1e zondag 40 dagentijd 1e zondag 40 dagentijd

Uitleg liturgische schikking 18 februari, 1e zondag 40 dagentijd.

Lezing Marcus 1: 12-15 Jezus in de woestijn.

Jezus is op weg in de woestijn. Er is een pad van droog zand en stenen. De
hedera op de tunnel getuigt van Gods trouw, het mos getuigt van zijn
liefde. De bogen herinneren ook aan de (regen)boog uit het verhaal Genesis
9: 8-15; een teken van Verbond tussen God en de aarde. Het kleed op tafel
is paars: kleur van bezinning en voorbereiding.
Verder staat er op de tafel een rode roos als teken van de herbevestiging
van Alexander Obbink als diaken. Zo zeggen wij : Wat goed dat jij er bent”.
Rood is de kleur van de ambtsdragers en de roos betekent geheimhouding:
sub rosa betekent ook “in vertrouwen”

Meditatieve tekst (Marijke de Bruijne):
Veertig dagen nog tot Pasen
soms een tocht door de woestijn
om te leren en te vragen
hoe je duister kunt verjagen
om met Pasen klaar te zijn.
Veertig dagen, weken, jaren
wachten, weten en ervaren
dat iets nieuws, verandering
met vreugd’ en moeite samenging.

 

 
terug