Appostel

Appostel
Onze gemeente heeft een rekening-courant bij SKG. Daar worden de inkomende en uitgaande betaalstromen geregeld. Met behulp van SKG is ook de webshop ingericht, die u kunt gebruiken voor het kopen van collectebonnen of het geven van een gift. Recentelijk hebben al veel van onze gemeenteleden de weg naar deze webshop gevonden. Zo kunt u bijdragen aan de collectes voor kerk en diaconie. SKG heeft Appostel ontwikkeld om het mogelijk te maken uw collecte of gift snel via uw smartphone (of tablet) te doneren. Als we ‘straks’ weer naar de kerkdiensten kunnen gaan, kunt u via deze app ook collectebonnen bestellen. Het plan is dat u volgend jaar via deze app de mogelijkheid heeft om mee te doen aan de Actie Kerkbalans.  
Appostel is in eerste instantie ontwikkeld voor het geldverkeer, maar sinds vorig jaar biedt de app meer mogelijkheden. Zo kan er een agenda worden aangemaakt, nieuws worden gedeeld en is het mogelijk om een contactenlijst van gemeenteleden (die daar toestemming voor geven) te maken. In de kerkenraadsvergadering van maart zal dit punt op de agenda staan onder andere met de vraag wat we wel en niet op Appostel zullen plaatsen.  
Gemeenteleden die een account aanmaken, kunnen bij hun contactgegevens aangeven of ze in de contactenlijst willen komen te staan. Met de contactenlijst vindt u snel andere gemeenteleden en de belangrijkste adressen binnen de gemeente. U bepaalt zelf welke gegevens u wel en niet deelt binnen de app.  
De taakgroep Communicatie gaat binnenkort aan de slag met het inrichten van het niet-financiële deel van de app. U wordt daar later nader over geïnformeerd. Het deel met de kerkelijke geldzaken wordt, in samenwerking met de penningmeester van de diaconie, beheerd door de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters.  
U heeft nu al de mogelijkheid Appostel te installeren en te gebruiken op uw smartphone of tablet. Dit kan via de App Store (Apple) of via Google Play (Android). Bestaande gebruikers van de webshop kunnen hun huidige inloggegevens gebruiken en als ze dit willen hun account verder uitbreiden met hun contactgegevens.
Klik op deze afbeelding om de folder te bekijken.
 Apple                                        Android
terug