Beeld & Geluid

Beeld & Geluid

Vandaar dat het geluid de hoogste prioriteit werd. Inmiddels beschikken we over een goedwerkende geluidsinstallatie die daarnaast ook meer mogelijkheden biedt.
Uiteraard is het geluid in De Brink daarbij niet vergeten.

Het is nu tijd om met beeld aan de slag te gaan. Aanleiding is het feit dat er regelmatig tijdens de dienst beelden worden getoond van diaconale projecten zoals het project Moldavië. Deze zijn voor een flink deel van de gemeente tijdens de dienst niet of nauwelijks zichtbaar. Verder groeit de vraag naar beeld bij uitvaarten en andere gelegenheden zowel in de kerk als in De Brink.

Momenteel is het een heel gedoe met snoeren, laptop en tafeltje. Dat moet toch anders kunnen? Inmiddels heeft een oriëntatie van de technische mogelijkheden plaatsgevonden, maar nu is het belangrijk om duidelijkheid te krijgen over wat we willen met beeld.

Om dit te realiseren wordt de groep uitgebreid met degenen die met beeld te maken hebben. We denken aan een afgevaardigde vanuit de taakgroep Vieren, Diaconie, Jeugdwerk, taakgroep De Brink en nog een gemeentelid. Met deze groep gaan we de wensen en voor- en nadelen in kaart brengen.
Op deze manier komen we tot een uitvoering die goed past bij de wensen van onze gemeente.

Ik houd u op de hoogte van de ontwikkelingen!
namens de groep Beeld & Geluid,
Diny Kotterer

terug