Activiteiten

Activiteiten
De filmavond is doorgaans op vrijdag en wordt aangekondigd op deze website, het kerkblad en in plaatselijke en regionale kranten. De entreeprijs (2019: € 5,-) is inclusief koffie en thee. Ons streven is om na elke film een gesprek van uiterlijk een half uur te houden. Op deze manier bieden we een mogelijkheid om ons gezamenlijk te bezinnen op de inhoud van de film.

De Preek van de Leek
De Preek van de Leek is een bijzondere kerkdienst waarin een leek voorgaat.
Deze activiteit is ontstaan in Amsterdam. Het idee erachter is dat niet alleen predikanten goed zijn in het brengen van een interessant verhaal, maar dat er ook buiten de kerk mensen zijn zoals politici, opiniemakers, bestuurders, columnisten die iets te zeggen hebben wat mensen aanspreekt. Wij willen graag deze mensen de mogelijkheid bieden om een keer het spreekgestoelte te ‘beklimmen’ in de Ontmoetingskerk en een echte preek te houden. De leek krijgt de gelegenheid om, in samenwerking met onze Taakgroep, de verschillende onderdelen van de kerkdienst naar eigen inzicht in te vullen.

In de kerk gaat altijd de Bijbel open. Daarom wordt de leek gevraagd om vanuit een Bijbeltekst zijn verhaal te doen. Zo wordt het een preek.

Leeskring ‘Zin voor Zin’
Boeken bevatten een bron van levenswijsheid en verbeelding. Wie graag leest, vindt het heerlijk om met het lezen van een boek helemaal in een andere wereld te duiken! Vanuit deze beleving ontstaat vaak de zin om met anderen van gedachten te wisselen over een boek. Daarom hebben wij de leeskring ‘Zin voor Zin’ opgericht.

We komen eens in de 6 tot 8 weken op wisselende dagen bij elkaar voor de boekbespreking.
De boeken worden aangekondigd in het kerkblad of op de website. Iedereen die mee wil praten over het boek mag aanschuiven. In de praktijk is er altijd een vaste kerngroep aanwezig.  Het boek wordt bij toerbeurt door iemand van de leeskring ingeleid. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Muziekavond ‘Zin in Muziek’
We hebben verschillende activiteiten georganiseerd die eenmalig waren en die mogelijk nog eens worden herhaald of uitgebreid: Maal met een Verhaal, Kerststallententoonstelling, open kerk en rondleidingen.
 
terug