Actie kerkbalans

Actie kerkbalans

Om toch te kunnen beschikken over de benodigde financiële middelen zijn de kerken volledig afhankelijk van hun leden.
De vrijwillige bijdragen van gemeenteleden voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans is daarom een zeer belangrijke inkomstenbron voor onze gemeente.

In januari wordt aan de gemeenteleden, ouder dan 18 jaar, een envelop en folder uitgereikt. In de folder staat een uitleg over de financiële situatie van onze gemeente en in de envelop een formulier waarop u de bijdrage voor het nieuwe jaar kunt invullen. Van gemeenteleden wordt dan gevraagd een financiële bijdrage te leveren, gebaseerd op draagkracht en vrijwilligheid.

De administratie van de kerkelijke bijdragen wordt verzorgd door de heer P.J. Olie, tel.nr. 072-5716493 email: cvkakbpghhw@gmail.com

Bankrekening voor Actie Kerkbalans is

NL81RABO0373721749 t.n.v. Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Voorkeur betaalwijze is een automatische incasso.

terug