Artikel van de maand

Artikel van de maand
Het artikel van de maand 
Iedere zondag staat er een blauw krat in de hal van De Brink

Dit artikel is ook opgenomen in de informatie m.b.t. de kerkdiensten in de pagina Welkom / Agenda.
terug