Schuldhulpmaatje

Schuldhulpmaatje
Zelf ben ik eind 2013 schuldhulpmaatje geworden en heb dus al een ruime ervaring met dit mooie werk. De hulpvragers zijn heel divers en komen bij ons binnen uit verschillende invalshoeken. Belangrijke aanbrengers zijn MET Welzijn, Haltewerk, de Voedselbank, Woningbouwvereniging. Ook komen veel hulpvragers rechtstreeks binnen via onze website uitdeschulden.nu.
Over het soort hulpvragers put ik uit mijn eigen ervaring. Meestal zijn het mensen die door een paar tegenslagen tegelijkertijd niet meer helder kunnen denken, eigenlijk een beetje overspannen zijn, waardoor ze hun zaakjes niet meer op een rij hebben en ook niet meer goed kunnen communiceren met instanties. Het zijn ook mensen met goeie banen, maar vaker zijn het mensen met minder kansen in onze toch al ingewikkelde maatschappij. We hebben helaas niet allemaal dezelfde kansen of geluk in het leven.
Mijn voldoening haal ik uit het feit dat wij maatjes heel snel van betekenis zijn voor de hulpvragers, snel de boel op een rij zetten, duidelijkheid scheppen bij instanties en schuldeisers, waardoor er rust komt om tot oplossingen te komen. 
Wat ik daarnaast geleerd heb door dit werk is dat er nooit sprake is van eigen schuld van de hulpvrager. Ja, er worden wel fouten gemaakt, maar dat is niet moedwillig, wel door onkunde of onmacht.
Begrijp me niet verkeerd, wij maatjes zijn geen makke schapen die alle situaties voor lief nemen, nee, wij zijn streng waar nodig, want het moet een eerlijk verhaal zijn waarin we kunnen geloven. Dan pas gaan we er helemaal voor.
Door de nood geboren ben ik sinds 1 januari coördinator geworden, omdat mijn voorgangers door drukke banen moesten stoppen. Ik stuur nu 11 maatjes aan. Omdat we aan het groeien zijn, zijn er 4 nieuwe maatjes in opleiding die vanaf april inzetbaar zullen zijn. Wellicht kunnen we later in het jaar nog een paar nieuwe maatjes gebruiken.

Henk Hiemstra, coördinator Schuldhulpmaatje Heerhugowaard 
Tel. 06-11680700
shm.heerhugowaard@gmail.com
terug