Vacature Vacature


De Protestantse gemeente te Heerhugowaard
komt graag op korte termijn in contact met
een ambulant predikant
en/of een jeugdwerker
die een deel van de vacature wil invullen
er is 16 uur per week beschikbaar

Vanwege het vertrek van een van de twee predikanten hebben we
vanaf 12 maart tijdelijk hulp nodig bij het jeugdwerk en het pastoraat.
 
  1. Er is een enthousiast team die helpt bij de maandelijkse ‘Ankerdiensten’. Dit zijn andersoortige diensten: themagericht, interactief, ernieuwend en met inbreng van jong en oud. De voorbereidingsgroep kan de nodige, o.a. theologische, ondersteuning gebruiken. Het zou fijn zijn als je daarnaast voorganger wilt zijn in deze diensten.
 
  1. We vinden het belangrijk dat een groep jonge mensen die recent belijdenis deed verder wordt begeleid.
 
  1. Naast het ‘gewone’ pastoraat zou tot je taken ook horen dat je helpt bij het opzetten an een pastoraal jeugdteam om de jongere generaties (tot ca. 45 jaar) een eigen ‘wijkteam’ te kunnen bieden. De plannen liggen er al, maar de taakgroep Jeugdwerk kan het niet alleen.
    Deze wijkgroep heeft als doel het contact met de jeugd en
    jongeren (verder) tot stand te brengen en te onderhouden.
Als bovenstaande uitdaging je aanspreekt,
willen we graag met je kennismaken
en de mogelijkheden bespreken!


Kijk voor meer info over onze gemeente op:
www.pkn-heerhugowaard.nl
 of bel met de voorzitter van de kerkenraad,
mw. Diny Kotterer-Horst, tel.nr. 06 229 63 712.
Mailen kan ook: scribapgheerhugowaard@gmail.com


 
terug