Beeld en Geluid

Beeld en Geluid
Voor ons allemaal is dit een nieuwe situatie en zoals met alles wat nieuw is, zullen we elkaar de tijd moeten gunnen om er aan te wennen. Dat gaat vást wel lukken!
Het is de bedoeling om geleidelijk aan het afdrukken van de liturgie af te bouwen, maar we zullen altijd papieren exemplaren nodig blijven hebben o.a. voor slechtzienden, voor de dienstdoende predikant, organist en voor de mensen thuis.
Natuurlijk kunt u altijd uw eigen liedboek blijven gebruiken en als u graag meeleest met de Bijbellezingen heeft u uw Bijbel nodig. Aan het begin van elke dienst tonen we een dia met de liederen en de lezingen van de zondag en ook op de Zondagsbrief worden die afgedrukt.
We zijn benieuwd wat u er van vindt en horen graag van u. De taakgroep Vieren is verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de presentatie. Zij bepaalt de richtlijnen en uitgangspunten wat wel en niet wenselijk is om te presenteren. Bij de leden van de taakgroep kunt u uw opmerkingen kwijt, maar ook bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
ook namens het Beamteam,
Nel Huibers-Kouwen
Coördinator Communicatie
 
terug