Begraafplaats(en)

Begraafplaats(en)

Achter de Ontmoetingskerk aan de Middenweg bevindt zich een begraafplaats. Hier zijn nog huur-, algemene en urnengraven beschikbaar. Achter de voormalige Stationswegkerk (nu: 'Kunstkerk' geheten) ligt één van de twee in Nederland aanwezige Gereformeerde begraafplaatsen. Hier zijn geen nieuwe graven meer beschikbaar.

Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen met het secretariaat van het College van Kerkrentmeesters via: cvksecrpghhw@gmail.com

IBAN NL55 RABO 0373 7451 09

terug