meebewegen van de toehoorders is geoorloofd! Zo ontstaat een unieke sfeer, bruisend, vol ritme en soms ontroerend.

Dit meemaken is een echte belevenis! Velen hebben dat al ontdekt in de afgelopen jaren.

De muzikale leiding van het Jambokoor is in handen van Teun Steur.
De viering begint om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk.
U bent van harte uitgenodigd!