Afscheidsdiensten Afscheidsdiensten

Wat verdrietig dat u als nabestaande deze site bezoekt. Gecondoleerd met het overlijden van uw dierbare.

Om u wegwijs te maken in de mogelijkheden die de Ontmoetingskerk en De Brink bieden rond afscheid nemen, zetten we wat informatie voor u op een rijtje.

Allereerst neemt u contact op met het aanspreekpunt voor uitvaarten, om te kijken of de door u gewenste datum schikt in de agenda van de kerk.
U kunt hiervoor contact opnemen met:
Debora Molenaar
tel.nr.: 06 28 80 34 21 

Een van de ruimtes in De Brink kan ingericht worden als opbaar- c.q. familiekamer bij een condoleance. 
Als u voor de condoleance gebruik wenst te maken van De Brink neemt u contact op met:
Dhr. J. Brinkman
tel.nr.: 06 12 72 07 59
b.g.g.: Dhr. T. Giezen
tel.nr.: 072 57 130 97 of 06 21 80 30 11

e-mail: debrinkhhw@gmail.com

Het is belangrijk dat u de datum van de afscheidsdienst overlegt met de predikant van de wijk waar de overledene woonde.
U kunt bellen met:
Ds. Henco van Capelleveen
tel.: 072 57 439 90
 
De predikant zal met u het familiegesprek voeren en in overleg met u de afscheidsplechtigheid invullen. Ook als het afscheid niet in de kerk plaatsvindt, kunt u een beroep doen op een van onze predikanten. 
Achter de Ontmoetingskerk begraven worden, behoort tot de mogelijkheden. Vanzelfsprekend is het desgewenst mogelijk om de overledene vanuit de kerk naar een crematorium of naar een algemene begraafplaats te brengen.

De Ontmoetingskerk en De Brink beschikken over moderne middelen voor audio en visuele presentaties, ook tijdens afscheidsplechtigheden en condoleances. Via onderstaande knop komt u bij een brief die hierover meer informatie geeft.Aan het gebruik van de kerk, de apparatuur, de inzet van de kosters en anderen zijn natuurlijk kosten verbonden.
De tarieven kunt u downloaden door op onderstaande knop te klikken.Voor meer informatie en tarieven klikt u hier ORGANISATIE / KERKRENTMEESTERS / AFSCHEID EN BEGRAVEN

We wensen u veel sterkte en moed toe in deze dagen van afscheid en daarna.

 
terug