Bankrekeningen Bankrekeningen

Bankrekeningen
College van Kerkrentmeesters

Bankrekening voor kerkelijke bijdrage:
NL81RABO0373721749 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Bankrekening voor collectebonnen:
NL30RABO0326906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Diaconie
Bankrekening NL84INGB0008569331 tnv Diaconie Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

terug